Az utóbbi pár évben olyan életeseményekkel kellett szembenéznünk, melyek nem csak az ünnepeinket, de a hétköznapi életünket is masszívan megváltoztatták. A pandémia okozta nehézségek, a jelenkor háborús eseményei pedig olyan élethelyzetbe sodorták a társadalmat, melynek hatására biztonságérzetünk megingott. Húsvét közeledtével azonban fontos, hogy felelevenítsük azokat a hagyományainkat, szokásainkat, rituáléinkat, amikbe kapaszkodni tudunk. 

Életünk, társadalmunk fontos eseményeit évezredek óta folyamatosan ünnepeljük. Ezek azok az időszakok, amikor kilépünk a szürke hétköznapokból és a rituáléinkba kapaszkodva élvezzük egymás társaságát vagy az ünnep adta lehetőségeket. Rituálénak nevezzük azt a szimbolikus kommunikációs formát, melynek segítségével valamit közvetítünk családunk irányába. A rituálék az ünnepek alatt, keretet, biztonságot adnak, valamint kiszámíthatóságot, kapaszkodót.

A vallási rituálék pedig azt erősítik bennünk, hogy gondunkban, bajunkban nem vagyunk egyedül, hanem kérhetünk és kaphatunk is támogatást. Megerősítik kapcsolatainkat, olyan modellt adnak, amelyet majd mi magunk is átadhatunk saját gyermekeinknek. Ezekbe a rituálékba, elsajátított technikákba tudunk kapaszkodni a közelgő húsvét ünnepén is, ahol még számos más tanítást is képesek lehetünk magunkba zárni. 

Húsvét tanításai

  • Megbocsátás 

A húsvét a keresztény vallás legnagyobb, legfontosabb eseménye. Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának ünnepe. Az erre való felkészülés már a nagyböjti időszakkal elkezdődik, az a negyven napos előkészület, ami a bűnbánat és az előkészülés időszaka. A húsvét egyik legnagyobb üzenetének a megbocsátást tekintik, amely a hétköznapi ember életének is fontos momentuma (vagy legalább is annak kéne lennie). A megbocsátásnak számos testi, lelki és egészségmegőrző szerepe van, amit már a kutatók is felfedeztek. 

Csökkenti a szorongást, a stresszt. A megbocsátás által pedig könnyebben tudunk embertársainkhoz közeledni, amely az elfogadás és a megkönnyebülés érzését ébreszti fel bennünk. 

Fontos azonban azt is hozzátenni, hogy a megbocsátás hosszú folyamat, amely időbe telik, és nem mindig olyan egyszerű, ahogyan azt gondolnánk. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy valakinek szemet húnyunk a velünk szemben elkövetett cselekedetei felett, hanem tudtatosan dolgozzuk fel, amit velünk tett. Az érzelmi közeledésnek köszönhetően pedig olyan döntést hozunk, ami feloldozhat minket a megterhelő lelkiállapotunk alól.

  • Hála

A húsvét másik fontos tanítása, amely pozitívan hat ránk: a hála. Egy nemrégiben publikált tanulmány, amely a hála jótékony hatásait vizsgálta meg a személyre nézve, bebizonyította, hogy csökkenti a stresszt, ezáltal a vérnyomást is. Lelki egészségünkre nézve pedig felfedezték, hogyha végiggondoljuk, miért vagyunk hálásak, az idegrendszer paraszimpatikus, nyugtató rendszere aktiválódik, csökken a stresszhormon, az oxitocin szint pedig növekedésnek indul, amely jó érzéssel tölti el az embert. 

Számos olyan technikáról is tudunk, amelyek a hála érzését erősítik bennünk. Ilyen péládul a naplóvezetés, amely segít a folyamatok tisztán látásában, tisztázásában. Ezt minden nap lefekvés előtt érdemes vezetni, ahol feljegyezhetjük az aznapi történéseket, azokat az eseményeket, amikért hálásank vagyunk. Így tudjuk fejleszteni a hálával kapcsolatos viszonyunkat. Arra is érdemes törekedni, hogy a mostani kiszámíthatatlan világban minden nap tudjunk valamihez nyúlni, ami a biztonság érzését erősítheti bennünk. Erre tökéletes feladat, ha köszönőlevelet írunk magunknak vagy éppen másoknak.

A levél írásával automatikusan azokra az eseményekre, személyekre, apró dolgokra irányítjuk a figyelmünket, amikért hálásak vagyunk és alapesetben nem is vettük észre. A másik megoldás lehet, ha egy családtagunknak, barátunknak írunk egy hála levelet, köszönetet mondván azért, amit velünk tett, amiben kifejezhetjük közvetlen szeretetünket, hálánkat. 

Húsvéti rituáléink 

Számos olyan hagyomány, rituálé kapcsolódik a húsvéthoz, ami ebben a nehéz időszakban is kapaszkodó lehet számunkra. Vallási szempontból Jézus Krisztus halála és feltámadása másik megfogalmazás szerint a tavasz eljövetelének az ünnepe is, amihez számos szokás kapcsolódik. Ilyen például a tojásfestés, amely egy kitűnő stresszlevezető, közös családi programnak bizonyul már évszázadok óta. A közös húsvéti reggeli elfogyasztása pedig még inkább megerősíti családi kapcsolatainkat. A magyar hagyomány szerint, a húsvéti tojást a családnak együtt kell elfogyasztania, hogyha az életben eltévednek, akkor visszatalálhassanak oda, ahová tartoznak, ez pedig még inkább erősíti a személyekben az összetartozás érzését. 

 

Felhasznált irodalom 

https://psychcentral.com/blog/the-importance-of-celebrating-milestones-together#4

Wolin, S. J., Bennett, L. (1988) Családi rituálék. In: Illyés, S-Ritoók, P.-né (szerk.) A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája III. 813-853. Bp. 1988

https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-best-self/202010/practicing-gratitude-is-more-important-now-ever