Cikkünk első részében azt vizsgáltuk meg, milyen szempontok alapján tudjuk eldönteni, hogy az adott műsorszám mely korosztály számára megfelelő. Emellett azt is megnéztük, melyek azok a műsorok, amelyeket a kisebbek is probléma nélkül megtekinthetnek. Jelen írásunkban az idősebb korosztályra vonatkozó jellemzőket tekintjük át. Mennyiben másabb műsorokat nézhetnek? Problémát okoz-e az erőszakos vagy szexuális tartalmak megtekintése? Cikkünkből kiderül.

3. kategória: 12 éven aluliak számára nem ajánlott műsorszám

A pubertás kor számos tekintetben komoly változásokat hoz egy serdülő életében. A jelentős testi, idegrendszeri és hormonális változások mellett új logikai struktúrán alapuló gondolkodásmódra tesznek szert. Képessé válnak arra, hogy egy problémán belül minden logikai kapcsolatot végiggondoljanak. Emellett érzelmi életükre is a labilitás, az impulzivitás és az ambivalencia jellemző, az önkontrolljuk és a késleltetés képessége meggyengül. A kortársak visszajelzése válik a mérvadóvá, szüleiktől pedig igyekeznek függetlenedni, amelyért komoly harcokat vívnak. Az identitásképzés időszaka is a serdülőkorra tehető. A feladatuk, hogy felkészüljenek önálló felnőtt életükre.

Tizenkét éves kortól a

gyermekek már képesek a film dramaturgiáját követni, illetve a felgyülemlett feszültséget leépíteni,

amennyiben a történet végkicsengése pozitív. Már rendelkeznek némi ismerettel az egyes televíziós műfajok tekintetében, vannak elvárásaik a műfaji jegyekre vonatkozóan, bizonyos mértékig számítanak a tipikus cselekményvezetésre és a történet vége általi feloldásra.

Ennél korábban, már tíz éves kortól a gyermekek elvont gondolkodásra való képessége gyors fejlődésen megy keresztül. Fokozatosan képessé válnak megérteni a humor absztraktabb formáit – a paródiát, az iróniát és a szatírát –, illetve felismerni az össze nem illő elemek alkalmazását a látottakban.

Ez a korosztály már a magasabb izgalmi szintet előidéző műfajokat is kedveli, mint például a science fictiont, a fantasyt vagy a katasztrófafilmeket. Ha elegendő jel utal arra, hogy az ezekben felbukkanó tartalmak nem valóságosak, már nem riasztják őket a közvetlenül felismerhető fenyegetések. Problémásak lehetnek azonban a félelemkeltés szempontjából azok a filmek és műsorok, melyeknek a dramaturgiai eszközei, hétköznapi világa realista ábrázolásmódot tükröz, nagy mértékben vonatkoztathatóak a valóságra.

A műsorszámok megengedhető szexuális tartalmára vonatkozóan a médiaszolgáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a serdülők szexualitáshoz való viszonyát még számos ellentmondásos elképzelés jellemzi. A nemiséggel kapcsolatos beállítottsághoz még gyakran szorongás és negatív attitűdök kapcsolódnak. Nincsenek még felkészülve arra, hogy a szexualitás közvetlen vagy nyers megjelenésének hatására kialakuló feszültségeiket minden esetben megfelelően értelmezzék és kezeljék, ezért a szexualitás direkt ábrázolása – sem képileg, sem verbálisan – ennek a korosztálynak még semmiképpen nem ajánlott.

A közönséges, durva nyelvezetet illetően ebben a korhatár-kategóriában a sértő kifejezések hatványozott előfordulása, valamint a nemi szervek említése, a szexuális töltetű káromkodások sem megengedettek.

A harmadik kategóriába tehát olyan műsorszámok besorolása ajánlott, amelyek nem jelenítenek meg olyan mértékben káros tartalmat, amelyet a 12-16 év közötti gyermek még nem képes megfelelően feldolgozni vagy kifejezetten a serdülő nézőközönség számára készültek.

