Bogár Zsuzsa pszichológusként majd két évtizede foglalkozik örökbefogadással és az örökbefogadó családok lelki támogatásával. 2003-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Ágacska Alapítvány, amely egyrészt felkészítő tanfolyamokat szervez leendő örökbefogadó szülőknek, másrészt pedig komplex pszichés szolgáltató központtá vált az örökbefogadó családok és az örökbefogadott gyermekek számára. Új könyve, Az örökbefogadás lélektana, az eddigi tapasztalatait próbálja meg közérthető módon összegezni. A könyv igyekszik bemutatni az örökbefogadás folyamatát, és különösen nagy hangsúlyt fektet a folyamat lélektani vonatkozásaira. Hatalmas segítséget jelenthet mindazok számára, akik örökbefogadáson gondolkoznak, akik már benne vannak a folyamatban, illetve azoknak is, akik már nevelik örökbefogadott gyermeküket. Könyvajánló.

Magyarországon manapság folyamatosan nő az örökbefogadások és az örökbefogadásra várók száma. Szerencsére kezd eltűnni a tabu és a szégyenérzet, ami az elmúlt évtizedekig körüllengte ezt a témát. A növekvő számok miatt egyre fontosabb, hogy a témával kapcsolatos releváns és hiteles információk eljussanak nem csak az érintettekhez, hanem az egész társadalomhoz. Bogár Zsuzsa kötete igyekszik felszámolni a gyakran információhiányra épülő előítéleteket az örökbefogadással kapcsolatban. Bemutatja az adoptálás jellemzőit, folyamatát, szereplőit, különös tekintettel a lélektani vonatkozásokra.

A könyv megírásával a szerző legfőbb célja, hogy támogassa az örökbefogadások sikerességét. Szerinte lélektanilag sikeresnek tekinthető az örökbefogadás, ha kiegyensúlyozott szülők harmonikus családi közegben nevelnek kiegyensúlyozott gyermekeket. Természetesen tisztában van vele, hogy a sikerességnek nagyon szubjektív a definíciója, illetve arra sincs biztos recept, hogy hogyan lehet megtalálni ezt az állapotot. Pontosan ezért sok esetben a könyv sem ad konkrét tanácsokat, nem mondja meg, egyes helyzetekben vagy szituációkban mi a jó megoldás. Abban viszont segít, hogy

mindenki megtalálja a saját útját.

Felvázol gyakran előforduló helyzeteket és lehetséges lépéseket, döntéseket, s ezek előnyeit és hátrányait minden esetben sorra veszi. Rengeteg, gyakorlati munka során felgyülemlett tapasztalatot összegez, és ezek elemzésén keresztül igyekszik egy sajátos szempontrendszert közvetíteni az olvasó számára.

Nem csak örökbefogadás előtt álló vagy már örökbefogadó családoknak, és örökbefogadott gyermekeknek lehet hasznos olvasmány. Olyan szakemberek számára is rengeteg tudást tartalmaz a könyv, akik munkájuk során találkozhatnak ilyen családokkal. Segítséget nyújt nekik abban, hogy az olvasott információk birtokában kompetensen és hatékonyan tudjanak együttműködni a hozzájuk forduló családokkal.

Lépésről lépésre

A könyv tíz fejezeten keresztül mutatja be az örökbefogadás folyamatát. Az első megfogant gondolattól kezdve, az örökbefogadó szülők és örökbefogadott gyermekek megváltozott élethelyzetén és dilemmáin keresztül, a családdá válásig. Az utolsó fejezetekben pedig a felnőtté vált örökbefogadott előforduló nehézségeiről és a segítségkérés lehetséges formáiról is szó esik.

Az első fejezet azokat a lehetséges élethelyzeteket tárgyalja, melyek elvezethetnek egy párt vagy egy egyedülállót az örökbefogadás gondolatáig. Segítséget nyújt ahhoz, hogy az örökbefogadásra vállalkozók valós válaszokat kapjanak a bennük felmerülő szorongásokkal és kétségekkel kapcsolatban. Bővebb információkat kaphatunk arról is, hogy ma Magyarországon kik és milyen feltételekkel fogadhatnak örökbe, és az egyes állomásoknak milyen lélektani háttere lehet. A második fejezetben örökbefogadás előtti jellemző dilemmákat és döntéshelyzeteket részletez a szerző. Szóba kerül a titkos vagy nyílt örökbefogadás kérdésköre, a gyermek származása, neme és életkora okozta dilemmák tárgyalása is.

