Bizonyára mindannyiunk életében felbukkantak már olyan novellák, mesék, regények, esetleg költemények, amelyek olvasása mélyen megérintette a „legbelsőbb énünket”. Nemcsak katarzist okoztak, hanem szó szerint azt éreztették velünk, hogy többek és jobbak lettünk általuk. Feloldottak bizonyos konfliktusokat, rávilágítottak bizonyos összefüggésekre, újraértelmeztek bizonyos veszteségeket… igazi terapeutaként működtek. Vajon tényleg lehetséges ez? Gyógyulhatunk könyvek segítségével?

„Nem kell hinni, hogy aki könyvekbe menekül, okvetlen az élet elől akar szökni. Sokszor inkább tágítani akarja életét, több életre szomjas, mint amennyit kora s végzete kiosztott” – írja Babits Mihály Keresztülkasul az életemen című művében. A szépirodalmi alkotások segítő, támogató, sőt kifejezetten gyógyító hatását már évszázadok óta ismerik és elismerik az egyes emberi kultúrák. Az irodalom- vagy biblioterápia lényegében egy olyan speciális, művészetterápiás eljárás, amely különféle szövegek mélyreható, élményszintű feldolgozásával igyekszik fejleszteni az önismeretünket és a személyiségünket.

A könyvek szerencsére nem csak szórakozásra és tanulásra használhatók!

A biblioterápia elnevezése a görög eredetű biblion (= ’könyv’) és therapeia (= ’gyógyítás’) szavak összetételéből ered. Gyakorlati alkalmazása egyéni és csoportos formában is megvalósulhat, de csakis egy képzett szakember (a biblioterapeuta) vezetésével. A valódi terápiás folyamatban két tevékenységi formát is alkalmazhatnak. Az úgynevezett „receptív terápia” a különféle művek élőszóban történő megbeszélésére fókuszál, míg az úgynevezett „aktív terápia” során pedig maguk a kliensek írnak verseket, naplókat, emlékiratokat, esetleg személyes történeteket.

Mi végre a könyvek?

A szépirodalmi alkotások sokfélesége kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a szakemberek mindig az aktuális ügyfeleik és csoportjaik igényeihez és sajátosságaihoz igazítsák a terápiás munka tartalmát. Az egyes foglalkozásoknak éppen ezért számtalan célja lehet, például a másokkal való együttműködés, a kommunikációs készség, a kreatív gondolkodás, az empátiás érzék vagy épp az általános önismeret fejlesztése. A különféle írásokon keresztül ugyanis az egyén sokkal közelebb kerülhet önmagához:

fel meri vállalni az érzelmeit, ki tudja élni a vágyait, képes önerőből is megszüntetni a szorongásait.

Közelebbről nézve: a klinikai pszichológusok számára például potenciális célkitűzés lehet a gyógyulási folyamat felgyorsítása és hatékonyabbá tétele. Gyerekek esetén ehhez képest az életkori sajátosságokból eredő problémák tisztázása és megoldása a legfőbb feladat. Az irodalomterápia ugyanakkor az igazságügy terén is hatékonyan alkalmazható az adott társadalom által elvárt normák és értékek tudatosítására, elmélyítésére, esetleg fejlesztésére.

Mi történik egy hétköznapi terápia során?

A biblioterápiás foglalkozások rendszerint egy előre kiválasztott irodalmi mű (például egy lélektani regény) köré épülnek, amely elsősorban az adott egyén személyes vagy az aktuális csoporttagok közös problémáját célozza meg. A szóban forgó alkotásról minden esetben egy képzett vezető irányításával folyik a beszélgetés. Az olvasottakkal kapcsolatos kérdések és megjegyzések mindig segítenek értelmezni a feldolgozás alatt álló könyvből eredő benyomásokat, sugallatokat és üzeneteket.

Mindez aztán egyre nagyobb felismerésekre vezet önmagunk és mások megértésében és kezelésében.

Érdekes, hogy bár a résztvevők jól sikerült irodalomórákhoz hasonlítják az egyes üléseket, a biblioterapeuta mégsem klasszikus műelemzéseket vár el, hanem az olvasók személyes érzelmeit és gondolatait szeretné hallani és megvitatni. A különféle foglalkozásoknak éppen ezért mindig az előzetesen kiválasztott művek fokozatos feldolgozása áll a középpontjában, amely lehetővé teszi mind az újonnan felmerülő problémák továbbgondolását, mind pedig az egyéni üzenetek megtalálását.

Hol és mire használható?

Természetesen akkor is irodalomterápiáról van szó, ha az egyes ülések alkalmával az olvasott könyv fizikailag nincsen jelen. Egy szereplő, egy jelenet, egy szimbólum vagy egy szövegrészlet felidézése szolgál ilyenkor kiindulási pontul. Fiatal, idős és/vagy beteg emberek esetén ez egy viszonylag gyakran alkalmazott és igen jól bevált módszer. A gyerekekkel való terápiás foglalkozás történhet könyvtárakban, iskolákban, gyermekotthonokban, valamint nevelési és pályaválasztási tanácsadókban.

Az efféle terápiák akár még hétköznapi könyvtárakban is megtarthatóak!

A felnőttek biblioterápiája ehhez képest helyet kaphat szociális, kulturális, oktatási és egészségügyi intézményekben is. Tartható például felnőtt könyvtárakban, művelődési házakban, nyugdíjas klubokban, idősek otthonában, hospice szolgáltatásokban, kórházi rendelőkben, sőt akár még fegyházakban is. Mindezek mellett ugyanakkor nyugodtan alkalmazható kevésbé specifikus célokra: az emberi önismeret általános bővítésére és fejlesztésére is. Bármikor tehát, amikor a növekedés és a változás szüksége felüti a fejét!

Kinek ajánljuk?

Lényegében mindenkinek, aki kicsit is vonzódik a szépirodalomhoz és az alternatív terápiákhoz. Egy-két kontraindikáció, vagyis ellenjavallat azért itt is akad! Ennek a módszertannak ugyanis krízishelyzetekben, valamint akut pszichózis és súlyos depresszió esetén nem ajánlott az alkalmazása. Ezek a kivételek persze nem igazán mondhatóak túl gyakorinak. Az mindenesetre továbbra is elképesztő marad, hogy ekkora hatással lehetnek ránk tehetségesebb embertársaink művészi alkotásai. Sose becsüljük le tehát az írás és az olvasás hasznosságát! Vagy ahogyan Babits Mihály fogalmaz:

„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,

hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:

mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –

így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”

Megjött a kedved egy kis olvasáshoz? Kíváncsi vagy, hogyan néznek ki a biblioterápia egyes gyakorlatai? Szereted Exupéry A kis herceg című könyvét? Ha a válaszod háromszor is igen volt, akkor feltétlenül ajánljuk neked Szabó Jennifer és Zsidi Zsófia pszichológusaink egy- vagy kétalkalmas csoportfoglalkozásait! Amennyiben mélyebben is érdekelnek téged a szóban forgó csoportok, akkor itt minden fontos információt megtudhatsz róluk, sőt akár még időpontot is könnyedén foglalhatsz nálunk!

 

Felhasznált szakirodalom: http://www.irodalomterapia.hu/