Érdekes és sokatmondó eredményt hozott egy friss kutatás, amely azt vizsgálta, hogyan látják saját magukat a vezetők és miként ítélik meg őket beosztottjaik. A tanulmány megdöbbentő különbségeket mutat, illetve felhívja a figyelmet arra, milyen messze áll egymástól a főnökök és alkalmazottaik véleménye.

Nemrég 551 érintett megkérdezésével elvégzett kísérlet eredményét mutatta be egy német intézet. A megkérdezettek mind gazdasági szférában tevékenykedő felső vezetők és a közvetlenül alattuk dolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező beosztottak voltak. A tanulmány elsősorban arra volt kíváncsi, mennyire tér el a két csoport nézőpontja, amikor a főnökök teljesítményét kell értékelni.

A legmarkánsabb eltérést abban a pontban találták, amikor a vezetők megbízhatóságáról volt szó, vagyis arról, mennyire tartják magukat a korábban megbeszéltekhez. Itt ugyanis a főnökök 84 százalékra értékelték saját magukat, míg beosztottjaik csupán 55 százalékos eredményt szavaztak meg nekik. A második legnagyobb eltérés abban mutatkozott, hogy mennyire hajlandóak a főnökök megindokolni egy-egy változás szükségességét és mindezt ész érvekkel alátámasztani. Itt 70 százalékra értékelték magukat a vezetők, míg 38 százalékra az alkalmazottaik.

Többre tartják teljesítményüket a főnökök, mint beosztottjaik

Ugyancsak sérelmezik a beosztottak, különösen a pályakezdő fiatalok, hogy a legtöbb munkahelyen rendkívül hierarchikus a szervezeti felépítés. A vezetők számára lehetetlen kritikát megfogalmazni, mindemellett pedig kevés felelősségteljes munkát kapnak a pályakezdők.

Csak minden harmadik fiatal érzi úgy, hogy képességeihez és tehetségéhez mérten kap szakmai támogatást főnökétől.

Ugyancsak sokaknak szüksége lenne flexibilis munkaidőre és további lehetőségekre, hogy a szakmai- és privát életüket egy kalap alá hozhassák. Éppen ezen tényezők miatt sok pályakezdő nem is igyekszik elérni, hogy egy napon belőle is vezető legyen. A tanulmány tehát határozottan rámutatott, mennyivel többre tartják teljesítményüket a főnökök, mint beosztottjaik.