Közel Hozzánk program, a Vásáry Tamás Alapítvány gondozásában, gyermekotthonban élő gyermekek és hajléktalan élethelyzetű személyek fejlesztése, lelki és társas jóllétének növelése érdekében alakult és működik. Hatékony társadalmi felelősségvállaláshoz elengedhetetlen egy olyan platform, ahol az önkéntesek által közvetített üzenetek eljuthatnak a széles közönséghez. Ehhez ad felületet a Mindset Pszichológiai Szaklap.

A Közel Hozzánk programjainak célja olyan minőségi kapcsolatok létrehozása és gondozása, amely biztosítja az otthontalan gyermekek és felnőttek számára a fejlődés lehetőségét, megtartó közeget teremtve nehézségeik  kezelésére és képességeik feltárására.

Mindset örömmel működik együtt a Közel Hozzánk programjaival. A kooperáció keretében felületével segíti a jótékonysági szervezetet, hogy hatékonyabban tudja felhívni az emberek figyelmét a körülöttük lévő társadalmi problémákra. Szeretnék, ha a Közel Hozzánk által közvetített üzenet, a társadalom minél szélesebb rétegeihez eljutna. A Mindset az otthontalan gyermekek és felnőttek fejlesztéséből is kiveszi a részét. A társadalmi felelősségvállalás jegyében Pro Bono tréningeket tart a Közel Hozzánkkal kapcsolatba került önkénteseknek és otthontalan személyeknek.

A Közel Hozzánk programok és a Mindset együttműködése a közös alapértékeken nyugszik.

A pszichológia tudománya óriasi ismeretanyagot halmozott fel az elmúlt évtizedekben. Ezt fontosnak tartjuk felhasználni a társadalmi problémák megértésében és kezelésében. A mi szervezetünket magas színvonalú szakmaiság jellemzi, amit a Mindset online platformján keresztül a széles közönség számára is transzparenssé és hozzáférhetővé tudunk tenni.

Alapítványunk hitelességében kulcsfontosságúnak tartjuk a közérthetőséget, munkánk szakmai tartalmának átadását az érdeklődőknek. Egy hatékony és sikeres fejlesztő program mérhető, a pszichológiai eredmények világos megfogalmazását pedig szükségszerűnek látjuk, csakúgy mint a Mindset szaklap tudásátadásba vetett hitét.

Egy olyan szervezet, amely a pszichológiai alapú segítségnyújtást tűzi ki zászlajára, messzemenőkig hisz a felelősségvállalásban. A Közel Hozzánk önkéntesei küldetésükként tekintenek a társadalmi felelősségvállalásra, tágabb környezetük figyelmének a szegénység és gyermekjóllét problémáinak felhívására. Saját magukat tekintik a változás motorjának, amiben a Mindset szakembereivel közös álláspontot képviselnek.

A szervezet további célja, hogy közös élményeken keresztül fejlessze az otthontalan gyermekek és felnőttek személyiségét és készségeit. Az önkéntesek által nyújtott segítő kapcsolat növeli belső erőforrásaikat, hozzájárul önértékelésük növekedéséhez, valamint az értékes emberi kapcsolatok mintájául szolgál számukra. A Közel Hozzánk projektjei az MCC (Mathias Corvinus Collegium) bölcsőjéből felnőve, a Vásáry Tamás Alapítvány krédója alatt működnek tovább.

A Közel Hozzánk Mentor Programja egyedülálló módon a gyermekotthonban nevelkedő gyermekek és önkéntesek között alakít ki egy különleges segítői kapcsolatot. A projekt során a gyermekotthon lakói, egy tapasztalt mentor segítségével, fejlesztő élményekhez és tapasztalatokhoz jutnak biztonságos kapcsolati és szakmai keretben. A hosszú távú, személyes mentori kapcsolat lehetőséget biztosít számukra reális és egyben magas önértékelés kialakítására, valamint lehetséges élet- és karrierpályák megismerésére.

A Közel Hozzánk Pályakísérés Projektje során játékos foglalkozások keretében az angol nyelv és az infótechnikai módszerek fontosságát sajátíthatják el a gyerekek, illetve képet kaphatnak különféle szakmák sajátosságairól. Mindezt olyan hétvégék keretében biztosítják számukra, amikor a kapcsoló- dásé, a közös élményeké, és az érzések, gondolatok megosztásáé a főszerep. Emellett cég és gyárlátogatásokon vehetnek részt, ahol maguk a cégvezetők és alkalmazottak beszélnek egy izgalmas körtúra keretében arról, mit is szeretnek a munkájukban. A Vásáry Tamás Alapítvány a Közel Hozzánkkal számos további szakmai programot kíván megvalósítani a gyerekek fejlesztése, segítése érdekében.