Mindannyian hallottuk, de mit is jelentenek pontosan a pszichopata, nárcisztikus, machiavelliánus kifejezések és miért kapták a „sötét triád” összefoglaló címkét? De ami a legfontosabb: kikre illenek ezek a jelzők a személyes életünkben és hogyan ismerjük fel őket?

Többé-kevésbé valószínű, hogy mindannyian találkoztunk már iskolai zaklatóval, egy kegyetlen tanárral, vagy egy kifejezetten gonosz főnökkel. Az olyan negatív tulajdonságok, mint a zaklatás, rosszakarat, zsarolás, fenyegetőzés ugyan nem feltétlenül jelentik azt, hogy az illetőnek súlyosabb pszichológiai problémái lennének, azonban temérdek tudományos kutatás alapján kijelenthető, hogy bizonyos személyiségzavaroknál mérhetően nagyobb a valószínűsége az ilyen viselkedés előfordulásának. Mégpedig azoknál, akik az úgynevezett „sötét triád” valamelyik tagja közé sorolhatóak.

Mi is a sötét triád? 

Az úgynevezett antiszociális, vagyis társadalomromboló személyiségzavarok közé hármat sorolhatunk: a pszichopátiát, a nárcizmust és a machiavellianizmust. Ezeket nevezzük összefoglaló néven sötét triádnak. S hogy mit is jelentenek ezek? 

Mindannyian sétáltunk már el az utcán kóbor cica mellett és valószínűsíthető, hogy ahogyan ránk nézett vagy nyávogott, rögtön megesett rajta a szívünk. Ez többek között az empátia következménye. Annak a jele, hogy képesek vagyunk beleképzelni magunkat a macska helyzetébe – éhes, fázik és a bolhák csipkedik. Tudjuk, hogy egy ilyen helyzetben mi hogyan éreznénk magunkat. 

A tárgyalt kérdéskörben azonban a kulcsszó az éreznénk, nem pedig a tudjuk lesz.

A sötét triád mindhárom tagjának közös jellemzője ugyanis az empátia részleges vagy teljes hiánya.

Fontos azonban leszögezni, hogy a pszichopaták, nárcisztikusok és kifejezetten a machiavelliánusok nagyon intelligensek, ezért ha nem is érzik, nagyon gyakran képesek megtanulni az empátiát; azt, hogy az előbb említett cica éhes, fázik és a bolhák csipkedik. Azonban nem képesek átérezni, nem tudják ebbe a helyzetbe beleképzelni magukat, éppen ezért ez nem vált ki belőlük mélyebb érzelmi reakciót.

Mi különbözteti meg őket egymástól? 

A pszichopata emberi ragadozó.

Jellemzően olyan egyének tartoznak ide, akik gyakran romboló hatásúak és a törvényeket, valamint a társadalmi normákat megkerülve, sokszor semmibe véve tevékenykednek. Nem véletlen, hogy becslések szerint az Amerikai Egyesült Államok börtönpopulációjának körülbelül 15-20 százaléka pszichopata, míg összehasonlításképp a teljes populációnak körülbelül 1 százaléka az. A pszichopata késztetést érez arra, hogy pusztítson. 

A nárcisztikus típus talán a legenyhébb mindhárom körül. Félreértés ne essék, ő legalább ugyanannyira káros tud lenni, mint a másik kettő, azonban a nárcisztikus személy a mély, tudatalatti szinten gyökerező negatív önértékelése miatt folyamatosan megerősítést keres, így saját magát is grandiózusan, hatalmaskodva mutatja be.

Nárcisztikus az a személy, akinek mindig van egy jobb története, mindig többet keres nálunk, mindig jobb autója és szebb háza van, és ha bármilyen kritika éri, azt nagyon súlyos sértésként fogja fel és robbanékony dühvel reagál. 

A sötét triád harmadik tagja pedig a machiavelliánus, mely talán a legveszélyesebb. Profi manipulátor, aki képes pontosan felismerni az ember verbális és nonverbális jeleinek felszíni és rejtett tartalmát. Tökéletesen érzékeli a hibáinkat, bizonytalanságunkat, kétkedésünket és meggyőződéseinket, ezeket pedig úgy tudja felhasználni ellenünk, hogy sokszor észre sem vesszük ezt.

A machiavelliánus lehet egy, a beosztottjait egymás ellen fordító főnök, egy megosztó politikus, akit egyesek szélsőségesen támogatnak, mások pedig szélsőségesen elutasítanak.

Felismerjük őket?

Ritka, de nem kizárt, hogy a sötét triád tagjainak egyikével találkozzunk életünk során. A pszichopaták, nárcisztikusok és machiavelliánusok együttvéve a Föld teljes lakosságnak körülbelül 6-8 százalékát teszik ki (1 százalék pszichopátia, 5 százalék nárcizmus, 1-2 százalék machiavellianizmus), így érdemes észben tartanunk a felsorolt tulajdonságokat, ugyanis a sötét triád egyik személyiségzavarának tulajdonságait viselő személy rövid és hosszú távon is káros lehet az egészségünkre, a környezetünkre és a munkahelyi viszonyokra is.

Az szerző az MCC-Mindset Pszichológia Iskola hallgatója.

Babiak, P. & Hare R.D. (2022). Pszichopaták öltönyben: Az üzleti világ lelkiismeretlen ragadozói. (K. Nyuli, Trans.) Scolar Kiadó. (Original work published 2019.)

Bereczkei T. (2016). Machiavellizmus. A megtévesztés pszichológiája. Typotex Kiadó.

Egan, VE., Chan S., & Shorter G. W. (2014). The Dark Triad, happiness and subjective wellbeing. Personality and Individual differences, 67, 17-22. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.004

Bereczkei, T. (2003). Evolúciós pszichológia. Osiris Kiadó.