Életünk során számos, változatos formában és intenzitással fellépő nehézséggel kell szembenéznünk, amelyek különböző mélységű krízishelyzetet eredményezhetnek. A krízis során gyakran úgy tűnhet, hogy összeomlik az életünk, nem látjuk a kiutat a válságos helyzetből, ugyanakkor előtérbe kerülhetnek azok az értékek, amelyek igazán fontosak a számunkra. Cikkünkben arra keressük a választ, hogyan segíthetnek a választott értékeink a krízisből kivezető úton?

A stressz mindennapjaink természetes velejárója, mint ahogy az is, hogy időnként olyan veszély vagy fenyegetettség élményével járó, kritikus helyzetbe kerülünk, amelyek akkor és ott elkerülhetetlenek és megoldhatatlanok. A különböző életszakaszokhoz és élethelyzetekhez társuló krízisállapotok hatékony megoldásához az egyéni megküzdési módok és eszközök bővítésére, előremutató, rugalmas alkalmazkodásra és fejlődésre egyaránt szükség van.

A Gerald Caplan, közösségi mentálhigiéné és a családterápia nagy alakja által megalkotott definíció szerint a pszichológiai értelemben vett krízis során az egyén kénytelen bizonyos veszélyeztető körülményekkel szembenézni; amelyek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik számára. Az egyén nem képes ezeket sem megoldani, sem kikerülni; főként nem a rá jellemző szokványos problémamegoldó eszközökkel. 

A krízisben lévő személyek támogatásában tehát fontos tényező az új megküzdési stratégiák kialakítása, ami akkor lehet igazán hatékony, ha illeszkedik az érintett egyén személyiségéhez, helyzetéhez. 

Személyes életutunk során idővel egyre világosabbá válnak azok az értékek, amelyek felé haladni szeretnénk. Ilyen érték lehet például a szeretet, a barátságosság, a bátorság, az intimitás, az egészség, a felelősségtudat, a kitartás, a hatékonyság, a rugalmasság vagy a harmónia és az egyensúly. Gyakori tapasztalás, hogy krízishelyzetekben, a veszteségek kapcsán ráirányul a figyelmünk az életünket meghatározó fontos értékekre, amelyek erőforrásként segíthetnek a megfelelő viszonyulásban és cselekvésben a nehézségek idején is. Az értékek olyan vezérlőelvek, amelyek meghatározzák a viselkedésünket. 

Belső iránytűként működve folyamatosan utat mutatnak és keretet adnak céljainknak.

Az értékek azonban nem egyenlőek a célokkal. Az értékek a cselekvéseink irányát határozzák meg (pl: szeretnék jó szakemberré válni), a célok viszont elérhető konkrét állomások (pl: egyetemi diplomát szeretnék szerezni). A nehézségeink hatékony kezeléséhez érdemes átgondolni az alábbi kérdésekre adandó válaszainkat: 

  • Az életünk különböző területein – egészség, család, párkapcsolat, munka, baráti kapcsolatok, tanulás, szabadidő, stb. – melyek a számunkra fontos irányelvek?
  • Ezekkel milyen mértékben van összhangban az életvitelünk?
  • Mennyire vagyunk elkötelezettek a választott értékeink mellett?

Az értékek melletti elköteleződéshez a tudáson, a szándékon és az akaraton túl, aktív cselekvésre is szükség van. Krízishelyzetben a kilátástalanság, a tehetetlenség, a mély lelki fájdalom vagy éppen az üresség érzése, az energia és a motiváció hiánya folytán kifejezetten nehéz lehet megfelelő módon cselekedni.

A nehezebb időszakokban is lehetnek azonban olyan pillanatok, amikor picit pihen az elme, rövid időre nyugodtabbá válik a lélek, oldódik a feszültség a testben. Kis időre valóságos tapasztalássá válhat, hogy a belső világunkban is elcsendesedhetnek a viharok. A kimerültség mellett megtapasztalhatjuk a szelídséget és a gyöngédséget is a lelkünkben. Érezzük, hogy ezeket a pillanatokat nem tudjuk a végtelenségig megtartani, de származhat belőlük annyi belső fedezet, hogy elhiggyük, újra és újra képesek leszünk a lelkünkben egy kis nyugalmat teremteni. Talán belátjuk és megértjük, hogy nem mindent és nem mindenkit veszítettünk el, lehetnek olyan külső és belső értékek, amelyek meghatároznak minket és az életünket. Iránytűként, lámpásként mutathatják meg, merre érdemes lépnünk és haladnunk akkor, ha a kiutat, a konkrét megoldást még egyáltalán nem látjuk.

A választott értékeink segítenek döntést hozni a mindennapok során és az olyan nehéz és bizonytalan helyzetekben is, amikor a gondolataink és az érzéseink kiszámíthatatlanul hullámoznak.

Érdemes ilyenkor újra és újra feltenni magunknak a kérdést: Mi az, ami valóban fontos a számunkra?

Az életünkben bekövetkező változások – pl: súlyos betegség diagnózisa vagy kapcsolati veszteségek – rávesznek arra, hogy átgondoljuk az eddigi életünket és ha szükségessé válik, az értékrendünket is átformálhatjuk. Például elköteleződhetünk egy egészségesebb életmód vagy a társas kapcsolataink tudatosabb ápolása mellett. Az értékrendünk pozitív irányba történő változása segíthet a krízisből történő kilábalásban, az előremutató viselkedésformák kialakításában. Például a bátorság mint érték hozzásegít ahhoz, hogy a félelmeinkkel együtt is képesek legyünk a számunkra fontos dolgokat megtenni, a kitartás melletti elköteleződéssel pedig akkor is haladhatunk a céljaink felé, ha közben akadályok gördülnek elénk.

Ezen felismerések fényében képessé válunk arra, hogy szelídebben viszonyuljunk a külső és belső világunk sötétebb részeihez. Az átélt krízis során a veszélyen túl az esélyt is képesek leszünk érzékelni és ezáltal előremutató módon fejlődni. A nehéz élmények felelősségteljes elfogadásával ugyanis jobban tudunk kapcsolódni önmagunkhoz és a környezetünkhöz is, ez pedig hosszabb távon lehetőséget teremt a személyiség kedvező irányú fejlődésére is.

Ha úgy érzed, hogy szakmai segítségre lenne szükséged ehhez a folyamathoz, fordulj bizalommal pszichológusainkhoz.

Caplan, G. (1964). Priciples of Preventive Psychiatry. New York:  Basic Books

Osváth, P., Csürke, J., Árkovits, A. & Vörös, V. (2014). A krízis elméleti háttere. In Csürke, J., Vörös, V., Osváth, P. & Árkovits, A. (szerk.), Mindennapi Kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve (9-25). Budapest: Oriold és Társai Kiadó 

Szabó-Bartha, A. (2021). Az elfogadás- és elköteleződésterápia elmélete és gyakorlata. In Szabó-Bartha, A. & Szondy, M. (szerk.), Új utak a pszichoterápiában. elfogadás, tudatos jelenlét és önegyüttérzés a kognitív viselkedésterápiában (61-89). Budapest: L’Harmattan kiadó

Szondy, M. Szabó-Bartha , A. (2016): Démonaink. Hogyan élhetünk teljes életet a nehézségeinkkel együtt? Kulcslyuk Kiadó