A Mindset Pszichológia Kolozsvár első Pszicho-Kávéházának nyitóelőadását Kozma-Vízkeleti Dániel család- és pszichoterapeuta és klinikai szakpszichológus tartotta, Egy szoknya, egy nadrág – Változó nemi szerepeink nyomában címmel.

Kozma-Vízkeleti Dániel előadását azzal a személyes élményével kezdte, hogy Székelyföldön hogyan fogadták foglalkozását:

„A székely ember nem jár családterápiára”

– mondták. Ez is jó példája annak, ahogyan a kultúránk által megalapozott elvárások meghatározzák nemi szerepeink alakulását: az igazi férfi erős, nincs szüksége segítségre.

Napjainkban jellemző a nemek harca a párkapcsolatokban, mely folyamatos szellemi párharcot eredményez a két fél között, ami bár nagy szellemi izgalmakkal járhat, egymás kölcsönös leértékelése miatt negatív érzelmeket vált ki. Kultúránk szerepelvárásai nagyon széleskörűek, melyeknek szinte lehetetlen megfelelni.

Hogyan változnak a nemi szerepeinkhez kapcsolódó elvárások? 

Régen a szerepelvárások szorosan a nemekhez kötődtek: elképzelhetetlennek tűnt, hogy a nők üzletet kössenek, vagy hogy a férfiak részt vegyenek a gyereknevelésben. Napjainkban azonban a férfitól már alapelvárás, hogy ő is kivegye részét a gyereknevelésből, a nő pedig sikeres vezető legyen. Ma már az a cél, hogy kölcsönösen segítsék, támogassák egymást, mivel a családterapeuta megállapítása szerint, ez protektív tényezőt jelenthet a függőségekkel szemben is.

Az „igazi” nővel szembeni elvárás, hogy természetes, laza, egyben szexi is legyen, egyszerre vegye fel az anyukás és a babás, kislányos szerepeket.

„Az igazi nő kortalan, tizennyolcnál megáll, és azt is méltósággal viseli.”

A nőket misztikusaknak, titokzatosaknak találják, ugyanakkor egy modern nő mindig erős marad, erősebb, mint egy férfi. Mindezek felett a nők racionálisak és sikeres vezetők is – sorolta az előadó.

Egy igazi férfitól elvárás, hogy legyen vonzó, sportos, érzelmes, de egyben kemény is. Dolgozzon sokat, legyen sikeres, ugyanakkor családcentrikus. „Egy igazi férfi gazfickó, kalandor, még a szeme sem áll jól”, de hűséges, elkötelezett. A nők számára a vonzó férfiak egyik legfontosabb tulajdonsága a humor. A férfinak pontos önreflexióval kell rendelkeznie, s ezt ki is kell fejeznie. A férfi „univerzális háztartási gép” – összegezte Kozma-Vízkeleti Dániel.

Melyik lehet a napjainkban ideális kapcsolati forma? 

A modern női és férfi szerepek bemutatása után Kozma-Vízkeleti Dániel a kapcsolati formák sokszínűségéről beszélt, arról, hogy nagyon sok párkapcsolati és családminta áll rendelkezésünkre, melyekből saját személyiségünk, nevelésünk mentén választjuk ki az ideálisat. A klasszikus hierarchikus modellben az egyik személy viseli a nadrágot, ő a családfő, a főnök. Ez közös megegyezésen alapul, mely működőképes kapcsolatot, a szerepek felosztását eredményezi a két fél között. Az olyan kapcsolatokban, melyeket a már említett nemek harca jellemez, állandó jelenség a kontrollgyakorlás. A felek folyamatosan megpróbálják kontroll alatt tartani a kapcsolatot és a párjukat, viszont az ilyen jellegű kapcsolatokban nem jellemző a biztonságérzet.

Az előadás végén Kozma-Vízkeleti Dániel megfogalmazta, hogy nehéz és komoly munkát jelent összerakni saját nemi identitásunkat, a változó nemi szerepek sokszínűsége miatt.

