Az amerikaiakkal szemben is élhetnek bennünk sztereotípiák, melyek közül az egyik, miszerint ők kevésbé intelligensek. Vajon ők maguk mit gondolnak saját intellektusukról? 

Egy USA-ban zajlott kutatás szerint az emberek többsége továbbra is abban a hitben él, hogy az átlagnál magasabb intellektussal rendelkezik – olvasható a Research Digest egy összefoglaló cikkében. A hiánypótló vizsgálatban arról kérdezték az amerikai állampolgárokat, hogy mit gondolnak saját intelligenciájukról, és bizony nem a szerénység dominált a 750 megkérdezett válaszában.

A vizsgálat résztvevőivel online és telefonos felméréseket végeztek, melynek keretében arra voltak kíváncsiak, hányan értenek egyet azzal az állítással, miszerint ők intelligensebbek egy átlagos embernél. Az eredmények tanúsága szerint a megkérdezettek 65 százaléka értett egyet ezzel az állítással. Nemek szerinti megoszlás tekintetében az volt látható, hogy

a férfiak 70, míg a nők 60 százaléka sorolta magát az átlag feletti tartományba,

és ebben nem volt kimutatható differencia sem az különböző életkorúak, sem pedig az etnikai csoportok között.

Az iskolázottság nem feltétlen jár együtt a magabiztossággal.

A jelen eredmények összhangban állnak azokkal a korábbi kutatások kapcsán levont következtetésekkel, melyek szerint

az átlag népességben dolgozik egyfajta túlzott magabiztosság, ami a saját képességeit illeti.

A mostani felmérés abban hozott többletet, hogy kiegyenlített, kontrollált és reprezentatív mintán tudta ugyanezt az eredmény produkálni, míg a régebbi tanulmányok sokszor csak egy adott populációt tettek vizsgálatuk tárgyává, például csak diákok képezték a mintát, mely nem reprezentatív szélesebb népességre vonatkozóan.

A felmérés vezetői szerint munkájuk a túlzott magabiztossággal kapcsolatos kutatások egy másik sarokkövét is validálta, nevezetesen, hogy inkább a kevésbé intelligens emberek azok, akik túlbecsülik képességeiket, miközben például

az egyetemi diplomával rendelkezők éppen arra hajlamosak, hogy alábecsüljék intelligenciájukat.

Ezt figyelembe véve a kutatócsoport némi kritikai éllel azt a megállapítást tette, miszerint az amerikai emberek önmaguk előtt tetszelgő elképzelései nem haltak ki az utóbbi évtizedekben sem, hanem továbbra is velünk élnek.

Felmerül persze a kérdés, hogy az itt olvasható megállapítások mennyire csak amerikai állampolgárokra jellemzők. Különösen annak tudatában érvényes ez a kérdés, hogy a szociálpszichológiából ismert önigazolás működésének lényege éppen az, hogy az egyén abban érdekelt, hogy értéket birtokoljon, és önmagát a társadalom által értékesnek tartott készségek és jellemvonások (mint például a magas intelligencia) szerint lássa. Önértékelésünk múlik azon, hol helyezzük el magunkat többek között az ész-esztelenség dimenzión, ezért az emberek természetes módon arra törekszenek, hogy magukat okosnak (is) lássák.

Felhasznált szakirodalom:  Csepely, Gy. (2006). Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. Az eredeti cikkben hivatkozott felmérés itt található.