A segítség nem áll meg a Létra falainál – friss hírek szegedi projektjeinkről

Ahogy arról tavaly februárban beszámoltunk, a helyi Mindset-sejt közbenjárásával egy egyedülálló kezdeményezés valósulhatott meg Szegeden. Azóta is töretlen lendülettel zajlanak a konzultációk, segítő beszélgetések, tanácsadások a Létra falai között, mind egyéni, mind családterápiás formában. Önkéntes segítő szakembereink száma tizenkettőre bővült, és a program által már néhány pszichológushallgató is lehetőséget kapott bepillantást nyerni a gyakorlati munkába. Most újabb formáját öltöttük a segítésnek!

Azt, hogy a segítség több családhoz is elérjen, idén nyáron, a Szegeden már nagy múltra visszatekintő Talentum Alapítvány segítségével, a MOL Gyermekgyógyító Program pályázatán benyújtott programmal igyekeztünk elérni.

Szeptemberben a pályázatot sikeresen bírálták el. Az azóta javában zajló irodalomterápiás csoportokat a Létra program keretén belül is önkéntes szakemberként tevékenykedő Király Hajnal álmodta meg. Őt kérdeztük az irodalomterápiás módszerről: „Programunk az irodalmi élményre és az általa elindított verbális vagy írásbeli önkifejezésre épít, célja az érzelmi élet egészséges fejlődését, illetve a szocializáció lehetőségét megteremteni.”

Az irodalomterápia módszere első hallásra sokak számára közvetlen kapcsolatot feltételez az olvasás szeretetével, irodalmi érdeklődéssel. Király Hajnal szerint ez sokszor elijesztheti az érdeklődő gyerekeket és családokat.

 „A csoportokban való részvételhez nem szükséges különösebb irodalmi érzékenység vagy érdeklődés.

Nem irodalomórákat tartunk, hanem a szövegek által nyújtott tükör, egy másik, a csoporttagok által is megsokszorozott perspektíva által segítjük elő az énkép erősítését, a saját és a mások érzelmeihez való kapcsolódás képességének fejlődését.”

Az irodalomterápia módszeréről bővebben egy korábbi Mindset-cikkben olvashatnak.

Segítünk, de kinek? Rendszerszemlélet a segítségben

A pályázat a már említett Létra projektben is a fő szempontot, a rendszerszemléletet karolja fel, és

összehangoltan igyekszik támogatást nyújtani a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek és családjaik számára.

Az összesen 10 alkalmas, heti gyakoriságú gyerekcsoportok mellett havi egyszeri szülői csoport is szerveződik, amelyeken az elakadások felismerésében és feloldásában, a családon belüli szerepek tisztázásában és az érzelmek hatékony verbális kommunikációjában igyekszünk segíteni.” 

Mind a szülők, mind a gyermekek esetében fontos szerepet kap az érzelmek szabályozásának és kifejezésének támogatása, belső élmények kifejezése, illetve az önismeret fejlesztése is. Fontos pont az is, hogy a gyerekek számára a kortársaikkal eltöltött idő élményét pozitívvá alakítsuk.

 „A gyerekek számára a csoportos terápiás forma – a kortárs közösségben eltöltött foglalkozás – új élmény lehet, és lehetőséget nyújt arra, hogy

egy bizalmi és biztonságos légkörben szerezzenek élményeket magukról.

Minden csoportot egy rövid, közös kirándulással zárunk, ami egyfajta összegzése is a közös munkánknak.”

A rendszerszemléletű segítség megvalósulását további, a Létra projektben is szerepet vállaló önkéntes szakemberek segítik. A gyermekcsoportok levezetésében Király Hajnal mellett Szokol Zsófia pszichológus vesz részt, a szülőcsoportok esetében pedig Makra Kornélia mentálhigiéniás szakember vállalta a koterapeuta szerepét. A csoportok összeszervezését Komáromi Kata mentálhigiéniás szakember és szociális munkás, a Szegedi Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály munkatársa segíti, a megfelelő szakmai kontrollt pedig Dr. Szűcs Edit pszichiáter szakorvos szupervíziós jelenlétével igyekszünk biztosítani.

Akik nélkül ez nem valósulhatott volna meg: a Talentum Alapítvány

Fontos szerepet vállal még a projektben a fent említett Talentum Alapítvány is. Mint a szegedi és dél-alföldi önkéntes közösséget összefogó és támogató szervezet, a Talentum Alapítvány kész volt befogadni és megvalósulásra segíteni a Létra projekt irodalomterápiás pályázati ötletét is. A Talentum Alapítvány küldetése a személyek egyéni fejlesztése mellett ugyanis az alulról jövő kezdeményezések felkarolása is, a közösségi tevékenységek erősítése, a nonprofit szektor fejlesztése. Az alapítvány fő tevékenységei közé tartoznak továbbá az önkéntesek közvetítése, az önkéntes kultúra népszerűsítése, önkéntesek érdekképviselete, információnyújtás, tanácsadás, emellett gyakran szerveznek képzéseket mind önkéntesek, mind fogadószervezetek számára is, valamint jelentős a CRS tevékenységek, vállalati önkéntes akciók szervezése is a munkájukban.

Felhívás a projektről.

Kiknek ajánljuk, kiket várunk még?

A pályázat az érzelmi és hangulati szabályozás problémáinak enyhébb formáival élő 10 és 15 év közötti gyermekek érzelmi és szociális fejlesztéséhez, családjaik támogatásához kíván hozzájárulni. Olyan gyerekek és családok jelentkezését várjuk tehát, akik valamilyen elakadással küzdenek, akár az iskolai, akár a családi élet terén. Érzelemkifejezési, szocializációs problémák nagyon sűrűn mutatkoznak például az iskolai csoportba történő beilleszkedés zavarával. A 10-15 év közötti célcsoportnak az életkori, testi-lelki átalakulások mellett számos változással kell szembenéznie: az osztály-, illetve iskolaváltáson kívül, a kortárs csoporthoz is fel kell zárkóznia, miközben elkezdődik a szülőkről való leválás folyamata is. E krízishelyzet okozta érzelemszabályozási problémák a hasonló korúak irodalomterápiás csoportjaiban, a „segítő kapcsolat” kontextusában azonosíthatókká, kifejezhetőkké és feloldhatókká válnak.

A kortárs csoport dinamikája, az élmény és az önkifejezés együtt bizonyítottan csatornázza át az érdeklődést a stabil értékrendet képviselő szövegek és olvasás felé, ezáltal hozzájárulva a problémák krónikussá válásának és súlyosbodásának elkerüléséhez.

A kortárs csoportok támogató hatása miatt az említett korosztályt további két korcsoportra osztottuk. Az elnyert pályázat 3 csoport indítására kínál lehetőséget. Az október vége óta, jelenleg is futó csoport 13-15 éves gyerekekkel indult. Következő csoportjaink várhatóan január és április közepén indulnak. Januárra 10-12 évesek jelentkezését várjuk, míg áprilisban ismét az idősebb 13-15 évesekkel indulunk újra. Mindkét csoportban van még néhány kiadó hely, várjuk a jelentkezéseket!


Iratkozz fel hírlevelünkre!