Léteznek olyan erények, melyeket földrajzi távolságok és kulturális különbségek ellenére az emberiség közösen magáénak vall? Erre a kérdésre kereste a választ Csíkszentmihályi Mihály és Christopher Peterson. Kutatásukban tanulmányozták a jelentősebb vallások és filozófiai alapművek erényről szóló írásait. Mi az a hat egyetemes erény, amivel nemcsak önmagunkból, de környezetünkből is pozitív érzelmeket válthatunk ki?

A pozitív pszichológia irányzata a jól működő személyiség megragadásához erényeket és karaktererősségeket határozott meg. A karaktererősségek az erények megnyilvánulási formái, amik többé-kevésbé állandó jellemzők, de fejleszthetők. Tudatos alkalmazásukkal

pozitív érzelmeket élhetünk át és a körülöttünk élőkben is hasonlókat válthatunk ki.

A Values In Acton (működő értékek) program keretében a kutatók többek között Platón, Szent Ágoston, Buddha írásait, a Talmutot, a Koránt és a Bibliát tekintették át az általánosan elfogadott erények azonosítása érdekében. A kutatómunka eredményeként a következő hat univerzális erényt különítették el.

1. Bölcsesség

Ennek az erénynek a megnyilvánulása a tudásszomj és a kíváncsiság.

Egy általános érdeklődés a világ iránt,

ami magába foglalja a kritikus gondolkodást és a tanulás szeretetét. Hétköznapi előfordulása, amikor olyan témáknak olvasunk utána spontán, amiket korábban még nem ismertünk vagy olyan ízeket, tevékenységeket próbálunk ki, amik addig ismeretlenek voltak számunkra. Fejlesztésére kitűzhetjük magunk elé, hogy mindennap megtanulunk valami újat vagy megkérdőjelezhetjük erősnek hitt véleményünket, mozgósítva ezzel a kritikus gondolkodásunkat.

2. Bátorság

A bátorság erényéhez tartozik a hősiesség, a hitelesség és a kitartás. Olyan cselekedeteinkben érhető tetten,

amiket akkor is keresztülviszünk, ha nehézségeket okoznak.

Egy számunkra fontos, de a többség számára népszerűtlen elképzelés mellett felszólalni egy csoportban, vagy akkor is kiállni az igazságtalanság mellett, ha nem ellenünk történik. Ide tartoznak azok a helyzetek is, amikor elkerüljük az ismerősöknek vagy barátoknak mondott kegyes hazugságokat. Ha gyakorolni szeretnénk ezt az erényt, érdemes átgondolnunk a számunkra legfontosabb értékeket és mindennap ezekkel egybecsengően cselekedni.

3. Emberiesség

Olyan erősségek sorolhatók ide, mint a kedvesség, a szeretet, a szociális intelligencia vagy a szeretet elfogadásának képessége. Gyakorlatilag

a más személyekhez fűződő kapcsolatainkban nyilvánul meg.

Viselkedéses szinten idetartozik az önzetlen segítségnyújtás, a szeretet kifejezése tettekkel és szavakkal vagy amikor őszintén tudunk fogadni másoktól érkező bókokat. A fejlesztésére ezekre az „apróságokra” érdemes odafigyelni a hétköznapokban.

4. Igazságosság

Az emberiességhez hasonlóa, az igazságosság erénye is általában társas helyzetekben nyilvánul meg. A társadalmi elkötelezettség, a méltányosság és a vezetői képesség erőssége sorolható ide. Gyakorlatilag

egyfajta társas kölcsönösségben érhető tetten.

Amikor felismerjük a hibáinkat és felelősséget vállalunk értük, vagy amikor az általunk kevésbé kedvelt személyekben is igyekszünk megtalálni az elismerésre méltó vonásokat, akkor ezt az erényt fejlesztjük.

5. Mértékletesség

Ehhez az erényhez tartozik a megbocsátás, az óvatosság és a szerénység képessége. Lényegét tekintve kívánságaink megfelelő módon történő, visszafogott érvényesítését takartja. Nem azt jelenti, hogy el kell nyomjuk, amit valójában szeretnénk. Inkább arra utal, hogy meg kell várjuk azt a pontot,

amikor vágyaink kielégítése nem okoz kárt,

sem magunknak, sem másoknak. Fejlesztésére leginkább az önkontroll erősítésén keresztül kerülhet sor.

6. Spiritualitás

A spiritualitás vagy transzcendencia erénye az esztétikai fogékonyságban, a hála megélésében, valamint a lelkesedés, rajongás állapotában nyilvánul meg. Az optimista gondolkodás, a humor és a játékosság tartozik még ide.

A külső és belső szépség nagyra értékelésének képessége.

Az ehhez kapcsolódó erősségek változatos módon fejleszthetők az optimizmus és a hála megélésén keresztül, hogy nyitottabbak legyünk a hétköznapok apró csodáira.

 

 

Felhasznált szakirodalom Nagy, H. (2014) A hat erény: Erősségeink. HVG Extra Pszichológia, 4. Peterson, C., Seligman, M. E. (2006) The values in action (VIA) classification of strengths. A life worth living: Contributions to positive psychology, 29-48. Seligman, M. E. P. (2011) Flourish – Élj boldogan! A boldogság és jóllét radikálisan új értelmezése. Budapest, Akadémiai Kiadó