Mi leszek, ha nagy leszek? – egy kérdés, ami talán mindenki fejében elhangzik, amikor pályaválasztás előtt áll. A választás nem könnyű, hiszen megannyi lehetőség áll már rendelkezésünkre. Mielőtt azonban elhamarkodott döntést hoznánk, érdemes szemügyre vennünk, hogy mik azok a tulajdonságaink, amelyeket kamatoztatni tudnánk a munkánk során. A felvetés talán magától értetődő, viszont előfordulhat, hogy mégsem mérlegelünk eléggé, amikor a pályaválasztás súlya nehezedik ránk. A Holland-féle modell szerint azonban úgy tűnik, érdemes tüzetesebben körüljárnunk a kérdést.

Elnagyolt kijelentés lenne, ha azt mondanánk, hogy minden ember, aki azonos szakmát választ magának, ugyanolyan személyiséggel jellemezhető. Ha azonban engedünk kicsit a pozitív sztereotípiáknak, talán mégis van némi igazság abban, hogy egy szakma nevét meghallva eszünkbe jutnak bizonyos jellemzők, amelyekkel felruházzuk a szakmát betöltő személyt is. Ideális esetben egy ápolóra gondolva eszünkbe jut, hogy az illető empatikus, emberközpontú és türelmes személyiség, míg egy könyvelő esetén az alaposság, gyakorlatiasság vagy a rendezettség tulajdonságai lebegnek a szemeink előtt. Kevésbé szerencsés helyzet, de biztosan tudunk olyan példákat is mondani, amikor a munkakör és annak betöltője között szemernyi közös tulajdonságot sem tudunk felsorakoztatni. Ha így közelítjük meg a pályaválasztás kérdésekkel teli, rögös útját,

célszerű feltérképeznünk, hogy milyenek vagyunk mi, és hogyan jellemezhető az általunk kiválasztott leendő szakmánk.

Ha a két jellemző – a munka és saját magunk tulajdonságai – megegyeznek, egy lépéssel máris előrébb vagyunk a sikeres pályaválasztáshoz.

Holland tipológiai pályaelmélete

Holland modelljének alapfeltevése az, hogy a hasonló személyiségű emberek a személyiségüknek megfelelő munkakörnyezet kialakítására és felkutatására törekednek. Az elméletalkotó szerint ideális esetben az emberek olyan környezetet és karrierpályákat keresnek, melyek segítségével kihasználhatják képességeiket és készségeiket. A személy pályaválasztása ebből fakadóan akkor tekinthető sikeresnek, ha a személy jellemzői és a munkaköri jellemzők között magas az összhang, az átfedés.

Érdemes tehát olyan szakmát választanunk, amely illeszkedik hozzánk, és elégedettséggel tölt el minket.

Ha sikerül a hozzánk leginkább illeszkedő munkát megtalálnunk, azzal fokozhatjuk annak valószínűségét, hogy a munkánk élvezetet jelent majd számunkra, és megfelelő teljesítményt tudunk majd nyújtani. Annak érdekében, hogy az illeszkedés kézzel fogható legyen Holland megalkotta a RIASEC-modellt, mely elnevezés a 6 foglalkozási érdeklődés angol nyelvű megfelelőinek kezdőbetűjéből áll össze. Ennek mentén megkülönböztethetünk realista (realistic), kutató (investigative), művészi (artistic), társas (social), vállalkozó (enterprising) és hagyományos (conventional) érdeklődéssel jellemezhető személyeket és munkaköröket. 

Holland hatszög-modelljében található típusok. Képforrás

Realista – a cselekvők csoportja

A realista érdeklődésű emberek a gyakorlati megoldások emberei. Fontos számukra, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel fogható eredménye legyen, és megértsék bizonyos tárgyak és eszközök működését. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésével, előszeretettel dolgoznak szerszámokkal és gépekkel. Érdeklődési körük szűk, általában zárt hiedelemrendszerrel rendelkező személyek, munkájukat az ésszerűség és a kitartás jellemzi. Szeretik, ha dolgok a saját medrükben, a kialakított szabályok alapján történnek. Az említett tulajdonságok mentén a realista érdeklődésű személyek ideális választása lehet a mérnöki, elektronikai vagy mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó szakmák valamelyike.

