Mitől lesz az életünk tartalmas? A pszichológia jelenlegi álláspontja a kapcsolatok fontosságát, a valahova tartozás élményét és a célok jelentőségét hangsúlyozza. Gyakran említik még a hála, a megbocsátás és a nagylelkűség szerepét. A George Mason University friss kutatása azonban arra világít rá, hogy van egy tényező, ami rendre kimarad a tudományos kánonból. A szex.

A nemrég megjelent tanulmány azt állítja, hogy a well-being – vagyis jóllét – elméleti modelljeiben

hajlamosak a témával foglalkozó szakértők figyelmen kívül hagyni a szex szerepét.

Éppen ezért Todd Kashdan kollégáival egy háromhetes naplóvizsgálat segítségével igyekezett a témát beemelni a tudományos diskurzusba. A kutatás során a résztvevők nemi életének gyakorisága és saját életük minőségének megítélése közötti kapcsolatot vizsgálták. Nemcsak a szex pozitív hangulatra gyakorolt hatására voltak kíváncsiak. Azt is feltérképezték, befolyásolja-e a kutatási személyek szexuális viselkedése azt, mennyire látják értelmesnek saját életüket?

Akik többet szexelnek, boldogabbak?

A kutatásban százötvenkét egyetemi hallgató vett részt. Három héten keresztül minden este, napló szerűen le kellett írniuk az adott napjukat. Milyen pozitív vagy negatív hangulatokat tapasztaltak, mennyire érezték értelmesnek az életüket valamint

be kellett számolniuk miden szexuális tevékenységükről az utolsó bejegyzés óta.

Ez utóbbit tágan értelmezték, a szenvedélyes csóktól kezdve a valódi együttlétig több minden belefért. Azt is megosztották a naplókban, hogy mennyire találták kellemesnek és intimnek ezeket a tevékenységeket.

A mély, intim kapcsolatok még erősebb összefüggést mutattak a szex és az élet értelmességének érzése között.

Korábbi vizsgálatokból ismeretes, hogy azok a személyek, akik több szexről számolnak be a hétköznapokban, boldogabbnak érzik magukat. Ugyanakkor a kutatások többsége keresztmetszeti vizsgálat, így nem tisztázott az ok-okozat kérdésköre. Vajon a szex tesz boldogabbá, vagy egyszerűen a boldogság ösztönzi arra a személyeket, hogy többet szexeljenek? Kashdan módszertanilag úgy próbálta felépíteni saját vizsgálatát, hogy választ kapjon a kérdésre.

Másnap minden szebb

A naplózás segítségével megfigyelték, hogy a szex jobban előre jelezte a pozitív hangulatot és az élet értelmességének érzését, mint a képlet megfordítva. Tehát a résztvevők egy jó hangulatú és a létezés okának megkérdőjelezésével nem járó nap után sem voltak hajlamosabbak szeretkezni, mint egyéb napokon. Ha azonban egy nap szexuális tevékenységről számoltak be, másnap gyakrabban érezték az életüket értelmesnek, a kedvüket pedig jobbnak. Nem találtak a kérdés szempontjából nemi különbségeket, férfiak és nők egyaránt hasonló összefüggéseket mutattak. A kutatók feltételezik, hogy a jelenség hátterében egyfajta pozitív társas megerősítés állhat. Szerintük akkor érezzük értelmesnek az életünket,

mikor az alapvető igényünk, hogy tartozzunk valakihez, találkozik egy másik személy igényével.

Az összefüggés független volt attól, hogy a résztvevők éppen kapcsolatban éltek vagy sem. Ami befolyásolta az eredményeket az a kapcsolat intimitásának mértéke volt. Amennyiben mély, intim kapcsolatban éltek, a szeretkezés és a következő napi jóllét közötti összefüggés erősödött. A kutatók szerint ezek az eredmények azt sugallják, hogy önmagában a kapcsolati elköteleződés még kevés az életminőség pozitívabb élményéhez.

Jóllét és együttlét

A tanulmány eredményeinek tágabb értelmezését korlátozza, hogy a kísérleti személyek mindegyike egyetemi hallgató volt. Ennek a korosztálynak a társas kapcsolatai és a szexuális élete komoly különbségeket mutathat a középkorú és az idősebb személyekéhez képest. Bár a keresztmetszeti tanulmányokkal szemben a naplózási módszernek számos előnye van, továbbra is

csak egy szűk pillanatfelvételt kapunk a személy életéből.

Éppen ezért további kutatások szükségesek a téma alaposabb feltérképezéséhez. Mindezek ellenére Kashdan és csapata úgy véli, tanulmányuk fontos hozzájárulást jelent a tartalmas élet érzésének kialakulásának megértéséhez. Az eredményeik alapján azt gondolják, a well-being jelenségének pontosabb megismeréséhez a továbbiakban nem lehet figyelmen kívül hagyni a szexuális magatartást.

Felhasznált szakirodalom

Kashdan, T. B., Goodman, F. R., Stiksma, M., Milius, C. R., & McKnight, P. E. (2018). Sexuality leads to boosts in mood and meaning in life with no evidence for the reverse direction: A daily diary investigation. Emotion, 18(4), 563-576.