A viselkedésünk, gondolkodásunk és érzelmeink mintázatát meghatározó személyiség titka már jóval a pszichológia tudományának megjelenése előtt foglalkoztatta az embereket. Kezdetben az egyéneket zárt kategóriákba soroló típustanok voltak meghatározók, később egyre inkább a személyiség különböző alkotóelemeit vizsgáló vonáselméletek kezdték el uralni a kutatás terepét. A vonáselméletek szerint a személyiségjegyek hasonlóak a kémiai elemekhez: ezek különböző arányú elegye alkotja a személyiségünket. De mégis hányféle összetevőt keverhetünk, milyen jellemzőkkel írható le legjobban az egyediségünk? Cikkünkben ezt a kérdést járjuk körül röviden, a végén pedig az egyik legkorszerűbb személyiségtesztet találod, amelynek eredményéről szakmai partnerünk, az ELTE Pszichológia Intézet által végzett kutatás lezárta után, két héten belül visszajelzést küldünk. 

A Big Five személyiségmodell az 1990-es évek végétől napjainkig kétségkívül az egyik legmeghatározóbb személyiség megközelítés mind a kutatásban, mind a közgondolkodásban. Kidolgozásának alapja a lexikai hipotézis, mely szerint az egyének legfontosabb jellemzői kódolódnak a nyelvben. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy minden, amit fontosnak tartunk a világ leírása szempontjából, beépül a nyelvünkbe, így például szavakat alkotunk egymás jellemzésére. A gondolatmenetet megfordítva arra következtethetünk, hogy

amire létezik kifejezés a nyelvben, az fontos jelenséget ír le.

Ráadásul minél fontosabb az adott dolog, annál több szót használunk a leírására. Ezt a logikát használták fel a modell megalkotásához, az angol Webster szótárban található, a személyiség jellemzésére alkalmas szavakból kiindulva. Statisztikai módszerek (faktoranalízis) segítségével öt fontos tulajdonságcsoportot különböztettek meg. Mivel a témával több különböző kutató és kutatócsoport foglalkozott, ezért az egyes dimenzióknak több elnevezésük is létezik. Jelenleg a legelterjedtebbek a következők:

extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás és nyitottság.

Az extravertált emberek társaságkedvelők és határozottak, a barátságosak melegszívűek és szívesen működnek együtt másokkal. A lelkiismeretes személyiségre kitartás és felelősségteljesség jellemző, az érzelmi stabilitás higgadtságban és átgondoltságban nyilvánul meg. S végül a nyitottság az új tapasztalatok, ötletek befogadásának képességére utal.

A jelenleg elérhető személyiségtesztek közül az egyik legkorszerűbbet cikkünk végén találod.

A Big Five népszerűsége ellenére nem maradt kritikák és konkurencia nélkül. Az elképzelést sok országban, számos nyelven tesztelték, és arra jutottak, hogy míg az első négy faktor a legtöbb esetben megjelenik, az ötödik tartalma inkább kultúrától függ. Magyarországon az nyitottság helyett egy integritásnak nevezett dimenziót találtak, amelybe leginkább morális értéket kifejező, megbízhatóságra utaló szavak tartoznak.

Sokan feltették a kérdést: biztos, hogy ennyi személyiségvonás ismeretére van szükségünk ahhoz, hogy a lehető legjobban leírjuk az egyéni különbségeket? Van olyan kutató, aki szerint túl sok az öt faktor, mások szerint még többre lenne szükség a pontos jellemzéshez. Egyes kritikusok lényeges jellemvonásokat hiányolnak a modellből, említhetjük például a humort, érzékiséget vagy a hősiességet.

Újabb eredmények érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet: legalább tizenkét nyelven, többek között magyar szókészlet segítségével is sikerült hat faktort találni, tehát

az eddigi öt helyett a személyiség hat alapdimenzióját megkülönböztetni.

A HEXACO személyiségelmélet a Big Five egyik legfontosabb alternatívájaként, hatodikként behozza az őszinteség-alázat dimenzióját. Ez a jellemvonás nemcsak a pénzhez, a hatalomhoz és a szexualitáshoz való hozzáállásunkkal, hanem a barát- és párválasztásunkkal is összefügg.

IDE kattintva elérheted online tesztünket, mely az ELTE PPK kutatásának részeként a személyiségjellemzők és a testi tudatosság (önmagunk testi megéléséről való vélekedés) összefüggését vizsgálja. A HEXACO személyiségteszt eredményeit a kutatás lezárta után két héten belül elküldjük neked. Tölts ki korszerű tesztünket és ismerd meg jobban önmagad! 

Felhasznált szakirodalom

Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and social psychology review11(2), 150-166.

Gyarmathy É (2016) Uralkodók és Jedi lovagok. Pszichoháttér, 19.

Hough, L. M., Oswald, F. L., & Ock, J. (2015). Beyond the Big Five: New Directions for Personality Research and Practice in Organizations. Annual Reviev of Organizational Psychology and Organizational Behavior 2, 183-209.

Mirnics Zs. (2006). A személyiség építőkövei. Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Nagybányai Nagy O. (2013) A Személyiség faktorai. Mindennapi Pszichológia 2013. 5.

Szirmák, Z., & De Raad, B. (1994). Taxonomy and structure of Hungarian personality traits. European Journal of Personality8(2), 95-117.