Ilyenek lehetnek például a western-, kaland- vagy kosztümös, történelmi filmek (Zorro, Robin Hood), katasztrófafilmek, amelyek távol állnak a valóságtól, illetve a fikcióként értelmezhető fantasy-k és sci-fik (Csillagok háborúja). Az ábrázolt erőszak mennyisége és minősége szempontjából azonban mindig elemezni kell, mennyire felel meg a korosztálynak. Ebbe a kategóriába esik még a szappanoperák többsége is, amennyiben a szexuális viselkedés ábrázolása, illetve az erre vonatkozó utalások diszkréten jelennek meg.

A harmadik kategóriába sorolandóak még egyéb műsortípusok, amelyek csak bizonyos feltételek mellett tekinthetőek meg ezen korosztály számára. Ilyenek a  bűnügyi sorozatok (amennyiben a detektívhős erkölcsileg igazolható erőszakot alkalmaz, a végkicsengés pedig pozitív), a bulvárműsorok, talk show-k és valóságshow-k (amennyiben a szexuális és az erőszakos tartalmak közvetlen módon nem jelennek meg, és a megjelenő modellek magatartásmintái pozitívak), illetve a kifejezetten ennek a korosztálynak szóló tinisorozatok.

A 12-16 év közötti korosztálynak ajánlottak a fantasy vagy sci-fi típusú műsorok, mint például a Csillagok háborúja, az erőszak mértékét azonban ebben az esetben is mindig mérlegelni kell.

4. kategória: 16 éven aluliak számára nem ajánlott műsorszám

A 16-18 éves korig tartó periódusban a szélsőséges lelkiállapotok és viselkedésmódok egyre ritkábbak, ám a belső konfliktusok, amelyek leginkább a rivalizálás és az elköteleződés problémái köré csoportosulnak, még mindig gyakran képesek érzelmi viharokat előidézni.

Az idősebb serdülők számára még mindig fontos a kortárscsoport, de a páros kapcsolatokra és azok intimitására sokkal nagyobb igényük van. Sok esetben a családon kívüli világban keresnek mestert, ideált, vezérlő eszmét. A modellek jelentősége ebben az életszakaszban is meglehetősen nagy.

A 16-18 év közötti korosztály már komoly médiatapasztalattal rendelkezik, így ők többnyire könnyen felismerik azokat a műsorokat, amelyeknek meghatározó eleme az erőszakosan megoldott konfliktus. Ilyenek lehetnek például az akciófilmek, a krimik, a thrillerek. Nem engedhetők meg azonban ebben a korhatár kategóriában sem azok a műsorok, amelyekben az erőszak nyersebb, naturálisabb formái valóságos kontextusban jelennek meg. Ebből adódóan azok a horrorfilmek, amelyekben a szereplők brutális lemészárlása történik, a film vége pedig ritkán nyújt igazi megnyugvást a néző számára, felsőbb kategóriába tartoznak.

Tekintettel arra, hogy ez a korosztály már nagy valószínűséggel rendelkezik valamiféle szexuális tapasztalattal, az intim szexuális tevékenységek nem naturalisztikus módon való bemutatása nem tiltott ezen kategóriában. Az intimitásról nyíltan bemutató, az érzelmi kötődést és

szexuális felelősségérzetet nélkülöző jelenetek látványa azonban erkölcsi fejlődésükre káros lehet.

Mivel a 16-18 éves korosztály többségében rendelkezik már valamilyen szintű szexuális tapasztalattal, így az ilyen tartalmak megjelenítése számukra nem káros. Az explicit, naturális ábrázolás azonban kerülendő.

