Újévi fogadalmak az érzelmi gyógyulás szolgálatában

Az újévi fogadalmak témaköre minden évben kényes kérdés. A Business Insider 2017-es felmérése szerint az emberek 80%-a minden évben már február második felére feladja, amit szilveszterkor megfogadott. A fogadalmak meghatározása még nehezebb azok számára, akik gyermekkori érzelmi elhanyagoltságban (CEN – Childhood Emotional Neglect) nőttek fel.

A Gyermekkori Érzelmi Elhanyagolás (CEN) akkor történik meg, amikor a szülők képtelenek elég jól reagálni a gyermek érzelmi szükségleteire fejlődése során.

3 tény, ami miatt a CEN megnehezíti az új évi fogadalmakat

  • A gyermekkori érzelmi elhanyagolás önkontroll-problémákat okozhat.

A legtöbb érzelmileg elhanyagoló szülő – még a legjobb szándékú is – figyelmen kívül hagyja annak fontosságát, hogy gyerekét megtanítsa az önfegyelemre, önszabályozásra. Így a legtöbb, gyermekként érzelmileg elhanyagolt felnőttnek általában nehézséget okoz megtenni, amit szükséges megtennie, illetve elkerülni azt, amit viszont kifejezetten nem kéne megtennie. Így az újévi fogadalmakkal könnyedén az önhibáztatás örök körforgásában találhatjuk magunkat: „Miért nem vagyok képes arra, amit mások könnyedén meg tudnak tenni? Mi a baj velem?”

  • Alábecsüljük saját szükségleteinket.

Az egészségesebb étkezésről vagy a rendszeresebb sportolásról szóló fogadalmainkhoz szükség van arra, hogy figyelmet szenteljünk a szükségleteinknek. Amennyiben úgy nőttünk fel, hogy szükségleteink nem kaptak elegendő figyelmet, úgy felnőttként is nehezünkre esik észrevennünk őket. Ha pedig ez nehezen megy nekünk, az könnyedén megbombázhatja a fogadalmak betartását is.

  • Nem feltétlenül tudatosan, de megkérdőjelezzük, vajon megérdemeljük-e a pozitív változást.

Mélyen belül sokszor azt éljük meg, hogy nem vagyunk annyira értékesek, mint mások. Ha magunknak nem vagyunk elég fontosak, a változtatás igénye is értelmetlenné válik egy idő után.

Olvasva a fönti tényezőket, könnyedén elbátortalanodhatunk a fogadalmak kitűzésével kapcsolatban. Talán az érzelmi elhanyagoltságra jellemző tipikus kérdést is feltesszük magunknak: „Akkor meg minek az erőfeszítés?”

Nos, talán könnyebb úgy hozzáfogni, ha egyszerre csak egy célt tűzünk ki magunk elé. Minél többet vállalunk, annál inkább szétszóródunk, annál könnyebben elárasztanak bennünket  a feszültségek. Másodszor, fontos szempont, hogy célunk megvalósítható legyen, és látványos, pozitív eredményeket hozzon. Ha ezt szem előtt tartjuk, az egy pozitív, inspiráló kört indíthat el, ami egyre erősebbé tesz minket az egész év során.

Ha érzelmi elhanyagoltságban nevelkedtünk, nehezen ismerjük fel vágyainkat, szükségleteinket, emiatt nehezebbé válik az is, hogy célokat tűzzünk ki és valósítsunk meg.

Mit érdemes megfogadnunk 2018-ban, a fejlődésünk érdekében?

Tudatosan keressük az örömöt a mindennapokban!

