Mit olvasunk ki egymásból? – Az érzelmi intelligencia és a párkapcsolatok

Amikor tévedsz, valld be, ha pedig a párod téved, csak hallgass? Ez lenne a párkapcsolati titok? Finom gesztusokból, érzésekből olvasunk és próbáljuk megérteni társunk reakcióit. Megérezni és megérteni, mire van a partnerünknek szüksége: talán ez a válasz arra, hogyan építhetünk minden szempontból kielégítő párkapcsolatot?

A hosszú, boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolat alapreceptje talán nem más, mint tudni hogyan és miként kérjünk bocsánatot partnerünktől, valamint hogy türelmet gyakoroljunk az embert próbáló helyzetekben is. Az alaprecept azonban korántsem egyszerű. A felsoroltakhoz számos kifinomult képesség szükséges, többek között empátia, önkontroll, a másik és saját érzelmeinknek megértése. A szükséges összetevők közös neve talán az érzelmi intelligencia (Fitness, 2001).

Érteni és megérezni

Az érzelmi intelligenciát számtalan módon próbálták már meghatározni. Mayer és Salovey (1997) szerint: az a képesség, hogy értékeljük és érzékeljük a másik érzelmeit, valamint ezekre megfelelő módon reagálunk. Az érzelmek szabályozása, monitorozása az adott reakció tekintetében

komoly érzelmi és egyben intellektuális kihívás is.

Az érzelmi intelligenciának azonban nemcsak a párkapcsolatokban van jelentős szerepe. Gyakorlatilag nincs olyan területe az életünknek, amire ne lenne hatással, hogyan értékeljük mások érzelmeit, valamint hogyan reagálunk rájuk. Néhány elméletalkotó szerint az érzelmi intelligenciának kiemelkedő szerepe van a hosszú távú párkapcsolatokban, sőt olyan elképzelések is napvilágot láttak, melyek szerint a magasabb érzelmi intelligenciájú egyének boldogabbak a házasságukban, párkapcsolatukban. Ennek ellenére nagyon kevés kutatás támasztja alá a fenti megállapítást. Ennek oka többek között az, hogy az érzelmi intelligencia mérése nem könnyű feladat.

A másikra való ráérzés a kapcsolat felvirágoztatásának és virágban tartásának fontos eleme.

Brackett, Warner és Bosco (2005) azt próbálták kideríteni milyen kapcsolatban áll az érzelmi intelligencia a párkapcsolati elégedettséggel. Kutatásukban 86 heteroszexuális egyetemista pár vett részt. Mindegyik pár legalább 3 hónapja élt kapcsolatban, a résztvevők több mint fele 1 éve. A kutatás több módszerből állt: az érzelmi intelligencia mérésére szolgáló MSCEIT, egy párkapcsolati minőséget mérő, valamint egy párkapcsolati elégedettségről szóló kérdőív. Az MSCEIT 141 itemből áll, melyeket különböző kategóriákba osztva meg lehet állapítani, hogy bizonyos területen ki milyen érzelmi szinten teljesít. Az így nyert adatokat összevetve a párkapcsolati elégedettséggel, számos érdekességet fedeztek fel.

EQ a kapcsolatokban 

Az érzelmi intelligencia tekintetében a nők általánosan magasabb értékeket értek el, mint a férfiak. Evolúciós gyökerekből fakadhat, hogy a nők jobban monitorozzák saját és mások érzelmeit, így sokszor megfelelőbben reagálnak, mint az erősebbik nem képviselő. A párkapcsolati szempontokat figyelembe véve szintén megjelentek nemi különbségek: a nők a párkapcsolat minőségét tekintve sokkal fontosabbnak értékelték a kapcsolat mélységét és a támogatást, míg a férfiak több konfliktust érzékeltek a kapcsolatokban.

Azok a párok ahol mind a két fél részéről alacsonyabb volt az érzelmi intelligencia mértéke, alacsonyabbnak érzékelték párkapcsolatuk minőségét. Ellenben, ahol mind a két fél,

vagy az egyik fél magas EQ-val bírt, magasabb párkapcsolati elégedettségről számoltak be.

A kérdés többek között azért izgalmas, mert ezek szerint, már ha a pár egyik fele nagyon jó „érzelmi monitorozó és átadó”, az elegendő lenne a kapcsolati elégedettség szempontjából? A magas érzelmi intelligencia többek között hozzásegíthet ahhoz, hogy megértőbbek legyünk, ezáltal könnyebben megbocsássunk vagy könnyebben megbirkózzunk a nehéz helyzetekkel, jól kezelvén a bennünk feltámadó, fájdalmas érzéseket például a dühöt, haragot, féltékenységet. Talán, ha már a pár egyik tagja magas érzelmi intelligenciával bír, segítheti partnerét szintén erre az útra lépni, hiszen a hosszú távú kapcsolat két ember közös munkája.

Azonban elmondható, hogy a magas EQ magas vagy kevéssé alacsonyabb EQ-t keres, így a nagyon erős különbségek viszonylag gyorsan kiütköznek egy partner- vagy bármilyen más kapcsolat alkalmával. Az érzelmi intelligencia azonban fejleszthető, nem csak párunk, de környezetünk, tapasztalataink is sokat segíthetnek bennünket közelebb kerülni mások érzéseinek megértéséhez. Azonban kit akarnánk a legjobban megérteni, ha nem azt, aki mellettünk van?