Egyedül vagy csoportban, szabadtéren vagy teremben, profi vagy amatőr sportolóként, fiatal vagy idős korban? A testmozgás egyik szépsége a sokféleségben rejlik. A mozgás, a sport, a testnevelés hasznosságát napjainkban senki sem vitatja, a fizikai aktivitással járó testedzés pozitív hatásai közismertek. A kihívást azon területek meghatározása jelenti, melyekre ezek hatással vannak. A mozgás, mint személyiségfejlesztő tényező című ismeretterjesztő könyv e színtereket tárja fel előttünk. Könyvajánlónk.

Magyarországon a testkultúra szerepe igencsak felértékelődött az elmúlt években. A társadalom komoly elvárásokat támaszt mind a verseny- és szabadidősporttal, mind az iskolai testneveléssel szemben. A nevelés, oktatás és a képzés területei – pedagógiailag kidolgozott elveken és programokon alapuló – mozgásközpontú személyiségfejlesztő technikákkal igyekeznek eleget tenni a társadalmi elvárásoknak. A mozgás személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai nagymértékben az edzők, testnevelők által irányítottak.

A Hamar Pál által szerkesztett tanulmánykötet központi témája, hogy a mozgás, a sport és a testnevelés a személyiség mely területeire hat leginkább. E hatásterületek közé sorolható például az életmód, a szabadidő, a szociális életképesség, az önállóság vagy a döntésképesség. A könyvben szereplő – különböző elméleteken és kutatásokon alapuló – tanulmányok foglalkoznak többek között az edző-sportoló kapcsolattal, az edző pedagógiai szerepével, a fogyatékossággal élő személyek szomatikus fejlesztésével, a sajátos nevelési idényű tanulók képességfejlesztésével, valamint a fejlesztés alapjául szolgáló tantervvel.

Mit tehetnek a pedagógusok?

A nevelés, oktatás és a képzés kiemelkedő szerepet játszik abban, hogy olyan kompetenciák fejlődjenek ki, amelyek a társadalmi folyamatokban való részvételt erősítik. A pedagógusoknak – a kognitív fejlesztés mellett – a személyiség individuális és szociális komponenseinek fejlesztését is el kell végezniük. A szabadidő-szervezésben fontos

PEDAGÓGIAI ALAPELV A TANULÓK SZÜKSÉGLETRENDSZERÉNEK FELTÉRKÉPEZÉSE,

valamint az erre épített tevékenység. Ily módon érhető el, hogy az egyén kellőképpen motivált és nyitott legyen a tapasztalatszerzésre és a tanulásra. A tanuló, aki belső szükségletei alapján cselekszik, később életvezetését is képes saját belátásból, konstruktív módon alakítani.

A mozgás személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai sokszor az edzők, testnevelő tanárok által irányítottak.
A mozgás személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai sokszor az edzők, testnevelő tanárok által irányítottak.

Az edzővel való kapcsolat

Az edző-sportoló kapcsolat speciális tanár-diák viszonynak tekinthető.

AZ EDZŐK SPORTOLÓIK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSÉBEN ÉRDEKELTEK

leginkább, a sport sajátos eszköztárát igénybe véve, a teljesítmény növelésének célkitűzésével. A sikeres kapcsolat létrejöttéhez számos tényezőnek harmonizálnia kell kettejük interakciójában.

A vonatkozó tanulmány többek között olyan kérdésekre keresi a választ, mint például mik ezek a tényezők, mi a szülők szerepe a sportteljesítményben és az edzői munkában, vagy milyen személyi és szakmai tényezők befolyásolják az edzői sikerességet.

Fogyatékkal élők és a sport

A fogyatékkal élők vizsgálatával foglalkozó fejezet kiemeli a sporttevékenységből származó előnyöket. A rendszeres mozgás hozzájárul a fogyatékos személyek életminőségének javulásához. Pozitív hatást gyakorol a pszichoszociális tulajdonságokra, mint az önhatékonyság és a szociális kompetenciaérzés. Továbbá segíti a fogyatékosságtól eltérő identitás, pozitív önértékelés és énkép kialakulását, a fogyatékosság tényének elfogadását. A társadalom téves negatív megbélyegzése is leküzdhető a sportban való részvétellel, eredményességgel.

Hogyan fejleszthetők a sajátos nevelési igényű tanulók?

Amennyiben a mozgást pszichomotoros összefüggésben vizsgáljuk, az tudatos emberi tevékenység részeként, lelki megnyilvánulások összességében megy végbe. A mozgásnevelés során a mozgásra való és a mozgás által való nevelés zajlik, melyben az emberi mozgás képzési és művelődési eszköz is. A könyvben a Montessori konduktív nevelési gyakorlat ismertetésére kerül sor, mely különösen a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését segíti elő.

A mozgás és a mai modern társadalom

A MOZGÁSOS CSELEKVÉS ELSŐDLEGES SZÜKSÉGLETEINK EGYIKE.

Meg kell találnunk az egyensúlyt a modern technikai eszközök használatából eredő inaktív életmód és a személyiség fejlesztésében, valamint az egészségvédelemben fontos szerepet betöltő fizikai aktivitás között.

A könyv edzők, pedagógusok, szülők, aktív sportolók vagy ülő életmódot folytatók számára egyaránt hasznos olvasmány. Sokrétűségének köszönhetően minden olvasó választ kaphat a kérdéseire.

***

A Mindset Pszichológia több, mint érdekes cikkek halmaza. Nem egyszerűen egy szaklap. Ebből a rövid animációs videóból megtudhatod, miről is szól valójában ez a páratlan platform!

https://www.youtube.com/watch?v=z-htXgkYeeE&t=4s