A család közös sportperceiből a gyerekek és a szülők is nyerhetnek, az élményteli aktivitás a család összetartását és kapcsolódását is segítheti. Elvezetheti és kifejezésre juttathatja a feszültségeket, érzelmi biztonságot nyújtva, és ezáltal a kötődést is segítve a gyerek és felnőtt között.

A hétköznapi teendőkből való kilépéshez nem kevesen a természethez való fordulást választják, a városi környezet helyett a hosszabb kirándulások, túrák adta feltöltő élményeket. Az Országos Kéktúra, és más útvonalak népszerűsége is magas a túrázók körében, a pecsétek és kilométerek gyűjtögetése sokak számára okoz örömet. Egyik lépés a másik után, az útvonal felfedezése, a környezet szemlélése. Ez az élménycsomag, nemcsak egyéni szinten, hanem társas viszonylatokban, és a családban is pozitív hatással bír.

Házon kívül figyelmünk fókusza is változik

Baklien norvég családokat kísért el a kirándulásaik során, és jegyezte fel az út közbeni élményeket, illetve tapasztalatokat. A beszámolóik alapján a kirándulásokat olyan egyedi eseményeknek tekintették, ahol a családi kapcsolatok erősítése zajlik. Ebben a térben a mindennapos társadalmi elvárások nélkül lehetnek együtt, és a családi értékeket is könnyedebben adják át a szülők a gyerekeiknek. A nap mint nap teljesítendő kötelezettségek, az elektronikus eszközök és a szociális háló külön világokba repíti a családtagokat, a túrák közben azonban a szülők úgy érezték, hogy olyan meghatározó élményeket élnek át együtt,

amelyek a család központi értékeit közvetítik, és közös jóllétüket növeli.

A kirándulás közben nagyobb mértékben tudtak önmagukra figyelni, és ez elősegítette a jelenre való fókuszálást, a séta alatt távolíthatták a feladataikat, miközben a természet vette körül őket. A figyelem ilyesfajta váltása, amikor a jövőbeni eseményekről a jelen pillanatra figyelünk, a megkönnyebbülés érzetét adhatja meg. Egy apa szavai szerint: „Amikor otthon vagyunk, akkor mindenki a saját dolgát végzi, mi a felnőttek nem vagyunk elég figyelmesek a mindennapokban. Ezzel szemben, ha kint vagyunk, úgy érzem, hogy sokkal inkább tudok a gyerekek igényeire figyelni.

Amikor a család egy közös cél irányába kezd el mozogni,

 a családi narratívákban megjelenik a mi fogalma,

a közelség és az egymáshoz való tartozás élményét képviselve. Habár az utat különféle ritmusban járják be a gyerekek és a felnőttek, a gyerekek hol előre szaladva, hol kéz a kézben sétálva vagy kullogva a szüleik mögött, mégis az összetartozás és a jelenlét élményét élhetik meg. Ez a másféle jelenlét lehetőséget ad egy olyan családi idő megélésére, ahol az átélt tapasztalatok megosztásra kerülnek, a gyerekek emlékezetébe vésve a családi kirándulások emlékeit és szokásrendszerét, az elindulás izgalmát és a hazaérkezés örömét. A kutatásban résztvevő szülők közül többen visszaemlékeztek a gyerekkori barangolásaikra a szüleikkel, és ezek értékességét tudatosítva hasonló élményeket szeretnének átadni a gyerekeiknek is.

A közös sportolás a szülői identitás támogatója is lehet

Egy anya beszámolója szerint „a kirándulás valójában nem több annál, mint hogy együtt vagyunk. Félreteszem a feladatokat, egyszerűen csak jó érzés együtt időt tölteni. Nem arról van szó, hogy egymás kezét kell fognunk hanem, hogy közelséget élünk meg.

