A Mindset megújult Pszicho-Kávéháza hamarosan megnyitja kapuit a fővárosban. Dr. Lisznyai Sándor klinikai szakpszichológus a párkapcsolatokban megjelenő hullámvasútakról és egyéni krízisekről tart előadást október 31-én a Hadik Kávéházban. Az előadót a téma főbb pontjairól kérdeztük. Interjúnk.

A párkapcsolatokról rengeteg szó esik. Gyakorlatilag egy olyan erős hívószó, ami nagyon sok embert megérint. Ön szerint mi áll annak a hátterében, hogy ez a téma szinte bárhol és bármikor aktuális?

Ez mindenképpen egy több tényezős dolog. Egyrészt azt mondhatjuk, hogy a párkapcsolatok egy korosztály specifikus téma. Statisztikai adatok is kimutatták, hogy a fiatal felnőttek generációjának kríziseit és jólétét alapvetően határozza meg a párkapcsolati állapotuk és annak minősége. Ebből fakadóan érthető, hogy érdeklődésük középpontjában áll. Másrészt tágabb, társadalmi kontextusba helyezve a kérdést, azt látjuk, hogy a párkapcsolatok hagyományos modelljei átalakulóban vannak. Míg régebben a párkapcsolatokat, és az abból köttetett élethossziglan tartó elköteleződéseket gazdasági és spirituális kötelékek, lényegében egy társadalmi intézmény tartották össze, addig mára

a párkapcsolatok privatizálódtak.

Az emberek előtt sokkal kevesebb iránytű van arra vonatkozóan, hogyan hozzanak létre és tartsanak fent egy életen át tartó kapcsolatot, ennek a feladatnak a megoldása az egyénre van bízva. Azonban a tartósan működő párkapcsolati modellekre még nincsenek meg az új mintáink.

Meddig a pontig nevezhetőek természetesnek a párkapcsolatokban kialakuló hullámvölgyek?

Ez is egy rendkívül összetett és ugyanakkor szenzitív kérdés. Talán addig a pontig, amíg a pár a kezében tudja tartani a kettejük között zajló interakció ellenőrzését, és tudatosak tudnak maradni arra, ami velük mint párral történik. A lényeg a kontroll birtoklásában van.

Az előadás témája kapcsán megemlítette, hogy borderline dinamikákat alapvetően egészséges emberek is létrehozhatnak a párkapcsolatokban. Ezt hogyan kell elképzelni?

Így van, azonban ilyenkor a borderline dinamika a kettejük rendszerére jellemző, arra, amit ők párként alkotnak, nem magára az egyénekre. Több szociálpszichológiai kutatásból ismert jelenség, amikor az egyének közösséget vagy csoportot alkotva képesek olyan viselkedéseket produkálni, ami egyébként nem lenne jellemző az ő személyiségszerveződési szintjükre. Itt is hasonló dologról van szó, csak egy kétszemélyes kapcsolatban.

Az egyéni kríziseink hogyan gyakorolnak hatást a párkapcsolatunkra?

Áttételes módon. A kapcsolatba mindkét fél beleteszi a saját pszichéjét, a maga részét, amelynek részei az egyén életében aktuálisan zajló krízisek is. Ezáltal közvetetten bekerülnek a párkapcsolati interakcióba is. Ilyen értelemben

a párkapcsolatokra egy kétszemélyes pszichodrámaként is tekinthetünk,

ahol a felek beviszik saját életük történéseit és azok hatását a kapcsolatba. Azzal a különbséggel, hogy itt ez ellenőrizetlenül zajlik.

Dr. Lisznyai Sándor klinikai szakpszichológus és egyetemi adjunktus, a Lisznyai Pszicho-Műhely alapítója. 

A cikk szerzője pszichológus, pár- és családterapeuta jelölt, a Lisznyai Pszicho-Műhely tagja.

***

„Kapcsolati hullámvasutak az egyéni kríziseink árnyékában” – évadnyitó Pszicho-Kávéházunkról bővebb információ itt található.