Az ünnepi időszakban akaratlanul is találkozunk a szeretettel kapcsolatos gondolatok forgatagával. Míg szebbnél szebb ajándékokkal igyekszünk kifejezni érzéseinket embertársaink iránt, elgondolkozhatunk rajta: mi hogyan viszonyulunk ehhez a témához? Cikkünkben a szeretet elemeinek és típusainak bemutatásával szeretnénk ebben segíteni.

Erich Fromm filozófus, pszichológus, szociálpszichológus és humanista szerint az emberi lét célja szeretni, dolgozni és értelmesen élni. Nézetei szerint a modern ember izolálódott, nem képes egységet alkotni a természettel, társaival, önmagával. Elkülönültsége a világ formálásának tehetetlenségében nyilvánul meg, mely ellen folyamatosan próbál küzdeni. Sok más műve mellett ezzel a folyamattal foglalkozik A szeretet művészete című munkájában is, mely világszerte ismert. Könyvében megfogalmazza, szeretet nélkül nem tudnánk fenntartani emberi mivoltunkat, illetve elérni szubjektumunk integritását. Hogyan valósítsuk meg mindezt?

Fromm szerint „a szeretet nem érzelem, amelyben akárki könnyűszerrel elmerülhet”.

Ahogy könyvének címe is egyértelműen megfogalmazza, művészetként tekint rá. Ennek megértéséhez tanulásra és képességfejlesztésre van szükség, akárcsak a zeneművészek esetében egy hangszer megszólaltatásakor. A szeretet erőforrás az ember számára, melynek segítségével úgy képes legyőzni az elkülönültséget, hogy közben megőrzi identitását. Tevékeny, dinamikus folyamatról van szó, melynek lényege az adás. Elemei a következők:

  • Törődés,
  • Felelősség,
  • Tisztelet,
  • Ismeret.

Fromm megfogalmazza, hogy aki „nem igyekszik teljes személyiségét minden erejéből gyümölcsözővé fejleszteni, szükségképpen kudarcot vall”. Erre a tanulási folyamatra utal a szeretet negyedik eleme, mely a másik személy illúziómentes befogadása mellett saját magunk pontos megismerését jelenti.

A szerző öt fajta szeretet különböztet meg.

1. Felebaráti szeretet

Erich Fromm szerint

„az egyéni szeretet nem nyújt kielégülést, ha hiányzik az embertársunk iránti szeretet képessége, a valódi alázat, bátorság, hit és fegyelem.”

A felebaráti szeretet az összes típus bázisának tekinthető, mely felelősségérzetet jelent az emberek és a társadalom iránt. Alapja, hogy mindnyájan egyek vagyunk, gondoskodással és tisztelettel fordulunk egymás felé.

2. Szerelem

Az erotikus töltettel rendelkező szeretetfajta jellemzője a vágyódás a teljes egybeolvadásra. Hátterében komoly döntés áll, mely elköteleződést feltételez. A valódi szerelem több mint egy erős, katartikus érzés, feltétele a kizárólagosság.

3. Önszeretet

Saját magunk szeretete éppen annyira fontos, mint a mások iránt érzett érzelmeink összessége. Az önszeretet azonban nem önzőséget jelent, sőt, Fromm szerint ellentétes a két fogalom.

4. Anyai szeretet

Nélkülözhetetlen eleme a fejlődésnek, mivel az „élet szeretetét” bontakoztatja ki. Jellemzője az egyenlőtlenség, míg az egyik ad, a másik csupán elfogad.

5. Isten szeretete

Az adott vallástól függően elengedhetetlen, hogy egy legfőbb értéket tudjunk szeretni. Kulcsfontosságú elem az elkülönültség legyőzéséhez, hiszen tartalmazza az egybeolvadást a Teremtővel.

Fromm elméletét megismerve érdemes lehet elgondolkodnunk, számunkra melyik szeretet a legjelentősebb, és miként éljük meg mindennapjainkban ezeket a különböző szeretettípusokat.

 

Felhasznált irodalom: Fromm, E., Szabolcs, V., & István, H. (1993). A szeretet művészete. Háttér Kiadó. Ferenc, E. ERICH FROMM ÉLETEI. IMÁGÓ BUDAPEST, 113.