A film noir stílus egyik legjellemzőbb karaktere a végzetes vonzerővel bíró nő: a femme fatale. A bűnügyi filmekben az ellenállhatatlanul csábító női karakter gyakran képes csapdába csalni a gyanútlan és naiv férfit, és észrevétlenül leterelni őt a moralitás útjáról. A filmek világán túl, az úgynevezett végzet asszonyai a valóságban is bűnbe vihetik az alapvetően erkölcsös férfiakat, valamint szexuális kényszerhelyzetekbe is csábíthatják a partnereiket. Mi jellemzi a veszedelmes nőket? Hogyan tudják leterelni a férfiakat a helyes útról? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Az elmúlt időszak szexuális botrányai megerősítették azt az alapvetően téves megítélést, miszerint a nemi erőszak és a másik nem szexuális kihasználása a férfiakra jellemző specifikum. Azonban ha messzebbre nézünk a berögzült, sztereotip vélekedéseknél, világossá válhat számunkra, hogy

A NŐK IS HAJLAMOSAK KÉNYSZERÍTŐ SZEXUÁLIS VISELKEDÉSRE.

A nemek közötti különbség a kényszerítés és a kihasználás módjában rejlik. A férfiak jellemzően fizikai erőszakot alkalmaznak, míg a nőknél gyakrabban fordul elő az érzelmi zsarolás és manipuláció.

A femme fatale jellemzői

A Liverpool Egyetem munkatársai (2015) elsőként vizsgálták meg a rejtélyes és veszedelmesen vonzó női karakterjellemzőket. A végzet asszonyai legtöbbször nárcisztikus személyiségjegyekkel rendelkeznek, hasonlóan a férfiakhoz. Azoknál a nőknél és férfiaknál, akik tartósan alkalmaznak szexuálisan kényszerítő és agresszív viselkedést partnerükkel szemben, egyaránt jelen van

A NÁRCISZTIKUS ÖNTELTSÉG, A CSODÁLAT IRÁNTI SZÜKSÉGLET, ÉS AZ EMPÁTIA TELJES HIÁNYA,

amely elővételezi a pszichopátia szubklinikai megnyilvánulását is. A manipuláció, a nárcizmus, valamint a beleérző képesség hiánya a sötét triádnak nevezett személyiségegyüttes részei, amely a személyiség legsötétebb oldalát alkotja.

Az ismertetett kutatás hiánypótlónak számít a témakörben, mivel ezelőtt csak a férfiak esetében vizsgálták a szexuális erőszak mögött megbúvó pszichológiai jellemzőket. A tanulmány eredményeinek ismeretében azonban kijelenthetjük, hogy a szexuálisan kényszerítő viselkedés és a nárcizmus közötti kapcsolat nem nevezhető nemspecifikusnak.

Nárcizmus a szexualitásban

A nárcizmus tehát mindkét nem esetében erős összefüggést mutat a szexuális ragadozó viselkedéssel. A férfiak általában a fizikai erejüket használják a céljaik eléréséhez, a nők inkább burkoltabb cselekhez folyamodnak, mint a hazugság és a zsarolás. A nárcisztikus nők és férfiak egyaránt arról számoltak be, hogy az aktus elutasítása még több izgalommal tölti el őket, és még erősebb vágyat ébreszt bennük arra, hogy a kiszemeltjüket behálózzák.

A nárcisztikus nők bizonyos szempontból nagyobb veszélyforrásnak számítanak, mint a férfiak. Az általuk használt taktikák eltérnek a férfiakétól, és a könnyen észrevehető fizikai jelek helyett félelmet és bűntudatot generálnak a másikban.

A művészet és irodalom titokzatos és csábító női karaktere erotikus vonzerejével veszélybe sodorhatja a férfiakat nemcsak a filmvásznon, hanem a valóságban is.

A filmekből ismert végzet asszonyai tehát léteznek a valóságban, de hogyan képesek bűnbe vinni a morális tartással bíró férfiakat? Ez a kérdés foglalkoztatta a taiwani egyetem kutatóit (2017), akik hetvennégy heteroszexuális férfi bevonásával vizsgálták meg a kérdést. A résztvevőknek első lépésként fotókat exponáltak nőkről, akiket a szexuális vonzóságuk mentén kellett értékelniük. Ennek segítségével határozták meg az ingeranyagot, melynek egy részét a kimagaslóan vonzó nőkről készített képek alkották, míg a másik felét a kevésbé vonzónak értékelt fényképek, amelyeket később a résztvevők egy-egy csoportjának mutattak be.

