Zsidi Zsófiával, a Mindset Tanácsadó és Terápiás Központ új munkatársával beszélgettünk művészetről, tehetségről, mindfulnessről, és hogy mindez hogyan kapcsolódik a munkájához, a pszichológiai tanácsadáshoz.

A Mindset Terápiás és Tanácsadó Központban az egyéni tanácsadás mellett a Pszicho-élményfestés csoportokat is vezeti: hogyan tud az alkotás folyamatába belépni pszichológusként?

Igen, Partos Nagy Eszter képzőművész és művésztanár kolléganőmmel az olajfestés technikáján keresztül igyekszünk lehetővé tenni a hozzánk érkezők számára, hogy megtapasztalhassák a kreatív alkotófolyamat önismereti, stresszoldó és közérzetjavító potenciálját. Pszichológusként leginkább abban van szerepem, hogy az alkotótevékenység során megélt érzések, gondolatok és ezek személyiségünkre gyakorolt hatásai tudatossá váljanak, illetve segítek feltérképezni, hogy ezek a tapasztalatok miként támogathatnak minket más életterületeken. Az egyéneknek szóló csoportokon a stresszoldáson, az áramlatélmény előhívásán, gondolataink lecsendesítésén és egy örömteli tevékenységben való feloldódás megtapasztalásán van a hangsúly. A pároknak szervezett alkalmak során pedig a két személy kapcsolata áll a fókuszban, kettejük összehangolódása egy közös, kooperáción alapuló, mégis részben egyéni folyamat közben. Meglepően sokat tanulhatunk így arról, hogyan működünk párként.

Rendkívül jó hangulatban szoktak telni ezek a foglalkozások. A legizgalmasabb számomra mégis az, hogy sokszor ahhoz hasonló mondatokkal érkeznek a résztvevők mint: „Általános iskolában fogtam utoljára ceruzát, akkor is fordítva...”, az alkalom végén pedig alig hiszik el, hogy a saját kezük munkája látható a vásznon. Az arcokon megjelenő, meglepettséggel vegyülő elégedett mosoly igazi jutalom számunkra. A csoport segíthet megélni, hogy egy olyan területen is sikeresek lehetünk, amellyel kapcsolatban eddig nem rendelkeztünk ismeretekkel saját kompetenciáinkról, vagy akár tehetségtelennek tartottuk magunkat.

Önismeretben mit adhat az alkotás?

Számos olyan szituációt modellez és sűrít magába, amelyekkel gyakran találkozunk, mégsem tekintünk rá tudatosan. Kezdve például a döntéshelyzettel, hogy milyen témájú képet válasszunk, de rávilágít például a csoportban való működésünkre, monitorozhatjuk, mi kelt bennünk szorongást, és mi segít átlendülni ezen. Megfigyelhetjük, hogyan hat ránk az időnyomás. Nagyon érdekes, hogy sokan akkor engedik el magukat igazán, ecsetvonásaik akkor válnak a leginkább könnyeddé és művészivé, amikor felhívjuk a figyelmüket rá, hogy nemsokára be kell fejezniük a képet. Beszédes lehet, hogy ki hogyan áll hozzá a szituációhoz, inkább kikapcsolódásnak vagy teljesítményhelyzetnek értékeli, biztosra megy, és egyszerű motívumot választ, vagy belefog egy aprólékos tájképbe. Ilyen és ezekhez hasonló területeken gazdagodhat önismeretünk a foglalkozásokon. Párok esetében pedig talán még árnyaltabb a kérdés, hiszen egymással kapcsolatban, és önmagukról mint társról is új felismeréseket gyűjthetnek, illetve természetesen énfogalmuk már meglévő elemei is megerősítést nyerhetnek.

A pszichológia mely területei érdeklik még?

A tehetséggondozás, azon belül is, hogy milyen hatótényezők játszanak szerepet abban, hogy valaki ki tudja-e bontakoztatni a benne szunnyadó képességeket. Emellett a különböző meditációs és relaxációs technikák hatásai is nagyon érdekelnek. Egy kutatás erejéig lehetőségem volt bekapcsolódni az ELTE Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoportjának munkájába, melynek eredményeként megszületett egy hiánypótló metaanalízis a mindfulness alapú meditációk biológiai mutatókkal is mérhető (kortizol szint) stresszcsökkentő hatékonyságának vizsgálatáról. Én a klinikai diagnózissal rendelkező, szomatikus és mentális betegséggel küzdő felnőttek körében vizsgáltam a kérdést.

