Az élsportolók számára sokszor nagy kihívást jelent sportkarrierjük és tanulmányaik vagy munkájuk összehangolása, sőt sokaknak emiatt választaniuk kell a két pálya között. Ennek egyik következménye, hogy a sportolók nem készülnek fel megfelelően az aktív sport utáni életre, mely akár súlyos problémákhoz is vezethet. Ezek kiküszöbölésére született meg a duális karrier lehetősége, ami lehetővé teszi, hogy a profi sportkarrier mellett akadémiai tanulmányokat folytathassanak a sportolók.

Magyarországon már több egyetemen választható duális képzés, ezek azonban leginkább gazdasági irányultságú tanulmányokhoz kötődnek. Itthoni viszonylatban a sportolóknak még nincs lehetősége ilyen rendszerben tanulni – az élsportolók többsége ezáltal nem tanul tovább vagy megszakítja tanulmányait.

Európa más országaiban már jóval előrehaladottabb a kérdés megoldása. Franciaországban például minden regionális edzőközpontnak megállapodást kell kötnie egy intézménnyel, ahol a sportolók folytathatják akadémiai tanulmányaikat. A duális képzés megvalósítására az Európai Unió szakértői csoportja összeállított egy programot, ami kutatásokon, releváns tudományos elméleteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul, és kiterjed a fiatalabb korosztálytól a felnőtt, akár visszavonulás előtt álló sportolókig, valamint ép és parasportolókra is egyaránt.

Nagyobb leterheltség?

A 10 és 17 éves fiatal sportolók kétharmada hagy fel a sporttal amiatt, mert úgy gondolják, túl sok időt vesz el egyéb tevékenységektől, többek között a tanulástól – derült ki egy nemzetközi kutatásból. Elsőre rémisztőnek hangozhat, hiszen eddig úgy tűnt, az élsport és a tanulmányok (és akkor a szabadidőről még nem is beszéltünk) nem működnek egyszerre. Lássuk, mitől olyan sikeres mégis ez a program, és milyen előnyökkel jár ahhoz képest, ha a sport és az oktatás nincs összehangolva!

  • Pozitív változásokat idézhet elő a szubjektív egészség vonatkozásában: csökkent stressz-szint, kiegyensúlyozottabb életvitel és növekedett jóllét tapasztalható.
  • Fejlődésbeli hozadéka például az önszabályozó készségek, a személyes identitás kialakulásának és az úgynevezett life skillek (döntéshozatal, problémamegoldási készségek, kritikus gondolkodás, kommunikációs készségek stb.) fejlődése.
  • Ugyancsak pozitív hatással bír szociális téren: kiterjedtebb szociális háló, nagyobb mértékű társas támasz állhat rendelkezésre.
  • Karrier szempontjából pedig egyfajta felkészülés a visszavonulásra, mellyel elkerülhető az identitásválság, gyorsabbá válik az új helyzethez való adaptálódás, és könnyebb az elhelyezkedés.

Mitől működik?

Láthatjuk, hogy a programnak több téren is lehet pozitív hozadéka. Ahhoz, hogy megértsük, mitől működhet ilyen jól, vegyük végig, milyen területeket érint, és melyek azok a lépések, amelyek szükségesek a megvalósításához.

  • Sport

A sportszervezeteknek (konföderációk, föderációk, szövetségek, klubok) olyan irányelveket kell szabni – vagy a régieket újradefiniálni –, melyek támogatják a duális képzés lehetőségét. Hasonlóképp, a ma népszerű akadémiák és edzőközpontok működését is optimalizálni lehetne úgy, hogy az

időben alkalmazkodjon mind az oktatáshoz, mind a sporttevékenységhez

– mindezt úgy, hogy a sportolók mindkettőt a lehető legmagasabb szinten tudják űzni.

A Malmöi Egyetem sportakadémiája például támogatja élsportolóit az első egyetemi évükben: segítik őket az oktatási rendszerbe és a juniorból a felnőtt korosztályba való zökkenőmentes átállásban, mindemellett pedig lehetőséget nyújtanak nekik különböző (orvosi, pszichológiai, táplálkozási és karriertanácsadási) szolgáltatások igénybevételére.

A sport és a tanulmányok összeegyeztetése még bonyolultabbá válik, ha felsőoktatásba lép a sportoló.

  • Oktatás

A duális képzés egyik jelentős kihívása, hogy miként tartsák fenn a sportolók motivációját tanulmányaik folytatását illetően, melyben a mentorok, tutorok és a személyes tanulást segítő rendszerek alkalmazása már hatékony stratégiának bizonyult. Ezek a személyek és programok segíthetnek abban, hogy megtalálják az egyensúlyt sportbeli és iskolai tevékenységeik között. Dániában például egy kiegészítő óra financiálisan is támogatott a dán nemzeti csapat és az olimpiai bizottság által, ha a sportoló nemzeti szövetségek színeiben vesz részt sporteseményen.