Kutatások azt mutatják, hogy a gyermekkori érzelmi elhanyagolás lassítja az agy ventrális striatumnak nevezett területét. A ventrális striatum az agy jutalmazási-motivációs központja, így ha ez a terület alulfejlett nálunk, az öröm érzete talán kicsit távoli, nehezen megfogható koncepciónak tűnik. Ne feledjük azonban, hogy felnőttként sem kell kétségbe esnünk, az agyi plaszticitásnak köszönhetően ilyenkor sem késő fejleszteni magunkat. Amennyiben viszont képesek vagyunk tudatosan keresni az apróbb örömöket, élvezeteket, az hatalmas változást hozhat az életünkben. Vannak olyan pillanatok, amikor valami apróságban találjuk meg az örömöt: egy ártatlan gyermeki mosolyban, egy lehulló, aranyszínű őszi levélben. Máskor tudatosan tennünk kell érte, megkeresve barátainkat, megnézve egy filmet, vagy akár kirándulást szervezve. Minél többször választjuk az élvezetet, annál többször választ az is bennünket.

  • Fogadalom 2018-ra: Minden nap találok legalább egy olyan pillanatot, ami örömet okoz!

Használjunk több érzelemkifejező szót!

Amennyiben a gyermekkori érzelmi elhanyagolás határozza meg érzelmi életünket, sokat tehetünk magunkért, ha megtanulunk minél több érzelmi szót használni a mindennapjainkban. Az olyan kifejezések, mint a csüggesztő, elkeseredett, felbőszült, üdvözült, morózus, lágy, zord, óvatos, feszült, csintalan, szabad, csöndes, odaadó, több dimenziót, színt, valóságot visznek az életünkbe. A magyar nyelv szerencsére elég kifejező ahhoz, hogy rendkívül árnyaltan tudjunk beszélni érzéseinkről. A dimenzionáltság, valódiság azért is fontosak, mert nagy valószínűséggel mindkettőt nélkülözni voltunk kénytelenek gyermekkorunkban. Beszédünk színesítésével, érzelmekkel való feldúsításával képesek lehetünk belső világunkat, érzelmeinket is befolyásolni. Ezen kívül kapcsolatainkra is jó hatással lehet, hiszen elmélyíti, minőségibbé teszi azokat.

  • Fogadalom 2018-ra: Minden nap egy új érzelmet kifejező szót fogok használni az elkövetkező év során!

Három a magyar igazság

Ezt a gyakorlatot Jonice Webb klinikai pszichológus fejlesztette ki a CEN-nel küzdő kliensei számára, hogy megerősítsék agyuk önszabályozó rendszerét. Abban segít, hogy megtehessük szükséges teendőinket, és elkerüljük azt, amit nem lenne szerencsés megtennünk. E két képesség alkotja az önkontroll alapját. Ha naponta háromszor neki tudunk futni a számunkra kényelmetlen cselekedeteknek is, azzal arra tudjuk tréningezni az agyunkat, hogy jobb önkontrollt legyünk képesek gyakorolni.

  • Fogadalom 2018-ra: Minden nap, naponta háromszor – akár kis cselekedetek formájában – megteszek valamit, amit nehezemre esik megtenni, vagy olyasmit, amit meg kellene tennem. 

Az új év új lehetőségeket állít számunkra, hogy újrahuzalozzuk agyunkat, átalakítsuk gondolkodásmódunkat, és új tudatosságot gyakoroljunk életünk fölött. Ha már más fogadalmak mellett tettük le a voksunkat, akkor is érdemes a fentiekből beemelni egy-egy gyakorlatot, és megfigyelni, hogyan változtatja meg belső kognitív történéseinket. Ha el tudunk köteleződni ezen célok mellett, azáltal elindulhatunk egy pozitívabb, kielégítőbb év felé, és megtapasztalhatjuk, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy jobbá tegyük az életünket, és talán elkezdhetünk hinni abban, hogy igazán számítunk.

Felhasznált szakirodalom:

Webb PhD, J. (2017). 3 Powerful New Years Resolutions Specially Designed To Heal Your Emotional Neglect. Psych Central.

A szerző Hátszegi Eszter pszichológus, pár-és családterapeuta jelölt, a Lisznyai Pszicho-Műhely tagja.