A Teszlek Süveg egy mágikus erővel bíró sapka J. K. Rowling varázsvilágában. A süveg dönti el, hogy az elsős hallgatók melyik házat (Griffendél, Hugrabug, Hollóhát, Mardekár) fogják erősíteni a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában. Aki olvasta a Harry Potter könyveket vagy látta a filmváltozatot valószínűleg legalább egyszer eltöprengett rajta, vajon ő melyik házba kerülne? Kutatási eredmények alapján a Teszlek Süveg valós személyiségünkről is sokat elárulhat! Mit mesélnek a roxforti házak önmagunkról?

 Áruld el a kedvenced, és megmondom ki vagy!

A történetek és a mesélés iránti szenvedélyünk egy olyan humánspecifikus jellemző, amely emberré tesz minket. Modern életünket is átjárják a történetek, emiatt vonódunk be a regények, filmek, videoklipek világába. Nem véletlen, hogy a kitalált történetek befolyásoló hatásától tartva olykor cenzúrázni próbálják az alkotásokat. A fikció egyszerre szimulálja és magyarázza hétköznapi életünket, ezáltal befolyásolja, hogyan értelmezzük személyes és társas világunkat. Így az általunk kedvelt

történetek  hatással vannak rá, miként látjuk önmagunkat.

Harry Potter történetei emberek milliói szívét ejtették rabul. J. K. Rowling nemcsak azzal varázsolta el a rajongóit, hogy a könyveken keresztül új és ismeretlen területeket ismerhettek meg a fantázia világában, hanem önmagukról is rengeteg tanulhattak. 2012-ben Rowling létrehozta a Pottermore  nevű rajongói weboldalt, ahol az olvasók további információkat tudhatnak meg a karakterekről és a varázslók világáról. Több millió követője van az oldalnak, ahol a regisztráció során egy Rowling által írt teszt segítségével a „Teszlek Süveg” mindenkit a neki megfelelő házba oszt. De milyen személyiségjegyek alapján dönt valójában a Teszlek Süveg? Laura C. Crysel, a Stetson University pszichológia kutatója utána járt, hogy mit árul rólunk el a Griffendélhez, Hollóháthoz, Hugrabughoz vagy éppen a Mardekárhoz való hovatartozásunk!

74265
A Teszlek Süveg választása személyiségünkről is sok mindent elárul.

Bátorság, eszesség, barátságosság és ravaszság

Harry Potter világában a diákok a jellemük, tehetségük és érdeklődési körük alapján kerülnek az egyes házakba.

A házak bizonyos tulajdonságok mentén élesen elkülönülnek egymástól.

Hagyományosan a Griffendél-ház képviseli a bátorságot és a heroikus értelemben vett erkölcsi értékeket. „Ha vakmerő vagy s hősi lelkű, házad Griffendél. Oda csak az kerül, ki semmitől se fél.” A Hugrabug-házban nagyra tartott értékek a hűség, becsületesség, sportszerűség és a tisztességes munka. „A Hugrabugnak nyájas népe békés, igazságos. Oda mész, ha türelmes vagy s jámbor – ez világos.” A Hollóhát-ház jelmondata: „Magad azzal ékesíted, ha elmédet élesíted”. Ennek megfelelően itt a tudás, bölcsesség és a tanulás szeretete számít. A Mardekár-ház a történet szerint kicsit elitista, a ravasz és becsvágyó diákok otthona. „Hogyha agyafúrt s ravasz vagy, ne tekints másra: a Mardekár való neked. Ott lelhetsz sok társra.”

Ahhoz, hogy a kutatók közelebb kerüljenek a varázsvilág házai és a személyiségjellemzők kapcsolatához, a Pottermore-on regisztrált résztvevőkkel személyiségteszteket töltöttek ki. A Big Five a személyiségpszichológia egyik legfontosabb modellje, ami öt vonás mentén tárja fel a személyiséget: Extraverzió, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás és Intellektus. Feltűnő lehet, hogy az öt vonás kézenfekvő párhuzamokat tesz lehetővé a roxforti házakkal. Ennek fényében a kutatók azt várták, hogy a Griffendél-rajongók lesznek a legextrovertáltabbak és a Hugrabug-kedvelők a legkedvesebbek. Vizsgálták az úgynevezett „Sötét Triád” személyiségvonásokat is. Ide tartoznak a nárcisztikusok, machiavellisták és pszichopaták. Egyszerűbb szavakkal azok, akik saját felsőbbrendűség érzetük miatt elvárják a csodálatot, akik manipulatívak és akik képtelenek másokkal együttérezni. Nem meglepő módon a kutatók ezt a hármast a Mardekár-pártiaknál várták visszaköszönni.  A kutatásban résztvevők arra is választ adtak, hogy mennyire fontos számukra a társas beilleszkedés és a szellemi kihívás.

513086_650
A legnagyobb rajongó tábora a Griffendélnek van, de ez nem biztos, hogy összhangban van a személyiség jegyekkel.

Az vagy, amit választasz?

Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb esetben a Teszlek Süveg jó munkát végzett. A résztvevők általában azt a házat erősítették, aminek jelmondataihoz és eszmeiségéhez személyiségük legjobban illeszkedett. Az összefüggések fényében a hugrabugosok valóban barátságosabbnak bizonyultak társaiknál, a Hollóház-pártiak keresték leginkább a szellemi kihívásokat, és a legnagyobb arányban a

mardekárosoknál volt kimutatható a „Sötét Triád”

tulajdonság együttes. Érdekes módon a Griffendél-hívek nem értek el magasabb extraverzió vagy nyitottság pontszámot egyik skálán sem. A kutatók szerint ennek alapvetően két oka lehet. Egyrészt a bátorság egy az egyben nem fedi egyik személyiségvonást sem. Másrészt nem lehet elfelejteni, hogy Harry házáról van szó, így  a legnépszerűbb választásról. Valószínűleg ebből kifolyólag sokan inkább az ismertség, mint a valódi belső elhivatottság miatt igyekeznek ehhez a házhoz tartozni.

Ez utóbbi jelenség rá is világít a választás kérdésére. A kutatásból kiderült, hogy a résztvevőknek körülbelül a fele másik házba lett beosztva, mint ahova eredetileg szeretett volna. Ez az eredmény azt sugallja, hogy a Teszlek Süveg több mint egy egyszerű szórakoztató teszt. Segítségével a rajongók valóban megtudhatnak valamit önmagukról.

Az vagy, amit olvasol 

A kutatók úgy vélik eredményeik fényében, hogy az olvasók a fikciós karaktereket és csoportokat szerepmodellként használták.

A kitalált történet formálta az identitásukat,

hiszen olyan értékekkel azonosultak, melyek illeszkednek az elképzelt csoportokhoz. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy önbevallásos kérdőívekről és csoportátlagok közötti különbségekről beszélünk, ami nem determinál semmit. Mindenkinek joga van dönteni a saját értékeiről és hovatartozásáról. Mint ahogy Harry maga is tette.