Pep talk a sportban: hasznosak a buzdító beszédek?

Mind a filmekben, mind valós mérkőzéseken láthattuk már, ahogy az edző – esetleg egy csapattag – a meccs kezdete előtt, esetleg időkéréskor buzdító beszédet mond tanítványának vagy társainak a jobb teljesítmény érdekében. Az angolul csak „pep talk”-nak nevezett rövid, hatékony, meggyőző beszéd a sportpszichológián belül azonban még nem valami kutatott téma. Cikkünkből kiderül, milyen hatást ér el egy jól kivitelezett pep talk.

Gonzalez, Metzler és Newton amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy egy szimulált buzdító helyzet okoz-e változást a sportolók inspirációjában, motivációjában, illetve érzelmi állapotában. A kutatásban 151 főiskolás amerikai focista férfi vett részt, akiket kísérleti és kontrollcsoportra osztottak fel. A résztvevők először kérdőíveket töltöttek ki, melyeket egy rövid videó megtekintése után ismét kitöltöttek. Így mérték a szakemberek a kisfilm által kiváltott hatást.

Nem ritka, hogy a csapatmegbeszélések pep talk-ba torkollnak
Nem ritka, hogy a csapatmegbeszélések pep talk-ba torkollnak.

A két csoport azonban különböző videókat nézett meg. Míg a kísérleti csoport a Minden héten háború című film egy olyan részletét látta, melyben az edző a meccs félidejében egy buzdító beszédet mond, addig a kontroll csoport ugyanennek a filmnek egy másik jelenetét nézte meg, ahol az edző „csak” edzi a csapatot, stratégiákat állít fel, irányító szerepe van. A kutatás arra volt kiélezve, hogy azok a sportolók, akik az edző beszédét hallgatják, inspiráltabbak, motiváltabbak lesznek-e, milyen változás következik be a videót látva érzelmi állapotukban.

Az eredmények egyértelműen mutatták, hogy

a kísérleti csoport a videót követően inspiráltabb volt,

tagjai ráadásul sokkal nagyobb ösztönzést éreztek a versengésre és a jó teljesítményre. Hovatovább, a lelkesítő jelenet után magasabb szintű dominanciaérzésről számoltak be. A kontroll csoport tagjai nemcsak nem profitáltak a videóból, de veszítettek a motivációjukból, és kevésbé érezték magukat dominánsnak, mint a videó megtekintése előtt. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a kontroll csoport által látott videón, ahol az edző irányított, a csapat tagjainak nem jutott aktív, döntő szerep.

A buzdító beszédek közvetetten pozitív hatással lehetnek a sportolók teljesítményére
A buzdító beszédek közvetett módon pozitív hatással lehetnek a sportolók teljesítményére.

A hatékony kommunikáció tehát nemcsak a hétköznapi életben, de a sportban is elengedhetetlen. A pályán történtek mellett a pályán kívül töltött perceknek is meghatározó szerepe van, jelentős változásokat idézhetnek elő. Egy jól irányzott, hatékony beszéd pedig bármely sportolóval vagy csapattal csodát tehet!


Iratkozz fel hírlevelünkre!