Az örökbefogadás háromszöge

A következő három fejezet az örökbefogadási háromszög szereplőivel külön-külön foglalkozik. Az örökbefogadó szülők kapcsán részletesen elemzi a rájuk jellemző élethelyzetet. Nagy hangsúlyt fektet annak a megértetésére, hogy miért is olyan fontos az örökbefogadás előtt feldolgozniuk a korábban átélt veszteségeiket, és hogy

az elszenvedett gyász milyen hatással lehet a pszichés állapotukra.

Továbbá szó esik a testvérek helyzetéről is olyan esetekben, amikor már nevelkedő vérszerinti gyermek mellé fogadnak örökbe a szülők. A következő fejezet a vérszerinti szülők helyzetéről és pszichés állapotáról szól, hiszen ők is fontos szereplői az örökbefogadási háromszögnek. Részletesen elemzi a lemondás hátterében álló lelkiállapotot, valamint arról is szó esik, hogy milyen szerepet játszhat későbbi életükben az örökbeadás ténye. Külön kihangsúlyozza a szerző, hogy az örökbefogadó pároknak nem szabad elfelejteniük, hogy ugyan jogi szempontból megszűnik mindenféle kapcsolat a vérszerinti szülőkkel, de

a gyermek hozza magával a gyökereit, a múltját, a vérszerinti szüleit.

A genetikai örökséget nem lehet és nem is szabad felszámolni. Természetesen egy külön fejezet szól a háromszög harmadik résztvevőjéről is, az örökbefogadott gyermekről. Fontos látni, hogy az örökbefogadott gyermek múltja már a fogantatás pillanatában elkezdődik. Éppen ezért részletesen lehet olvasni a gyermek magzati életéről, és a korai benyomásainak fontosságáról. Idősebb életkorban örökbefogadott gyermekek kapcsán szó esik arról, hogy milyen élettapasztalatokat élhettek át az örökbefogadás előtt, továbbá az első ismerkedés fontos lépéseiről.

Családdá válás

A hatodik fejezet a családdá válás első pillanatairól és a biztonságos kötödés kialakításáról mesél. Segítséget nyújt a szülőknek, hogy ebben a nagyon érzékeny kezdeti időszakban mire érdemes odafigyelniük, és sorra veszi azokat a tényezőket, amelyek

megkönnyíthetik a gyermek beilleszkedését, a saját szülőszerepük elfogadását.

A következő fejezet abban segíti a leendő szülőket, hogy mikor és hogyan beszéljenek gyermekükkel az örökbefogadásról. Ugyan konkrét receptet ebben az esetben sem ad a szerző, viszont rengeteg gyakorlati tapasztalatból származó információ elemzésén keresztül egyfajta irányt mutat a helyzet megfelelő kezeléséhez. A nyolcadik fejezet az örökbefogadott gyermek közösségi életéről számol be. Mindig nagy dilemmát jelent az örökbefogadó szülők számára, hogy az örökbefogadás tényét megosszák-e gyermekük pedagógusával és osztálytársaival. Természetesen ezek is mind egyedi esetek, így biztos receptet erre vonatkozóan sem lehet olvasni a könyvben, ugyanakkor rengeteg szempontot sorra vesz a szerző, ami mentén érdemes erről a kérdéskörről gondolkodni.

A kilencedik fejezet az örökbefogadott kamasz és leendő felnőtt élethelyzetéről szól. Az örökbefogadott kamasz identitáskeresését megnehezíti az örökbefogadás ténye és az információhiány a gyökereiről. Előfordulhat az is, hogy ebben az életkorban arra a döntésre jut, hogy szeretné felkutatni vérszerinti családját. A fejezet felkészíti az örökbefogadó szülőket, hogy ebben a kritikus helyzetben, hogyan támogathatják gyermeküket. A könyv utolsó fejezete támpontot nyújt a szülőknek és a szakembereknek ahhoz, hogy milyen pszichés segítségnyújtási formákat vehetnek igénybe az örökbefogadó családok. Továbbá részletesen bemutatja Bogár Zsuzsa kezdeményezésére létrejött Ágacska Alapítvány működését is.

 

Bogár Zsuzsa (2016): Az örökbefogadás lélektana. Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért.