Az elmúlt másfél év történéseinek fényében még fontosabbak lettek a minket feltöltő tevékenységek, hobbik, amelyek segítenek kikapcsolni a mindennapokból. A konditermek korlátozása miatt a szabadtéren végezhető testmozgások kerültek előtérbe, mint például a futás. Sokan kényszerből fordultak ehhez a mozgásformához, mégis megszerették. No de miért? Talán személyiségükből adódóan? Esetleg felfedeztek általa valami olyan kellemes érzést, amit eddig nem találtak meg sehol? Teljesebb lett tőle az életük, esetleg tervezhetőbbek a napok?

Másokat is érdekelt a kérdés, mely személyiségjegyek találhatók meg a legtöbb futóban, és ezzel vajon összefügg-e az élettel való elégedettségük is? Kutatók azt már korábban megállapították, hogy a fizikailag aktívan eltöltött szabadidő fontos szerepet játszhat az emberek élettel való elégedettségének elősegítésében. Mit értünk fizikailag aktív szabadidő alatt? Olyan fizikai tevékenységekben való részvételre gondolunk, amelyek fizikai megterhelést igényelnek, és amelyeket az ember élvez. Ezek az aktív szabadidős pillanatok

segíthetnek a társas kapcsolatok kiépítésében, javíthatják a mentális és fizikai egészséget,

valamint optimális egyensúlyt teremthetnek a munka és a magánélet között, amelyek mind elősegítik az életünkkel való elégedettségünket. A kutatások arra is rávilágítottak, hogy nem mindegy, miért kezdünk sportolásba. Külső- esetleg belső motiváció hajt minket? Vajon a személyiség hogyan játszhat szerepet a szabadidős tevékenységben való részvétel és az élettel való elégedettség kapcsolatában?

Minden pillanatot érdemes megragadnunk, hogy rácsodálkozzunk az élet szépségeire

Ebben az összezavarodott és sokak számára reményvesztett világban mégis lehet pozitívan, optimistán, elégedettséggel élni. Lehet jobb az életünk, legalábbis az érzéseink terén, vagy akár hosszabb távon a testmozgás által. Szükséges új szokásokat felvennünk és más módon kezelnünk érzéseinket.

Egy távfutó rendezvény résztvevői voltak a kutatók vizsgálatának középpontjában, mivel őket a futás mint fizikailag aktív szabadidős tevékenység köti össze és valljuk be, növekvő népszerűsége miatt is érdemes vizsgálni ezt a közösséget.

Egy korábbi tanulmány azt feltételezte, hogy az élettel való elégedettség a kellemes és kellemetlen tapasztalatok összességéből származik. A szabadidőt és a szubjektív jóllétet összekapcsoló 363 kutatási cikkre támaszkodva Newman, Tay és Diener (2014) azt találta, ha a szabadidős élmények kielégítik az egyének öt alapvető pszichológiai szükségletét (ami a jelentőségteljesség, kiválóság, függetlenség, autonómia és hovatartozás), azok fokozzák az élettel való elégedettséget.

A futás egy olyan lehetőséget kínálhat az előbb említett igények kielégítésére mint

  • jelentőségteljesség, hiszen például a futás fontos hobbivá válhat, mint szabadidős tevékenység és általa jelentősebbnek érezhetjük életünket
  • kiválóság, mert a futás kapcsán a teljesítmény fokozásának érzését is megtapasztalhatjuk, gyorsabban és hosszabb távokat futhatunk mint előtte saját magunk sem gondoltuk
  • függetlenség, mely a munkahelyi stressz leküzdésében is nagy segítség lehet, hiszen akár függetleníteni lehet a különböző területeket az életünkben
  • autonómia, ha a futás nem kényszer, hanem szabadon választhatja bárki aki szeretne kikapcsolódni és közben mozogni
  • hovatartozás érzését adhatja a futás a barátokkal, futóközösségekkel kialakuló kapcsolatok által.

Miután megnéztük hogyan befolyásolhatja a futás az élettel való elégedettségünket, nézzük meg azt is, milyen személyiségjegyek fedezhetők fel azoknál, akik rendszeresen űzik ezt a sportot. Az öt faktor, melyet a személyiségjegyeknél figyelni szoktak nem más, mint az extraverzió, a kedveltség, a lelkiismeretesség, az érzelmi stabilitás és a tapasztalatokra való nyitottság:

  • az extraverzió a másokkal kialakított kapcsolatok szükségességére utal;

  • a lelkiismeretesség a kitartását és motivációját mutatja meg;

  • az érzelmi stabilitás pedig arra utal, hogy mennyire tudunk nyugodtak maradni stresszes helyzetekben;

  • a kedveltség tükrözi azt a képességet, hogy mennyire könnyen tudunk kapcsolatokat teremteni;

  • a tapasztalatokra való nyitottság tükrözi mennyire szeretünk új tapasztalatokat, kihívásokat keresni.

A személyiség kiemelt szerepet játszik abban, ki milyen szabadidős sportot választ. A fizikai aktivitás pozitív összefüggést mutat az extraverzióval, a lelkiismerettel és az érzelmi stabilitással, míg a kedveltség és a fizikai aktivitás között nem találtak összefüggést.

A lelkiismeretességnek nagyobb szerepe lehet a rendszeres testmozgásban való részvétel előrejelzésében, mert a

lelkiismeretesebb személyeket tudatosság és fegyelmezettség jellemzi,

még akár hajlamosak a kényszeres viselkedésre is. Ezzel szemben a tapasztalatok iránti nyitottságnak nagyobb szerepe lehet a nem hagyományos sportokban való részvételben egyes kultúrákban, mivel a tapasztalatokra nagy nyitottságú egyének fogékonyak az ötletekre és az újdonságokra.

Több szempontból is vizsgálták, vajon milyen indíttatásból kezd el valaki futni. Hosszútávon keres sportot, vagy csak egy kialakult élethelyzet miatt fordul a futás felé. Vonzódása a futás élvezetét tükrözi, esetleg a futás központi szerepet játszik a mindennapi életében, vagy akár az identitása része. Minden kapcsolatban lehet mindennel, és ezeket a szempontokat valószínűleg a személyiségjegyek befolyásolják, mint ahogy az aktív és beszédes egyének nagyobb valószínűséggel élvezik és érzik a bármilyen fizikai aktivitásban való részvétel előnyeit.

A nyilak a jelentősebb hatásokat mutatják a személyiségjegyek, a futás felé fordulás motiváltsága és az élettel való elégedettség között.

Láthatjuk tehát, hogy az egyének lelkiismeretességének mértéke és a tapasztalatok iránti nyitottsága elősegítik az életben való elégedettséget a futásból eredő élvezet, az egyén identitásának a futás útján történő kifejezése révén.

Összegzéssül elmondhatjuk,

bárki, bármilyen okból kezd el futni, a futás hatással lesz személyiségjegyeire, ami pedig visszahat a futásra.

Ez egy olyan kör, amely önmagát gerjesztheti. Ez természetesen igaz lehet egyéb sportágakra is, hiszen mindenki a személyiségéhez illő sportot fog választani, amiben kiteljesedhet, csökkentheti az őt ért stressz hatását. Élvezetet találhat benne, amely feltölti őt a mindennapokban és érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válhat.


Irodalom:

Sato, M., Jordan, J.S., Funk, D.C. & Sachs, M.L. (2018) Running involvement and life satisfaction: The role of personality, The role of personality, Journal of Leisure Research, 49:1, 28-45, DOI: 10.1080/00222216.2018.1425051

Newman, D. B., Tay, L., & Diener, E. (2014) Leisure and subjective well-being: A model of psychological mechanisms as mediating factors. Journal of Happiness Studies, 15, 555–578. doi:10.1007/s10902-013-9435-x