Saját nemi identitásunk megalkotásában fontos szerepet játszik önmagunk átgondolása.

Hogyan vélekednek a szakértők és laikusok a nemi szerepek változásairól?

Az előadást követően kezdetét vette a kerekasztal-beszélgetés. dr. Dégi L. Csaba habilitált egyetemi docens, a Nemzetközi Pszicho-Onkológiai Társaság (IPOS) igazgatója; dr. János Réka adjunktus, a Kolozsvári Feuerstein Intézet igazgatója; dr. Kálcza Jánosi Kinga adjunktus, klinikai- és egészségpszichológus, Rácz Norbert unitárius lelkész, valamint a vendégelőadó, Kozma-Vízkeleti Dániel közösen kezdtek el beszélgetni a változó nemi szerepekről, ezek jelentőségéről és következményeiről.

Dégi László Csaba kiemelte, hogy a genderless nevelési stílusban részesültek vannak versenyelőnyben, azokhoz képest, akiket korlátoznak nemi szerepeik és az ezekkel szemben támasztott elvárások. Ennek fő okát abban látja, hogy jelenleg a piaci folyamatok határozzák meg a szerepeket, melyek egyszerre női és férfi szerepek felvételét, birtoklását is igénylik. Ahhoz, hogy egy párkapcsolat megfelelően működjön, hogy a személy „jófej” maradjon a kapcsolatban, szükséges a kommunikáció fejlesztése.

János Réka szerint viszont a nemünk még mindig meghatározza a rólunk kialakított benyomást, melyet egy újszerű kutatási eredménnyel is alátámasztott. Ebben a kutatásban azt vizsgálták, hogy az első benyomást milyen mértékben határozzák meg a párkapcsolati sztereotípiák. A kísérleti személyek, diákok egy része úgy tudta, hogy a tanárnő egy háromgyermekes családanya, míg mások úgy, hogy meggyőződéses szingli. Ezek a szerepek jelentősen meghatározták a diákok véleményét, szingliként irigyebbnek, karrierorientáltabbnak, bizonytalanabbnak ítélték meg, háromgyermekes családanyaként hűségesebbnek, odaadóbbnak, kifinomultabbnak találták.

Kálcza-Jánosi Kinga véleményét klinikai pszichológusi tapasztalatai alapján fogalmazta meg. Szerinte a változó nemi szerepekből fakadó problémák forrása, hogy az emberek általában

meg akarják tartani saját nemi szerepeiket, viszont emellett még számos más szerepre is igényt tartanak,

viszont ezzel sokan nem tudnak megküzdeni, mivel nem tudnak időben adaptálódni a gyors változásokhoz. Véleménye szerint nehéz lenne meghatározni, hogy kinek mit jelent az ideális kapcsolat, partner, mivel eltérő igényekkel rendelkezünk.

Annak ellenére, hogy Rácz Norbert kiemelte, hogy ő laikusként próbálja megközelíteni ezt a témakört, frappáns érvekkel és példákkal demonstrálta a nemi szerepek változásának megjelenését, előnyeit, negatívumait. Egy társadalmilag meghatározott, konkrét séma nélkül nehezebben alakítják ki saját nemi identitásukat azok a személyek, akik otthonosan mozogtak a hagyományos nemi szerepekben, viszont a nemi szerepek változása előnyös, pozitív lehet azoknak a személyeknek, akik kíváncsiak és nyitottak más szerepek kipróbálására, felvételére is.

A férfi és női szerepeket a reklámipar is felhasználja: az interneten megjelenő hírdetések  speciálisan férfi vagy női szerepekhez köthető termékek, események sorrendjét követik. Rácz Norbert szerint a hasonló, nemi szerepekhez kötődő reklámfogások is meghatározzák nemi identitásunk fejlődését.

Kozma-Vízkeleti Dániel az utolsó közönségkérdésre adott válaszában kiemelte, hogy a jófejség fenntartásához szükséges a párunk elfogadása, önbecsülésének növelése, illetve az, hogy a kapcsolatért folyamatosan erőfeszítéseket tegyünk.