Vajon miért annyira fontos eligazodnunk a mindennapok érzelmi homályában? Miért és hogyan érdemes előnyt kovácsolnunk a minket ért negatív dolgokból? Hogyan növelhető motivációnk? A folyamatos tanulás itt is előtérbe kerül, de teljesen új módon.

A motiváció meghatározza az élethez való hozzáállásunkat, teljesítményünket, és segít értékelni élethelyzeteinket. Elköteleződésünk pedig céljaink iránti kiállásunkat határozhatja meg. Az érzelmi kreativitás ezek összességét, feldolgozását és tudatos válaszadását határozza meg, környezetünk felénk irányuló érzelmi kavalkádjában.

Miért érdemes ezzel foglalkoznunk?

Az érzelmi kreativitás hatása tudományos szinteken különösen azért került előtérbe, mert alapvető szerepet tulajdonítanak neki tanítási-tanulási folyamatokban. Az érzelmi kreativitás az a képesség, amely alapján ki tudjuk fejezni eredeti érzelmi megtapasztalásainkat, megfelelő és hiteles formában. Ez által egy magas érzelmi kreativitású személy jó eséllyel meg fogja tapasztalni a bonyolultabb érzelmeket is. Az ilyen személyek általában több időt töltenek érzelmeik megismerésével, tehát képesek azonosítani, megérteni, kifejezni és szabályozni saját érzelmeiket, és képesek hasonlóan megérteni mások érzelmeit is. Ezt nevezzük érzelmi intelligenciának. A fő különbség az érzelmi kreativitás és az érzelmi intelligencia között abban áll, hogy a magas érzelmi kreativitású emberek elhatárolják magukat azoktól a gyakori reakcióktól, amelyeket eredeti érzelmeik generálnának. Továbbá ihletet találnak a negatív érzelmekben, inspirálja és izgatottá teszi őket, amikor ilyen tapasztalataikról elmélkednek.

Az érzelmi kreativitás összetevői

Averill tételei szerint, a magas érzelmi kreativitású egyének sokkal érzékenyebben tapasztalják meg az érzelmeket és több időbe tart felismerniük őket, azonban ez motiválja őket újabb érzelmi reakciók generálására. Averill meghatározta az érzelmi kreativitás négy dimenzióját is, sőt ezek mérésére külön tesztet is hozott létre.

  1. Újszerűség, ami az új ismeretek megszerzésének kedvelése;
  2. Eredményesség, a kreatív válasz potenciális alkalmazhatósága;
  3. Hitelesség, amely tükrözi az egyén értékeit és hitét a világban;
  4. Felkészültség, ami a kreativitás fejleszthetősége.

A 30 itemből álló Érzelmi Kreativitás Inventory teszt annak képességét értékeli, hogy az egyén mennyire tudja megtapasztalni az érzelmek kifejezését újszerű, hatékony, hiteles módon.

Milyen összefüggés van a kreatív érzelem, a belső motiváció, és az elkötelezettség között?

A belső motiváció pozitívan korrelál a magasabb szintű elkötelezettséggel, a magasabb elégedettséggel, a belső érdeklődéssel és élvezettel. A magasabb szintű elkötelezettség azt mutatja meg, hogy milyen mértékben köteleződtek el a diákok az iskolában, és voltak motiváltak a tanulásban. Az elmúlt években, ez a konstrukció egyre bonyolultabbá vált, miszerint az elköteleződés három dimenzió szempontjából határozható meg:

  1. viselkedési- (azaz a feladatokkal eltöltött idővel),
  2. érzelmi- (vagyis érdeklődés és érték kapcsolatával), és a
  3. kognitív elkötelezettség (azaz, a t önszabályozás és tanulási stratégiák figyelembevételével).

A legújabb kutatások azt mutatják, van egy negyedik dimenzió is, a személyes tevékenység. Ez fogalmilag a diákok proaktív, kezdeményező tevékenysége.

Mit állapíthatunk meg mindebből?

A kapott eredmények alapján megállapították, hogy

az érzelmi kreativitásról kapcsolatban áll a hála, a remény és a szeretet pozitív érzéseivel.

Ráadásul minél felkészültebb valaki, annál nagyobb büszkeséggel, reménnyel, inspirációval és érdeklődéssel néz a jövő felé. A második dolog, amire figyelmesek lettek, hogy

a hatékonyság is összefügg a hálával, reménnyel, inspirációval, szeretettel és a büszkeséggel. 