A közös élmények egy életre meghatározóak lehetnek

Egyes kutatások kiemelik, hogy a gyerekekkel való sportolás közben az apák szülői szerepük megerősödését élhetik meg. Tapasztalataik alapján a gyerek sportolói életében aktívan résztvevő apák, érzelmi közelséget élnek meg a gyerekükkel, és a sport segítséget nyújt a felnőtté válásra való felkészítésben is. A közös sportolás adta alkalmak lehetőséget biztosítanak közös érdeklődés kialakítására, és a sportolással kapcsolatos témák mellett helyet kaphat a gyerek életében felmerülő kérdések, nehézségek megbeszélése is, amely által a gyerek érzelmi kiegyensúlyozottsága is elősegíthető. Azok az apák, akik a gyermekeikkel sportoltak, úgy érezték, hogy a jó apai identitásuk épül ezáltal. Az együtt sportolás következtében

szorosabb kötődésről számoltak be az apák.

A különböző sporttechnikák és -stratégiák tanítása közben a felelősségvállalás, együttműködés és versengés árnyalatainak átadása is megvalósulhat, amennyiben mindkét fél részéről nyitottság és egymásra hangolódás van jelen.

A család építőkockája

A gyerekek iskolai feladataik mellett gyakran vesznek részt iskolán kívüli plusz órákon és edzéseken, amelyek a személyiségüket és testi fejlődésüket is hivatottak szolgálni. A családdal való mozgás és sport az érzelmi kötelékek erősítésében is szerepet játszik, a feszültségoldás és az önértékelés növelés mellett. A közös sportolás aktív feltöltődést jelent, ahol az egymás iránti tisztelet, az őszinteség és az elköteleződés is megjelenik. Ezek a tevékenységek rutinná válhatnak, beépülhetnek a család működésébe, és a család egészséges életmódjához, valamint mentálhigiéniájához is hozzájárul. A szokás kialakításában kiemelt szerepük van a szülőknek és nagyobb testvéreknek, a motiváló és modellmutató hatásuk által. A közös sportolás a gyerek későbbi 

sportolói életvitelére is hatással van.

A hagyományos labdajátékok, mint a kosárlabda, a röplabda és a foci, a csapat együttműködését erősítik a közös cél eléréséért, ahol a csapattársak elfogadással és tisztelettel kell bánjanak egymással, hogy túllépjenek az előttük levő kihívásokon. A szabad, kooperatív sportokban, ahol nincs bíró, és nem a versengés kap főszerepet, ott a kapcsolódás és a játék is helyet kap. A túrázás és séta során a természet adta előnyök érzékelhetőek, ez a tevékenység bármelyik korosztálynak megfelelő lehet, a családtagok fizikai állapotától függően, az alacsony és magas intenzitás spektrumát figyelembe véve. A fal-, és hegymászás a családtagok közötti együttműködést teszi szükségessé, a legjobb útvonal megtalálása, a mászók biztosítása és támogatása, és az egymás iránti bizalom mind fontosak ebben a tevékenységben.

A sportolással töltött idő hasznosságáról számtalan cikket olvashatunk, azonban annak összekovácsoló hatásairól kevesebbet. A teljesítmény alapú sportban a kitartó munkával elérhetjük egyéni céljainkat, azonban a családdal, gyerekekkel való sportolás adta feltöltődés másképpen erősít. Anélkül, hogy különösebb erőforrásokat igényelne, táplálja a családtagok közötti kapcsolatot, így hát bátran alkalmazzuk akár már ma is!

Felhasznált irodalom:

Baklien, B., Ytterhus, B., Bongaardt, R. (2015). When everyday life becomes a storm on the horizon: families’ experiences of good mental health while hiking in nature. Anthropology & Medicine. 1-12.

Park, C., Kwon, S., Y. (2019). What is a good father? The meaning of a good father through sports parenting in South Korea. Sport in Society. 1-16.

https://revistasaludcoomeva.co/sports-a-way-to-strengthen-family-bonds/. Letöltve: 2021.03.15.