Az elmúlt hónapokban le kellett mondanunk családi, baráti összejövetelek vagy ünneplések megtartásáról. Egy születésnap vagy ballagási ebéd nem csupán közös kikapcsolódás vagy időtöltés. Érezzük, hogy vannak mérföldkövek, életciklusbeli változások, amelyekről meg kell emlékeznünk, hiszen rendelkeznek valamiféle többlettel, egyfajta rituális jellegük van. Miért fontosak nekünk ennyire ezek az események, és pontosan mi is ez a többlet? 

Az idő múlását vagy életünk mérföldköveit évezredek óta rituálisan ünnepeljük. A családi rituálék olyan szimbolikus tevékenységek, amelyek időről időre azonos módon ismétlődnek. Közvetítik értékeinket, attitűdjeinek, céljainkat, vagyis lényegében a családi kultúra magját képezik. Jelentősen hozzájárulnak a közösségi érzés megalapozásához és fenntartásához. A közös étkezések mellett az évfordulók, születésnapok ünneplése is rituális jellegű.

Miért fontosak a rituális ünneplések, megemlékezések?

  1. Keretet adnak. Szervezik és kiszámíthatóvá teszik a kiszámíthatatlan világunkat. A kihívást jelentő periódusok ellenére mindig számíthatunk arra, hogy karácsonykor, húsvétkor vagy születésnapunk alkalmából összegyűlünk, ahogyan azt mindig is szoktuk. Visszatekinthetünk az elmúlt évre vagy tervezhetjük a következőt.
  2. Hozzájárulnak jelentőségteljes átmentek, lépések megtételéhez. Bizonyos változások alapvető fordulópontokat jelenteknek életünkben. Gondoljunk például a ballagásra, a házasságkötésre vagy a nyugdíjazásra. Az, hogy kivel töltjük az időnket, hogyan látnak bennünket mások, vagy hogyan látjuk önmagunkat, jelentősen átalakulhat. Önmagunk és a közösség számára, amelybe tartozunk, a tradicionális ünneplések megjelölik és elkülönítik a „mielőtt” és az „azután” állapotát. Egyfajta kinyilatkoztatásai annak, hogy az élet ettől fogva nem ugyanolyan, mint korábban volt.
  3. Táplálják, megerősítik és előremozdítják kapcsolatainkat. A kulturális, vallásos vagy egyéni rituálék biztosítanak minket arról, hogy nem vagyunk egyedül. Vannak körülöttünk mások is hozzánk hasonló értékekkel, hiedelmekkel és ideálokkal.
  4. Mintát nyújtanak, modellként szolgálnak. Ezek az ünneplések a gyermekek számára is létfontosságúak. A felnőttek ezek nyomán magyarázatot nyújthatnak az esemény jelentéséről és jelentőségéről, azokról, akiket ünneplenek, és azokról, akik ünneplik őket. A gyermekek érzik, hogy a rokonokból és barátokból álló család őket is támogatni fogja, amikor az ő életük mérföldköveit ünneplik majd.
  5. Általuk meghatározó emlékek születhetnek. Egy esemény éves közös ismétlése központi építőköve lehet a családi identitásnak. Egy biciklitúra vagy a karácsonyfa szertartásos feldíszítése összekovácsolja a jelenlévőket, és az „emlékeztek, amikor...” kezdetű mondatok az összejövetelek gyakran hallható történeteivé válhatnak.

A rituálék táplálják, megerősítik és előremozdítják kapcsolatainkat.

A családkutatások nyomán tudjuk, milyen fontos stabilizáló funkciója van a rítusoknak, hiszen amellett, hogy jóllétünk megőrzésében segítenek, védőfaktorként is szolgálnak. Ahogyan családunk az idő elteltével folyamatosan alakul, vele együtt rítusai is leképezik ezt a változást. Valóban többek ezek az események pusztán közös rendezvényeknél. A különlegesség és az összetartozás érzését biztosítják számunkra. Segítenek „összekötni a pontokat”, hogy életünk eseményei ne csak különálló történéseknek tűnjenek. Jelentést, célt adnak életünknek és összekapcsolják a múltat a jelennel. Lehetőséget teremtenek, hogy megálljunk és egy pillanat erejéig más szemmel tekintsünk életünkre, környezetünkre és benne önmagunkra.

 

Felhasznált irodalom: Elblinger, Cs. (2013). A családi rituálék szerepe a családi identitás-konstrukcióban. Doktori (Ph.D.) értekezés. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15183/elblinger-csaba-phd-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y További források itt és itt.