A művészetek és természettudományok iránti szenvedélyem vitt a pszichológia irányába, melynek sokszínűsége az elejétől fogva lenyűgözött. Dédelgettem kutatói ábrándokat a Szegedi Egyetem pszichológia alapképzésén, de – mivel a gyakorlati munka is vonzott, mesterdiplomámat már klinikai – és egészség-pszichológiai specializáción szereztem meg az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

Dolgoztam kutatóközpontban egészségfejlesztőként, ahol nem csupán kísérője voltam a viselkedésváltozásnak, de személyesen is átéltem: abbahagytam a dohányzást, egészséges életmódra váltottam. Tevékenykedtem kórházban szomatikus osztályon, ahol találkoztam a krónikus stressz és a megoldatlan krízisek fizikai egészséget is megterhelő hatásával, ahogy azzal is, ahogy mentális egészségünk és lelki erőforrásaink a testi egészségünket is szolgálják. Az idősek otthonában eltöltött idő alatt rengeteg lenyűgöző élettörténetet ismerhettem meg és a gyakorlatban is megtapasztalhattam a siker szubjektív jellegét, a szociális kapcsolatok, a család és a boldog párkapcsolat életünkön átívelő hatásait. Jelenleg a nevelési tanácsadás területén családokat és gyermekeket, kamaszokat segítek; a tanácsadói folyamaton keresztül olyan élethelyzetekben nyújtok támogatást, melynek kihívásaival a hozzám fordulók saját erejükből pillanatnyilag nem képesek megbirkózni, vagy, bár élethelyzetükön változtatni szeretnének, nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá, hogyan vigyenek végig egy-egy változási folyamatot. Számukra a pszichológussal való együttműködés új utakat nyithat, az életvezetési minták tudatosításával az egyén megtapasztalhatja az élete feletti kontroll visszanyerését és ebből egy egész rendszer kapacitál: mindenki, aki a pszichológiai munka holdudvarába kerül. Sokszor pedig ez a rendszerszintű változás a cél, hiszen az egész több, mint a részek összege. A családokkal való munka megmutatta, hogy az egyén viselkedését sokszor csak másokhoz viszonyítva érdemes vizsgálni, a tünet nem mindig az egyén problémája, a megoldás is sokszor csak kontextusban értelmezhető.

Az önismeret fejlesztésével egy boldogabb, sikeresebb életút vár ránk

Bár az „út”, az utazás szerepét a közhelyességig magasztaljuk és a mai „élményközpontú” társadalomban felismertük, hogy a tapasztalatok pótolhatatlan szerepet játszanak fejlődésünkben is, sokszor nem árt, ha akkor is kapunk útjelzőket, ha életünk szokásos medrében csordogál különösebb krízishelyzet nélkül. Hiszem, hogyha képessé válunk érzelmeink és viselkedésünk tudatos, torzításmentes megértésére és megélésére, hogyha a minket érő hatásokat az önismeret szűrőjén keresztül látjuk és ennek megfelelően reagálunk, hogyha tudatosítjuk erőforrásainkat és kompenzációra váró gyengeségeinket illetve saját „rendszerünkben” betöltött szerepünket és hatásunkat, egy boldogabb, sikeresebb életút vár ránk. Ahogy már az időszámításunk előtti delphoi intelem is önismeretre buzdít annak érdekében, hogy saját sorsunk kovácsaivá válhassunk, a pszichológus egy torzításmentes tükröt is mutat, miközben elkísér az úton. Ahogy Yalom, korunk egyik leghíresebb pszichoanalitikusa fogalmaz találóan: „Olyan vagyok, mint egy idegenvezető, aki körbevezeti a pácienseket saját házuk termeiben.”

A tanácsadáson kívül a pszichoedukáció is kiemelt szerepet játszik szakmai életemben. Évekig foglalkoztam pszichológiai témájú előadások és beszélgetések szervezésével, igyekeztem a pszichológia ezer arcát a laikus közönséggel is megismertetni. Aktuálisan a Mindset Pszichológia szakújságírójaként tevékenykedem, illetve az NLC áprilistól induló „Szülői értekezlet” podcast egyik házigazdájaként várom az érdeklődő hallgatókat.

Szolgáltatásaink