A sport és a tanulmányok összeegyeztetése még bonyolultabbá válik, ha felsőoktatásba lép a sportoló, amit nehezít az elköltözés otthonról (ha előbb nem történt meg), az esetleges csapatváltás, az új környezetbe való beilleszkedés és az ezekkel járó számos kihívás is. A francia szabályozások lehetővé teszik, hogy sportolók is bevonódjanak a képzésbe. Egy úgynevezett „alkalmazott hallgató” státuszt kaphatnak, amivel jogosultak lesznek a tanulmányi idejük kitolására, plusz pontokat szerezhetnek a vizsgákon, valamint hiányzásuk igazoltnak tekinthető. További megoldás lehet még a távoktatás is, mely rugalmasságot nyújt időben és helyszínben egyaránt.

  • Foglalkoztatás

A program arra az esetre is tud javaslatokat tenni, ha már nem a tanulmányok, hanem a munka és a sport összehangolására van szükség. Itthon is láthatunk példát erre: Baji Balázs állatorvosként dolgozik, nemrég pedig világbajnoki címet nyert 110 méteres gátfutásban.

Vannak olyan országok (és sportágak), ahol főállású sportoló lehet az ember, azonban sokan kényszerülnek arra, hogy rész- vagy teljes munkaidős állást vállaljanak. Ebben az esetben

nagyfokú rugalmasságra és megértésre van szükség

mind a sportszövetség tagjai (vezetők, edzők, sporttársak), mind a munkaadó részéről. Németországban ezt úgy próbálják elősegíteni, hogy Sporttámogatási Alap (German Sports Aid Foundation) anyagi kompenzációt nyújt a kiesett munkaerőért azoknak a cégeknek, akik sportolókat alkalmaznak. Dániában pedig létrehoztak egy együttműködést, melyben nagy számban vannak jelen olyan cégek, melyek rugalmas állásokat kínálnak sportolóknak.

A foglalkoztatottság kérdésköre az aktív sportlét utáni időszakra is kiterjed, hiszen nagy kihívást jelent a sportolók számára az új élethez való alkalmazkodás. A duális program erre is kiterjed, felkészíti őket a sportkarrier utáni időszakra – kutatások szerint azok a sportolók, akik duális képzésben vettek részt, nagyobb hozzáféréssel rendelkeznek jól fizető állásokhoz, és körükben nagyobb a foglalkoztatottsági arány is.

  • Egészség

A sportolók fizikai és mentális egészsége, biztonsága és jólléte megalapozza duális karrierjük sikerességét. Egy-egy betegség vagy sérülés korlátozhatja őket akár edzéseik, akár tanulmányaik megfelelő végzésében, melynek érzelmi és akár pénzügyi következményei is lehetnek. Éppen ezért a duális program része a pszichológiai és orvosi támogatás, valamint edukációs és prevenciós programok alkalmazása.

Az élsportolók számára sokszor nagy kihívást jelent a sportkarrierjük és a tanulmányaik vagy munkájuk összehangolása.

  • Anyagi ösztönzők

A sportolóknak – főként fiatal korban – gyakran kell szembenézniük anyagi jellegű kihívásokkal is. A jó minőségű sporteszközökhöz igencsak magas áron lehet hozzáférni, az idői befektetés pedig többnyire nem teszi lehetővé az egyéb pénzkereseti opciók kihasználását. A program által azonban hozzáférhetők különböző ösztöndíjak vagy állami támogatási lehetőségek.

A lisszaboni egyetem éves ösztöndíjjal igyekszik támogatni a duális képzésben részt vevő sportolóit, melyet akkor nyerhetnek el, ha teljesítik az adott akadémiai évet és megszerzik az országos vagy európai egyetemi bajnoki címet. Az Egyesült Királyságban is kidolgoztak egy ösztöndíjat (TASS – Talented Athlete Scholarship Scheme), ami a 16 éves vagy idősebb sportolókat célozza, akik az élsport mellett tanulnak.

Számos országban van az ösztöndíjakon kívül más lehetőség is anyagi támogatás igénylésére, ami magában foglalhatja többek között a társadalombiztosítást, az egészségügyi ellátást és lakhatás megoldását – amennyiben az az egyesület által nem biztosított.

Természetesen az egész program ennél jóval részletesebb és szerteágazóbb – cikkünkben igyekeztünk betekintést nyújtani a duális képzés felépítésébe és rámutatni annak hasznosságára. Hosszú távon pedig reméljük, hogy a jól működő európai mintára itthon is teszünk majd a sportolók sikeréért e téren is.

Felhasznált irodalom: EU Guideline on Dual Careers of Athletes (2013) ec.europa.eu/sport/library/.../dual-career-guidelines-final_en.pdf Letöltve: 2017. szeptember 17. Landa, S. (2015). Sport, Education and Training in Europe. A dual career for a dual life. Angers: Agence Com1ne

***

A Mindset Pszichológia több, mint érdekes cikkek halmaza. Nem egyszerűen egy szaklap. Ebből a rövid animációs videóból megtudhatod, miről is szól valójában ez a páratlan platform!

https://www.youtube.com/watch?v=z-htXgkYeeE&t=4s