Szeriné dr. Ormándi Erzsébet vagyok, okleveles pszichológus, jogász. Pszichológusként arra biztatok mindenkit – ha szükségesnek érzi – bátran kérjen szakmai segítséget. Alapvető hitem és meggyőződésem ugyanis, hogy megfelelő közegben, elfogadó, empátiás támogatással bárki képessé válhat – a folyamatosan felmerülő nehézségek ellenére, azokból tanulva, tapasztalatot szerezve – a szemléletmódjának, életvitelének és az emberi kapcsolatainak kedvező irányú formálására és ezáltal egy előremutató fejlődésre.

Egészség, biztonság és minőségi kapcsolatok

Szakmai szemléletem meghatározó részét képezi a testi és lelki működés egyensúlyának kialakítására és fenntartására való törekvés, hiszen ez egészségünk és harmonikus életvitelünk elengedhetetlen feltétele. Meggyőződésem, azonban hogy ez a dinamikus egyensúly csak folyamatos odafigyeléssel, aktív, tevőleges hozzáállással valósítható meg. Egészségünk, biztonságunk és társas kapcsolataink fenntartása érdekében folyamatos alkalmazkodásra, megküzdési stratégiák működtetésére van szükségünk, amelyeket akkor tudunk igazán hatékonyan alkalmazni, ha kellő figyelemmel és szeretettel viszonyulunk önmagunkhoz és a számunkra fontos emberekhez egyaránt. Előfordulhat azonban, hogy egy vagy több megterhelő életeseménnyel, veszteséggel, kapcsolati problémával vagy hosszan tartó, elhúzódó betegséggel kell szembenézni, de a megküzdéshez nem érzünk elegendő erőt magunkban, nem látjuk a kiutat a megrekedt helyzetünkből. 

Pszichológusként arra biztatok mindenkit – ha szükségesnek érzi – bátran kérjen szakmai segítséget. Alapvető hitem és meggyőződésem ugyanis, hogy megfelelő közegben, elfogadó, empátiás támogatással bárki képessé válhat – a folyamatosan felmerülő nehézségek ellenére, azokból tanulva, tapasztalatot szerezve – a szemléletmódjának, életvitelének és az emberi kapcsolatainak kedvező irányú formálására és ezáltal egy előremutató fejlődésre. A pszichológiai konzultációk során ebben a felelősségteljes lelki munkában a szakmai szempontok teljes mértékű figyelembevételével, biztonságos és bizalmas légkör megteremtésével segítem és támogatom a hozzám fordulókat.

Szakmai utam – pszichológia & jog

1998-ban egészségügyi főiskolai végzettséget szerezetem a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar diplomás ápoló szakán. 2006-ban végeztem a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán. 2015-ben pedig okleveles pszichológus végzettséget szereztem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia MA klinikai és egészségpszichológia szakirányon.

Az egészségügyi ellátás és a jog területén egyaránt több éves szakmai tapasztalatra tettem szert, amely esetenként jelentősen segítheti a pszichológusként végzett munkámat is.

Önismeret & pszichológia

Márai Sándor Füves könyvében ezt írja az élet igazi élményéről: „Az igazi élmény az ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagának megismerése. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”

Az önismeretnek különböző szintjei vannak, így bőven van lehetőségünk az önmagunkról
alkotott tudásunk gyarapítására, mélyítésére, amelyhez a pszichológiai konzultációk keretében végzett közös munka jelentős segítséget tud nyújtani. Különösen fontos időt szánni erre, ha azt tapasztaljuk, hogy valamiért megrekedt az életünk, a kiégés veszélye fenyeget a hivatásunk terén, visszatérően kellemetlen élethelyzetekben találjuk magunkat vagy a társas kapcsolatainkban rendszeresen egymáshoz hasonló konfliktusokban van részünk. A lelki okokkal összefüggésbe hozható betegségek jelentkezése esetén is érdemes megvizsgálni, hogy milyen pszichés folyamatok lehetnek a háttérben, hiszen ez esetben az önismeretünk mélyítése egyben a gyógyulást is segítheti.

A pszichológiai konzultációk keretében megvalósuló közös munkánkra – az alapvető jogi, erkölcsi, vallási és etikai normák betartásával – előítéletek nélküli, elfogadó, biztonságos és bizalmas légkörben kerül sor.

Szolgáltatásaim