Kutató – a gondolkodó személyek

Egy kutató beállítottságú személy szeret információt gyűjteni és elemezni. Személyét az alaposság és a kritikus gondolkodás jellemzi, szeret elvont fogalmakkal és elméletekkel foglalkozni. Munkája során szereti több oldalról is körbejárni az adott problémát, és igyekszik annak megoldásakor elméleti és kísérleti utakat találni. A kutató személyeknek fontos, hogy a tevékenységük elvégzése során elegendő idő álljon a rendelkezésükre az elmélyüléshez, a problémák részletes elemzéséhez és a megoldások kidolgozásához. Kedvelik a fizikai, biológiai és tudományos jelenségeket, így főként a reáltárgyak és szakmák jelentenek számukra ideális választást.

Művészi – az alkotók társasága

A művészi beállítottságú embereket a szabad gondolkodás és a kreatív tevékenységek szeretete jellemzi, melyhez nagy képzelőerő és az új dolgok iránti fogékonyság társul. Fontos számukra, hogy a személyiségüket megmutassák valamilyen alkotó tevékenység keretein belül. Munkájuk során szeretnek önállóan dolgozni, feladatvégzésük alatt keresik a változatos feladatokat és az újszerű megoldásokat. A művészi típus nehezen alkalmazkodik másokhoz, érzelmesség és sokszor csapongás jellemzi. A jellemzésből adódóan leginkább olyan kreatív tevékenységek és szakmák illenek hozzájuk, mint a lakberendező, író, zeneszerző vagy festőművész.

Társas – mások segítőinek típusa

Nevéből fakadóan egy társas érdeklődéssel rendelkező személy, aki szeret emberekkel foglalkozni. Fontosnak érzi, hogy mások számára segítő és hasznos tevékenységet végezhessen. Mások véleményére és nézeteire nyitott, szeret beszélgetést kezdeményezni. Olyan feladatok esetén érzik jól magukat, ahol személyes kapcsolatokra van szükség. Szeretnek csapatban dolgozni, és olyan tevékenységet folytatni, ahol közreműködhetnek mások problémáinak megoldásában. Személyét az empatikusság, barátságosság és segítőkészség jellemzi. Ide kapcsolódó területek: tanár, mentálhigiénés szakember, pszichológus, orvos.

Vállalkozó – a meggyőző személyek csoportja

A vállalkozó típusú emberek szeretik azokat a helyzeteket, ahol mások meggyőzése, irányítása a cél. Keresik a változatos, kihívásokkal teli helyzeteket. Tulajdonságaikból adódóan ezekhez a kihívásokhoz képesek gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni. Jó szervezők, vezetők, verbális képességeik kiemelkedőek, szociábilis személyek. Inkább egyedül dolgoznak, semmint csapatban, azonban képesek mások mozgósítására és lelkesítésére is. Ezen tulajdonságaik mentén érdemes olyan munkakört választaniuk a vállalkozó személyeknek, mint a kereskedő, értékesítő vagy eladó.

Hagyományos – a szervező társaság

Az utolsó érdeklődési típus a hagyományos nevet viseli. Az ilyen beállítottságú emberek jellemzője, hogy szeretnek számszerű feladatokkal dolgozni. A pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett, logikusan felépített munkafolyamatokat. A hagyományos érdeklődéssel jellemezhető személy ismérve az alkalmazkodóképesség, gyakorlatiasság, módszeresség és a terhelhetőség. A munka megszakítása zavaró lehet számukra, szeretik befejezni azt, amibe belekezdtek. Hagyományos típusú szakma például a már említett könyvelő, banktisztviselő vagy könyvtáros.

A sikeres pályaválasztás érdekében kérheted pszichológusaink segítségét is.

Természetesen a Holland-féle személyiségtípusok tiszta formában csak ritkán fordulnak elő. A modell egy olyan érdeklődési profil kialakítására ad lehetőséget számunkra, melynek segítségével megtudhatjuk, hogy az egyes típusok milyen mértékben jellemzőek ránk, melyek a domináns típusaink, és milyen típusok kapcsolódnak még hozzánk. Szánjunk időt arra, hogy megtaláljuk a hozzánk leginkább illő munkakört annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozott és kompetenciáinknak megfelelő munkát végezhessünk! Ha az érdeklődési profilunk és az általunk választott munkakör jellemzői illeszkednek egymáshoz, egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy egy olyan munkát válasszunk, mely nem csak egy szakmát, hanem egyben hivatást is jelent számunkra. 

Felhasznált irodalom

Holland, J.L. (1973). Making vocational choices: a theory of careers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hal

Kiss I. (2011). Felsőoktatási rendszerbe készülő diákok számára nyújtott pályaorientációs tanácsadás tapasztalatai. Felsőoktatási Műhely. 97-108.

Pogátsnik M. (2015). A pályadöntési folyamat, és az ezt alakító tényezők serdülő- és ifjúkorban. EDU 5(2). 43-55.