A vonzó nők leterelhetnek a helyes útról

A képek exponálását követően egy látszólag a kísérlettől független feladat következett. A résztvevőknek átnyújtottak egy borítékot, amely négy dollárt tartalmazott a kísérletben való részvételért cserébe. Ám a borítékba belecsúsztattak plusz ötven dollárt is. A kérdés az volt, hogy a résztvevők vajon jelezni fogják-e a pénztöbbletet?

A válasz a kérdésre nem a becsületességtől, valamint az erkölcsösségtől függött, hanem attól, hogy korábban milyen képeket mutattak be a vizsgálati személyeknek. Azoknak a férfiaknak, akiknek a kevésbé vonzó nőket mutatták, a hetvennyolc százaléka visszaadta a többletet. Ezzel ellentétben a vonzó nőket figyelő személyeknek csak kicsivel több mint a fele járt el tisztességesen.

Egy másik tanulmányban hasonló kísérleti elrendezésben a résztvevőknek különféle matematikai feladványokat kellett megoldaniuk. A megoldásra öt perc állt rendelkezésükre, és minden egyes feladatért cserébe húsz dollárt ígértek nekik. Amikor letelt az idő, a vizsgálati személyeknek maguknak kellett összeszámolniuk és bevallaniuk, hány feladatot sikerült megoldaniuk, majd elvenni az ezzel arányos díjazást. Kimutatták, hogy

A VONZÓ NŐKRŐL KÉSZÍTETT INGERANYAG HATÁSÁRA A FÉRFIAK MORALITÁSÉRZÉKE CSORBULT.

A férfiak hatvan százaléka több pénzt vett el, mint ami járt volna. Későbbi kutatások arról számoltak be, hogy a vonzó nők hatása és a tisztességtelen viselkedés között van egy mediáló tényező is: az önkontroll. A csábító nők jelenlétének hatására a férfiak elveszítik az önuralmukat, ami miatt kevésbé tudnak ellenállni a pénz csábításának is.

Tehát úgy tűnik, a hollywoodi filmek világa nem áll messze a valóságtól.

A VÉGZET ASSZONYAINAK HATÁSÁRA A FÉRFIAK ELVESZÍTIK AZ ERKÖLCSI IRÁNYTŰJÜKET.

Csak az kérdés, miért? Kutatók szerint a szexuális tartalommal bíró képek exponálása a férfiak gondolkodását egyetlen dologra szűkíti le: a szexre és arra, hogyan érhető el leggyorsabban. Kimutatható, hogy a nők nemcsak fizikailag kívánatos férfiakhoz vonzódnak, hanem olyan partnerekhez is, akiknek van valamilyen értékes erőforrása (gazdasági javak, társadalmi rang stb.). A tisztességtelen viselkedés pedig a legrövidebb út ahhoz, hogy a férfi plusz jövedelemhez jusson.

Feltehetően az etikailag megkérdőjelezhető viselkedés lehetővé teszi a férfiak számára, hogy gyorsan és kényelmesen erőforrásokhoz, státuszhoz, hatalomhoz és elismertséghez jussanak. Azok a férfiak, akikben erősen jelen van a nők meghódításának szükséglete, nagyobb valószínűséggel vesznek fel olyan erkölcstelen viselkedésformákat, amelyekkel a nők által preferált jellemvonásokat kidomboríthatják, ezáltal növelve az esélyeiket a párválasztásban.

 

Felhasznált irodalom: Blinkhorn, V., Lyons, M. & Almond, L. (2015). The ultimate femme fatale? Narcissism predicts serious and aggressive sexually coercive behaviour in females. Personality and Individual Differences, 87, 219-223. Chiou, W. B., Wu, W. H. & Cheng, W. (2017). Sexy women can tempt men down the road of immorality: Exposure to sexy stimuli leads to increased dishonesty in men. Evol Hum Behav, 4. Paulhus, D. L. & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of research in personality, 36(6), 556-563.