Emellett különös óvatosság ajánlott az értékítélet, értékorientáció területén, mint például a drog- és alkoholfogyasztás, a politikai szélsőségek megjelenítése, valamint az idegengyűlölet esetében. Mivel a serdülők önmaguk keresése közben szeretik feszegetni saját határaikat és veszélyesebb dolgokat is kipróbálni,

a szerhasználat és a destruktív viselkedés idealizálása is kerülendő téma.

Ezek alapján ebbe a kategóriába soroljuk a következő műsorszámokat: akciófilmek, thrillerek, krimik, animék, bűnügyi sorozatok, történelmi és háborús filmek, valamint a tinikomédiák.

5. kategória: 18 éven aluliak számára nem ajánlott

Ebbe a kategóriába sorolandóak azok a műsorszámok, amelyek nem felelnek meg az alacsonyabb kategóriáknak, de nem merítik ki a 6. kategória szempontjait.

Az erőszak szempontjából az ebbe a kategóriába eső műsorszámok durva, különösen kegyetlen cselekedeteket tartalmaznak, melyeknek ábrázolása részletes, elnyújtott, naturális. Az erőszakot középpontba állító műfajok esetében ide tartoznak azok az akciófilmek, thrillerek, bűnügyi sorozatok, amelyek meghatározó eleme a kegyetlenségek ábrázolásának természetes módja.

A szexualitás megengedő mértékét illetően ide tartoznak azok a műsorok, amelyek a nemiséget közvetlen módon jelenítik meg. Ebbe a kategóriába sorolhatók az erotikus filmek, amelyeknek fontos eleme a szexuális tevékenység explicit módon történő ábrázolása.

Az ötödik kategóriába tartoznak emellett az olyan műsorok, amelyekre a diszkriminatív vélekedés bemutatása jellemző, a viselkedés helytelenítése nélkül, sokszor humoros formában. Ide sorolandóak még azok a műsorszámok is, amelyek veszélyes, sokszor destruktív viselkedésformákat vonzó, utánzásra csábító módon jelenítik meg, amellyel a szereplők „bevállalósságukat” tudják bizonyítani.

6. kategória: Kiskorúakra súlyosan ártalmas hatást gyakorló műsorszámok

Fontos, hogy ejtsük néhány szót arról a kategóriáról is, amely műsorszámai normál televíziós műsorként nem sugározhatóak. Ennek oka, hogy témájukat és tartalmukat tekintve olyan súlyosan káros elemeket tartalmaznak, amelyek a kiskorúak személyiségfejlődésére ártalmasan hathatnak. Ebben az esetben teljesen ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy 18 év alatti személy egy ilyen műsor nézője lehessen.

Olyan műsorszámokra igaz ez, amelyekben az erőszak olyan mértékben, elnyújtottsággal jelenik meg, amely dramaturgiailag indokolatlan, illetve az erőszak a nézettség növelését szolgálja. Emellett abban az esetben is ebbe a kategóriába tartozik egy műsor, ha az erőszakos cselekedetek szadisztikusan jelennek meg.

A szexuális tartalmak tekintetében ezen kategória esetében a pornográf tartalmak azok, amelyek ide sorolhatóak, viszont arra egzakt kritériumok nem állnak rendelkezésre, hogy a pornográfiát és az erotikus tartalmakat megkülönböztessük. Talán főbb különbség a kettő közt az emberi test tárgyiasítása, technikai eszközként való megjelenése.

Természetesen nem várható el egy gyakorlottabb szülőtől sem, hogy teljes mértékben tisztában legyen az egyes kategóriák kritériumaival. Cikkünkkel segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a gyermekek televíziózási szokásai tudatosabbá váljanak. Fontos, hogy ne tegyük ki őket olyan hatásoknak, amely életkoruknak, testi, szellemi érettségüknek nem megfelelő. Emellett persze mi sem követhetjük mindig nyomon, mit is néznek a gyerekek, viszont a megfelelő normák átadásával hozzájárulhatunk, hogy ők maguk is el tudják dönteni, mi az, amit megnéznek és mi az, ami egyszerűen még nem nekik való.