Ez az ember egy pszichopata” – halljuk gyakran a kijelentést. Mégis az a benyomásunk, hogy téves a fogalomhasználat. Miért gondoljuk ezt? A megértéshez fontos tisztázni, hogy milyen jelentést hordoz magában ez a közkedvelt szó, kik is azok, akik ténylegesen beleesnek a pszichopátia kategóriájába. Cikkünkből kiderül.

A pszichopátia történetében fontos évszám 1941. Ekkor jelent meg Az egészség álarca című könyv, amelyben Cleckley elsőként írta le a pszichopátia konstruktumát. Ő a pszichopátiát stabil személyiségvonásnak tekintette, melynek 16 jellemzőjét fogalmazta meg.

Napjainkban viszont már a DSM-5-ben a személyiségzavarok közé sorolják, és az egyik legnehezebben kezelhető pszichiátriai problémaként tartjuk számon.

A pszichopátia összefüggését már több ízben kimutatták a bűnözői magatartással, valamint az erőszakkal is. Az FBI 2012-es adatai szerint

Az Egyesült Államok kétmillió elítéltje közül 15-20 százalék pszichopata.

Az érintettek 90 százaléka férfi volt.

Mik a pszichopaták jellemzői?

Az egocentrizmus, a kontroll és az erő iránti fokozott vágy tökéletesen leírják a pszichopaták azon jellemzőit, melyek nagymértékben hozzájárulnak az egész életen át tartó antiszociális, deviáns vagy bűnözői magatartáshoz.

Lelkiismeret-furdalás nélkül ártanak másoknak, legyen szó a tulajdon megrongálásáról, az igazságszolgáltató rendszer kijátszásáról, vagy az áldozataikban való bűntudatkeltésről. Mindezek különösképpen jellemzőek a pszichopata gyilkosokra. Esetükben az emberölés túlnyomó részében tervezett és célvezérelt. Szemben más esetekkel, ahol gyakran a pillanat hevében történik a tragédia.

A pszichopata gyilkosok motivációinak hátterében meghúzódó tényezők

Az okok közé sorolhatjuk az erő és kontroll szükségletét vagy szadista hajlamokat. Nézzük például egy híres sorozatgyilkos, John Wayne Gacy esetét. Amikor szembesítették az ellene szóló bizonyítékokkal úgy nyilatkozott, hogy elvesztette a fejét, hirtelen felindulásból cselekedett. A valóságban mindez természetesen nem állta meg a helyét, hiszen az emberöléseket hidegvérrel, előre eltervezett szándékkal követte el.

Időnként a pszichopata bűnözők mások közreműködésével viszik véghez tervüket.

A közreműködők  esetében azonban már nem jellemző a pszichopátia. A pszichopaták célja a büntetés elkerülése. Eért társukat veszik rá arra, hogy vállalják magukra a bűncselekményt. Így tehát a másik személy, - aki általában a férfi pszichopaták esetében egy nő - csupán a bűnbak szerepét tölti be.

Fontos kihangsúlyozni, hogy nem minden erőszakos bűnelkövető pszichopata és ez fordítva is igaz.

bloodbath-891262_1920
Azok az erőszaktevők, akikben fellelhetők a pszichopata vonások, lelkiismeret-furdalás vagy bármiféle aggodalom nélkül képesek mások bántalmazására, szexuális erőszak, vagy gyilkosság elkövetésére.

A pszichopaták érzelmileg teljesen közönyösek mások szenvedése láttán. Céljaik eléréséhez minden követ megmozgatnak, akár másokon is átgázolnak, ha azok útjukban állnak.

Azok a pszichopaták, akire mindezeken felül szexuális deviancia is jellemező, sokkal nagyobb veszélyt jelentenek,mint más bűnözők.. Továbbá esetükben nagyobb a visszaesés valószínűsége is.

A pszichopátia egy rendkívül nehezen diagnosztizálható személyiségzavar,

mely az érintettek különleges higgadtságának és felszínes bájának köszönhető. Gyakran még a szakavatott szemek sem képesek felismerni ezt a zavart. A diagnózis felállításának nehézsége magával vonja a szűk intervenciós és kezelési lehetőségeket. Hozzá kell tennünk továbbá, hogy a pszichopaták általi manipuláció az igazságszolgáltatás területén is nem elhanyagolható következményekkel jár.  Hiszen a bűnelkövető képes a nyomozást téves mederbe terelni, így úszva meg a megérdemelt büntetést.

Az eddigiek alapján elmondhatjuk a pszichopátiáról, hogy a személyiségzavarok közül a társadalom szempontjából az egyik legsúlyosabb következményekkel járó problémáról van szó. A felsoroltak ellenére azonban még nem sikerült a szakembereknek tökéletes megoldást találni a pszichopata bűnözők társadalomba való beillesztésére, hisz jellemzően sosem tanulnak hibáikból.