Hogyan születik egy innovatív ötlet? ─ avagy te is lehetsz cégalapító!

Mi lett volna, ha azok a személyek, akik újító ötleteikkel megváltoztatták mindennapjainkat, féltek volna megfogalmazni elképzeléseiket? Eszébe jutott volna valaki másnak kitalálni mindazt, amit ők magukba fojtanak? Vajon milyen szociális környezet az, melyben a tervekből koncepció lesz, majd megszületik a termék/szolgáltatás? És mi jellemzi azt a közeget, ahol az ötletek a szociális elszigetelődés melegágyai? Baer és munkatársai (2015) tanulmánya nyomán cikkünkben utánajárunk, honnan jönnek és kik segítik az innovatív elképzeléseket.

Mindannyian ismerünk minimum egy olyan személyt, akiből valósággal ömlenek a kreatív ötletek, innovatív megoldások. Gondoljunk csak arra, mennyivel másabb lenne életünk Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Page és Sergey Brin (Google), vagy Jeff Bezos (Amazon) nélkül. És még csak az internet területén tapogatózunk!

De mit is nevezünk innovációnak a munka világában?

Innováció alatt értjük azt az alkotó folyamatot, melynek során a vállalati termékek, szolgáltatások, folyamatok megújításával, korszerűsítésével, fejlesztésével vagy akár megszületésével kapcsolatban új ötletek születnek. A folyamat magában foglalja az elképzelés megfogalmazódását, a koncepció kialakítását, tervezését, a folyamat megszületését és megvalósítását is.

Az innováció, mint olyan, elkerülhetetlen eleme a vállalati létnek, hiszen általa tud egy szervezet lépést tartani a piaci változásokkal, igényekkel. A dinamikus változásokra való reakcióként

a cégek legfőbb célkitűzései közé került a kreatív munkavállalók bevonzása a munkahelyekre.

Újító ötletekhez ugyanakkor nem csak innovatív munkavállalók, hanem megfelelő ingerek is szükségesek.

Az innováció és a társas háló kapcsolatára hívják fel a figyelmet Baer és munkatársai (2015), akik tanulmányukban a társas háló 5 dimenziója által jellemzik az innováció termőtalaját.

A társas háló mérete

Munkánk során elsődleges és másodlagos munkakapcsolatokat alakítunk ki, melyek egyfajta információs csatornaként ellátnak bennünket a különböző területekről érkező ingerekkel. Minél nagyobb társas hálóval rendelkezünk, annál könnyebb különböző inputokat, észleléseket magunkévá tennünk. A széleskörű társas háló elősegíti a problémák észlelését, megfogalmazását és az igény felismerését is.

A társas háló ereje

Szociális háló esetén nem az azt alkotó személyek közötti „egy az egyhez” kapcsolatok erőssége, hanem a csapat összhangja a kiemelten fontos. Minél több ideje dolgozik együtt egy társaság, annál erősebb kötelékek alakulnak ki a tagok között. Ezek a kapcsolatok erősíthetik az innovatív felvetéseket, ugyanakkor gyengítő hatásukkal is számolni kell. Azoknál a csoportoknál,

ahol nagyfokú bizalomról, pszichológiai biztonságról és a társas támogatás magas szintjéről beszélhetünk, több kreatív ötlet kap teret,

hiszen az innováció alapvetően kockázatvállalással jár. Ebből következhet, hogy a társas háló erejének növelése jó irányként szolgálhat a szervezetek szempontjából.

„Közvetítő személyek” a társas hálóban

A kreativitás kibontakoztatásában fontos szereppel bírnak a szervezeten belül azok az emberek, akik a különböző munkacsoportok között „hidat képeznek”. Amellett, hogy segítik a területeken átívelő információáramlást, egyfajta kontroll szereppel is bírnak, hiszen befolyásuk van abban, hogy kivel, mikor, milyen típusú tudást, tapasztalatot, tényeket osztanak meg.

Elszigetelődés

A munkacsapatok elszigetelődése közvetítő személyek hiányában olyan társaságokat feltételez, melyek elzártan végzik munkájukat. Ez a felállás segítheti a bizalom kialakulását, ugyanakkor kevesebb inger és tudás érkezik el a tagokhoz, és az erősebb csoportnormák háttérbe szoríthatják a fejlődés és újulás igényét is.

A sokrétű információ megosztása kulcsfontosságú az innovatív ötletek megszületésében.

Diverzitás

A munkacsoportok összetételét illetően beszélhetünk szakmai- vagy feladat-orientált diverzitásról (ide tartoznak például a végzettségek és munkatapasztalatok közötti egyéni eltérések), és személyes különbségekről is (például nem, kor, érdeklődés). A csoportdiverzitás az innováció egyik kulcseleme, hozzájárul a nézőpontok és információk találkozásához, kombinálásához.

Mit is jelent ez?

Az innovatív ötleteket támogató környezetet ezek alapján úgy írhatjuk le, mint egy kezelhető számú, de lehetőleg minél nagyobb és színesebb munkacsoportok alkotta szervezet, melyek között határozott, karakteres összekötő emberek közvetítenek. A kreativitást elősegítheti a társas háló erejének növelése, a személyes és bizalmas kapcsolatok kialakítása és a csoportok közötti elkülönülés csökkentése is.

Nincs más dolgunk tehát, mint igyekezni minél sokrétűbb, színesebb kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére, új területek felfedezésére, és megpróbálni nyitottnak lenni a legkülönfélébb ingerek befogadására.

Na meg persze türelmesen várni a „HEURÉKA” – pillanatot!

Következő cikkünkben a co-working irodák koncepciója mentén vizsgáljuk meg a társas háló és az innováció kapcsolatát.


Iratkozz fel hírlevelünkre!