Vajon miért adnak nagy összegeket az emberek különböző sportolói felszerelésekért, emléktárgyakért? Miért éri ez meg nekik? Egy egyszerű focilabdát senki sem venne meg 500 ezer forintért, ha azonban ezt a labdát a tavalyi labdarúgó Európa-bajnokság egyik legjobb mérkőzésén, a magyar–portugál összecsapáson használták, ennyit is adnak érte egy licitáláson. Cikkünkből kiderül, mi áll e jelenség hátterében.

Számos sportrajongó hiszi, hogy ha az általuk bálványozott sportoló felszerelését használja, saját teljesítménye is növekedni fog. Például magasabb lesz az ütési átlaga, ha Mickey Mantle baseball ütőjével játszik, vagy kevesebb ütéssel tudja a labdát a lyukba juttatni Arnold Palmer golfütőjének segítségével. Ezt a jelenséget a pozitív ragály fogalmával magyarázhatjuk.

De mi is ez valójában?

A szociálpszichológiában a lelki ragályt mint fiziológiai jelenséget írják le, melynek következménye lehet bizonyos tettek ismétlése, illetve különböző érzelmek és meggyőződések öntudatlan elfogadása is. A lelki ragály mind az állatoknál, mind az embereknél megfigyelhető, mely a tudat alatti mély régiókra hat, ezáltal majdnem teljesen független az akarat és az ész befolyásától.

A bátorság és a félelem, illetve a legtöbb érzelem is ragályossá válhat. Ezt az elemi mechanizmust – mely révén megtapasztaljuk, mit él át a másik – érzelmi ragálynak nevezzük. Hatására automatikusan ugyanazokat az érzelmeket éljük át, mint amit a másik, a két állapot megegyezik egymással. Ahhoz azonban, hogy a saját és a másik lelki állapotát el tudjuk különíteni, az idegrendszer bizonyos fokú érettségére van szükségünk.

Hogyan kapcsolható ez össze a sporttal?

A legtöbb lelki ragállyal foglalkozó tanulmány nem a sport területén született. Az eddigi eredmények alapján azonban elmondható, hogy a lelki ragály képes a hiedelmeket és a meggyőződéseket is formálni, melynek folyamata még máig kérdéseket vet fel.

Lee és munkatársai ezt a rést szerették volna kiküszöbölni munkájukkal, melyben a pozitív hiedelem teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálták. A kutatásban 41 golfozó vett részt, akiket kísérleti és kontrollcsoporta osztottak fel. Mind a kontroll, mind a kísérleti csoport vizsgálatában egy szokványos ütőt használtak – a kísérleti csoport azonban úgy tudta, hogy Ben Curtis, amerikai PGA golfozó ütőjével játszanak. Ezeknél a résztvevőknél minden esetben szóba hozták Ben Curtis ismertségét, illetve nemrégiben elért eredményeit, hogy kihangsúlyozzák, milyen nagy tehetség ő a sportágában.

A vizsgálatban, a Ben Curtis által használt ütővel pontosan megegyezőt használtak.
A vizsgálatban, a Ben Curtis által használt ütővel pontosan megegyezőt használtak.

A kísérlet első részében a személyeknek kétméteres távolságból kellett megbecsülniük a lyuk nagyságát, hogy megvizsgálják, vajon észlelési folyamatok is közre játszanak-e a teljesítmény javulásában. Ezután tíz ütés következett.

Az eredmények egyértelműen mutatták, hogy a

kísérleti csoport teljesítménye lényegesen magasabb volt,

mint a kontrollcsoporté, valamint tagjai a lyuk méretét is nagyobbra becsülték. Korábbi kutatásokkal megegyezően, itt is megfigyelhető, hogy amint egy tárgy (golfütő) kapcsolatba kerül egy pozitívan értékelt tényezővel (profi golfozó), pozitív oktulajdonítás következik be. Összességében pedig elmondható, hogy a pozitív ragály hatással van az észlelésre, és növeli az ütési teljesítményt.

Hogyan történik mindez?

Több magyarázat is a rendelkezésünkre áll arról, hogyan befolyásolja a pozitív ragály az ütési teljesítményt. Mint tudjuk, a képzelet és a sportteljesítmény pozitív kapcsolatban áll egymással, így lehetséges, hogy Curtis győzelmének és sikereinek elképzelése vezetett a magasabb ütési hatékonysághoz.

Elméleti alapként szolgálhat a priming, másnéven előfeszítés jelensége is, mely során egy inger előzetes észlelése, illetve felidézése előhangolja a rá következő inger feldolgozását. A tudat, hogy egy profi golfozó ütőjét használhatják, aktiválhatta a golfozókban a szükséges készség képzetét, ami a teljesítmény növekedéséhez vezetett.

A pozitív ragály hatására az emberek képesek a valósnál nagyobb jelentőséget és értéket tulajdonítani egy adott tárgynak. Értékét – gyakran hibásan – annak tulajdonosa, valamint eredete alapján ítéljük meg. Ez történhetett a kísérleti csoport esetében is, melynek következtében a saját észlelt ütési képességüket is jobbra becsülték.

A kutatás tehát alátámasztja a lelki ragály létezését, hatását és az emléktárgyak iránti érdeklődést. Mégis valószínűbb, hogy egy ilyen ereklyét inkább a vitrinbe rakunk ki, minthogy a sportpályán használjuk.

***

A Mindset Pszichológia több, mint érdekes cikkek halmaza. Nem egyszerűen egy szaklap. Ebből a rövid animációs videóból megtudhatod, miről is szól valójában ez a páratlan platform!

https://www.youtube.com/watch?v=z-htXgkYeeE&t=4s