A remény, inspiráció és érdeklődés, mint érzelmek és érzések, összefüggésben vannak a kreativitással és annak dimenzióival, amelyek kapcsolatban állnak az elkötelezettség és motiváltság képességével, és a személyesen megjelenő kompetenciák változtathatnak a negatív körülmények megélésén. Így

az érzelmi kreativitás magába foglalja az összetett érzelmi erőforrások fejlődését,

amely olyan mértékben növelheti a megküzdési kapacitást, hogy képesek lesznek fejleszteni tapasztalataik pozitív megítélését és csökkenteni a tapasztalt negatív érzelmek hatásait.

Itt is mint mindenhol, az összetevők elengedhetetlenek.

Más érzelmek is megjelennek az érzelmi kreativitással kapcsolatban, mint a hála és a szeretet. Ebben az értelemben hangsúlyozandó, hogy az érzelmi kreativitás azt jelenti, hogy mások érzelmeinek felismerésére megfelelő időt fordít-e valaki, valamint hogy képes-e kifejezni saját érzelmeit, amelyek megkönnyítik az érzelmi tapasztalatok felismerését, és megélését. Az érzelmi kreativitás és a vele kapcsolatos érzések mind előirányozhatóak a belső motiváció és az elköteleződés értékeiben. Azt is meg kell jegyezni, hogy a felkészültség által, ami azt jelentené, képes-e a személy arra, hogy megértse mások vagy saját érzelmeit, felfedezhetőek azok a dimenziók, amelyek erőteljesebben kapcsolódnak a belső motiváció és az elköteleződés értékeivel. Magas szintű figyelemmel új érzelmek is felismerhetővé válnak, és így az érzelmi folyamatok jobban megérthetőek. Ez azonban érzékenységet idéz elő, amely által az elméleti feladatok nagyobb kihívást és motiválást jelentenek. Az érzelmi kreativitás nem más, mint a tapasztalható összetett érzelmek kapacitása, amely élvezetesebbé teszi a tanulási folyamatokat, akár olyan mértékben, hogy a negatív érzelmi állapotokat  inspirációs formává alakítsa át, amely nagyobb elkötelezettséget ad a feladatok felé.

Milyen egyéb érzések hatnak még?

A remény érzése jelentős hatást mutat az érzelmi kreativitás, elköteleződés és a belső motiváció közötti összefüggésben.

A remény kialakulása negatív vagy bizonytalan helyzetekben is együtt jár a tettre kész állapottal,

ami által inspirál néhány pozitív lépésre, amely változást hoz a negatív körülményekben. Ez, a tapasztalat szerint serkenti a motiváció és az elkötelezettség érzését. A bizakodó emberek látják, hogy a jövőben jobb lesz, mint jelenleg, és képesek lesznek több stratégiát kialakítani céljaik elérése érdekében, valamint a terv közbeni váratlan gondokkal könnyebben küzdenek meg.

Mit tehetünk?

Az eredmények megerősítették, hogy érdemes fejleszteni a belső motiváció és az elköteleződés érzelmeit. A mai társadalomban levő állandó változások okozzák, hogy az emberek laza figyelme és érdeklődése gyakran ki van téve olyan monoton tevékenységeknek, amelyek nem alakítanak ki új érzelmi tapasztalatokat.

A mindennapi tapasztalatokra épülő érzelmi fejlesztés elengedhetetlen,

hiszen ez segít értelmet adni a tudás megszerzéséhez. A kreatív folyamatokat magukba foglaló feladatok, sokkal vonzóbbak, mert nagyobb érzelmi többletet adnak, nagyobb önállóságot biztosítanak és elősegítik a tudás önálló építését. Következésképpen 

azok a tevékenységek, amelyek új, meglepő és gazdag érzelmeket generálnak, ösztönzik a tanulást és az érzelmi helyzetek kezelésének megkönnyítését. 

Ezek az eredmények arra világítanak rá, mennyire fontos megérteni az érzelmi folyamatokat. Az érzelmekkel kapcsolatos nagyobb tudatosság lehetővé teszi, hogy megszínesítsék a szürke hétköznapokat bármelyik életszakaszban, így elkerülhetőbbé válik a kiégés és a kudarc.


Irodalom

Oriol, X., Amutio, A., Mendoza, M., Da Costa, S. & Miranda R. (2016) Emotional Creativity as Predictor of Intrinsic Motivation and Academic Engagement in University Students: The Mediating Role of Positive Emotions Frontiers in Psychology, Volume 7 Article 1243

Averill, J. (2013). Individual differences in emotional creativity: structure and correlates. J. Pers. 67, 331–371. doi:10.1111/1467-6494. 00058

González, A., Paoloni, P. V., Donolo, D., & Rinaudo, C. (2015). Behavioral engagement and disaffection in school activities: exploring a model of motivational facilitators and performance outcomes. Anal. Psychol. 31, 869– 878. doi:10.6018/analesps.32.176981

Kép: www.pixabay.com