A lila köd időszakában is elakadhatunk – a párkapcsolati életciklusok

Milyen életciklusokon megyünk végig párunkkal, míg eljutunk az érett párkapcsolatig? Hol akadhatunk el ebben a folyamatban, és milyen megoldások jöhetnek szóba elakadás esetén? Terápiás & Tanácsadó Központunk pszichológusai ezekre a kérdésekre keresték a választ előadásukban. Tudósításunk. 

Mogyorósi Rebeka pszichológus és Román Boglárka szexuál szakpszichológus teltház előtt kezdhették meg előadásukat, melyben arra vállalkoztak, hogy a párkapcsolatokat különböző szakaszokra, életciklusokra bontják, ezáltal mutatva be a romantikus kapcsolatok fejlődési pályáit, valamint lehetséges elakadásait. A párterápiás üléseket közösen vezető párostól lendületes és szakmai, ugyanakkor közérthető prezentációt hallhattak a jelenlévők, melyre bizonyítékként szolgált, hogy az előadást követően többen is megosztották gondolataikat és kérdéseiket a közönség tagjai közül, mely által egy interaktív, közös gondolkodás alakulhatott ki a Mindset Terápiás & Tanácsadó Központjában.

A terapeuták  még mielőtt bármit is mondtak volna, azzal indították az estét, hogy megkérdezték: mi a hallgatóság véleménye arról, hogy mi tart össze hosszú távon két embert egy kapcsolatban? A közönség – érthető módon – ekkor még bátortalanabb volt, azonban az előadást követően a kezdeti gátlások feloldódtak, és többen is kifejtették ezzel kapcsolatos érzéseiket. Mogyorósi Rebeka és Román Boglárka kérdése azért volt adekvát az este bevezetőjeként, mert prezentációjukban tulajdonképpen éppen az általuk feltett kérdést feszegették, és igyekeztek rá minél árnyaltabb és kiterjedtebb válaszokat adni.

A korai élmények visszaköszönnek 

Előadásuk vezérfonalául Margaret Mahler pszichoanalitikus tárgykapcsolat-elmélete szolgált. Mahler ebben az elméletében a korai személyiségfejlődés fő stádiumait írja le, a fő hangsúlyt az édesanya és a csecsemő közötti interakcióra helyezve. A párterápiás irodalomban elfogadott nézet, hogy azok a szakaszok, melyeket Mahler annak idején a korai évek személyiségfejlődésének stádiumaként nevezett meg, párhuzamba állíthatók a párkapcsolatok fejlődési vonalával is. Ez alapján vázolta föl Mogyorósi Rebeka és Román Boglárka azt a négy szakaszt, melyek elvezethetnek minket az érett párkapcsolatig.

A szakemberek a „lila köd” időszakának pszichológiai elemzésével indítottak, melyre Mahler után szimbiózisként hivatkoztak. Ezen a ponton megtudhatta a közönség, mi az oka annak, hogy egy szerelem hajnalán tökéletesnek látjuk a másikat, és hogy milyen – kora évekből származó – szükségletünket elégíti ki ez a szoros összeolvadással és „mi”-élménnyel jellemezhető periódus. Ezzel együtt az előadók szándéka nem az volt, hogy idealizálják ezt a korszakát egy kapcsolatnak (vagy bármelyik másikat). Már itt felhívták a figyelmet arra, hogy

egy párkapcsolat több ok miatt megrekedhet, és ez alól nem kivétel a szimbiózis időszaka sem.

Mogyorósi Rebeka és Román Boglárka részletesen beszéltek arról, hogy milyen tényezők akaszthatják meg a párkapcsolatok fejlődését, akár a szimbiózisban, akár az azt követő három időszakban, melyek során a felek természetes módon elkezdenek kicsit távolabb kerülni egymástól, és egyre nagyobb függetlenség igényt fogalmaznak meg. A terapeuták beszéltek azokról a megoldási módokról, melyekre szakmai segítség igénybevétele nélkül is törekedhetnek a pár tagjai, azonban kiemelték azokat a helyzeteket is, amikor az elakadás mélysége párterápiás intervenciót indokol. Előadásuk során igyekeztek minél több hétköznapi élethelyzetet felhozni példaként, azzal a szándékkal, hogy a közönség tagjai közel érezhessék magukhoz az elhangzottakat.

Sokakat megmozgató téma 

Azt mondhatjuk, hogy sikerrel jártak, hiszen az átadni kívánt üzeneteik értő fülekre találtak: a közönségnek rengeteg kérdése volt a különböző szakaszok kapcsán, és őszintén beszéltek az őket foglalkoztató témákról is. Jó ötlet-e oltár elé vonulni a szimbiózis időszakában? Meddig tarthat össze két embert a közösen felvett lakáshitel? Ha átverekedtük magunkat párunkkal az érett kapcsolatig vezető rögös úton, és mindegyik szakaszt kellőképp megdolgoztuk, akkor kvázi hátradőlhetünk a képzeletbeli közös székünkben? Ilyen és ehhez hasonló témák merültek fel, és érezni lehetett, hogy a párkapcsolat kérdései a mai napig is aktívan foglalkoztatják úgy a szakembereket, mint a laikus érdeklődőket.

Az előadásban az itt leírtaknál természetesen sokkal bővebben és sokrétűbben kerültek bemutatásra a különféle szakaszok és a párkapcsolatok életciklusai. Hasonló témában a jövőben is számítani lehet előadásra a Terápiás & Tanácsadó Központunkban. Ugyanígy párterápiára is lehetőség nyílik, például a tudósításban idézett előadóknál. 

Hasonló problémával küzdötök? Gyertek a Mindset Terápiás & Tanácsadó Központba, ahol tapasztalt szakembereink párterápia keretében segítenek újra megtalálni az összhangot!


Iratkozz fel hírlevelünkre!