Hogyan, kinek tud segíteni a mindfulness a gyógyulásban?

A mindfulness egy sokrétűen alkalmazható technika, léteznek egészen speciális problémakörökre, betegcsoportokra kidolgozott ágazatai is, például rákbetegeknek vagy PTSD-vel küzdők számára – ami közös faktor, az általában a szorongás enyhítésének igénye. Ebben segít a jelenfókusz és az elengedő attitűd. A mindfulness egy olyan tudati beállítódást takar, amely növeli a stresszkeltő, káros viselkedésmódokat eredményező mentális folyamatainkkal kapcsolatos tudatosságot, és segít elengedni ezeket, előhívni a problémamegoldáshoz szükséges képességeinket. Ha valaki lelkiismeretesen gyakorolja a mindfulness technikát, akkor a jelentudatosság egy olyan eszközzé válhat számára, amit segítségül tud hívni a szorongásos állapotokban.

Az MCC Roma Tehetség Programjának keretében hátrányos helyzetű fiataloknak segít a tehetségük kibontakoztatásában, egyetemi diploma megszerzésében. Mi az, amivel pszichológusként támogatni tudja őket?

Ebben a programban pszichológus-kliens kapcsolat helyett sokkal inkább mentor-mentorált viszonyban vagyok a diákokkal, akiket a kitűzött céljaik megvalósításában kísérek. Mindenkivel egy egyéni fejlődési terv mentén haladunk, abban igyekszem támogatni őket, hogy átgondolt, megvalósítható célokat tűzzenek ki, ezeket állomásokra, részfeladatokra bontjuk, ütemezzük, és néha arra sem árt odafigyelni, hogy ez az időterv be is legyen tartva. A résztvevők legtöbbje saját magát tartja el, össze kell egyeztetniük az egyetem és a munka kihívásait, nyelvvizsgára készülnek, önkéntesként dolgoznak. A priorizálás és az időmenedzsment fejlesztése fontos eleme a folyamatnak.

Mi segít motiválni a hátrányos helyzetű fiatalokat a diploma megszerzésében?

Ha van egy olyan közeg, amely inspirálja őket, amelynek tagjaihoz tudnak kapcsolódni, akkor új alternatívák nyílhatnak meg előttük. Ha számukra hiteles személyektől hallanak a továbbtanulás nyújtotta lehetőségekről. A program egyik részében az egyetemista korosztállyal dolgozunk együtt, a másik programrészben pedig tizedik osztálytól kísérjük a diákok fejlődését egészen az érettségiig, a hagyományos oktatási formákat kiegészítő képzésekkel, nyelvoktatással, egyéni mentorációval. A céljaik eléréséhez vezető úton az első fontos lépések közé tartozik a látókör szélesítése és az önbizalom erősítése, főleg a fiataloknál. Távolinak tűnhet egy mérnöki diploma, ha korábban még egy családtagunk sem vett részt a felsőoktatásban. Bízom benne, hogy ez számukra már nem lehet megugorhatatlan akadály. Számomra nagyon inspiráló a program résztvevőivel dolgozni. Minden alkalommal tanulok tőlük, kitartásról, eltökéltségről, emberségről, az élet valódi értékeinek felismeréséről.

Zsidi Zsófia szakmai hitvallása szerint minden emberben ott rejlik önmaga megértésének kulcsa. Mindenki saját életének és személyiségének szakértője, akkor is, ha olykor összekuszálódnak a szálak. Egyéni pszichológiai tanácsadása során a klienseknek ebben segít: megérteni és elfogadni a másik érzelmeit, gondolatait és támogató közeget biztosítva közösen gondolkodni vele a hozott témáról, nehézségről, kihívásról. Rendelését a budai Neuschloss palotában tartja, ahova akár online is lehet időpontot foglalni hozzá.