Kihívást jelent követni a kamaszok és fiatalok szleng nyelvezetének a változását. Sokszor azt érezzük, hogy bár beszélnek, de fogalmunk nincs már, hogy miről is van szó éppen. Vajon ez fordítva is megtörténhet? Van olyan, hogy a szülők úgy kommunikálnak, hogy a gyermek azt nem tudja értelmezni? Gary Chapman és Ross Campbell arra mutat rá Gyerekekre hangolva című könyvében, hogy a félreértelmezhető üzenetek között a legtöbb problémát azt jelentheti, amikor a szülők szeretetüket nem tudják egyértelműen eljuttatni gyermekükhöz.

Sokszor hallunk arról, hogy egy párkapcsolatban milyen fontos felismerni egymás szeretet-nyelvét. Sok félreértés és bizonytalanságérzés kerülhető el ezzel a felismeréssel. A cél a párkapcsolatban, hogy úgy tudjuk átadni a másik számára a szeretetünket, ahogy ő azt meg is érti és érezni is tudja. Ez nincs másként a szülő-gyermek kapcsolatban sem. Itt viszont szülőként még nagyobb felelősségünk van, hogy megfelelően fejezzük ki szeretetteljes érzéseinket.

A szülőknek érdemes tisztában lenniük azzal, hogy minden gyermeknek van egy elsődleges szeretet-nyelve. Segítségével el lehet juttatni a gyermek szívéhez a szülői szeretetet és erre fog a legérzékenyebben reagálni. A szeretet kifejezésének és befogadásának öt módját különböztették meg: fizikai érintés, elismerő szavak, minőségi, idő, ajándék, segítségnyújtás. Az elsődleges szeretet-nyelvén szeretetet kommunikálva tudjuk segíteni gyermekünket abban, hogy felelősségteljes felnőtté váljon, és ehhez egy biztonságérzetet ki tudjunk alakítani. Persze nem elfeledkezve a másik négy nyelv kombinált használatáról sem. A szeretet megélése fontos szerepet kap az érzelmi és az értelmi fejlődés során is. Ha több gyermekünk van, akkor lehet, hogy a gyerekek különböznek abban, hogy milyen szeretet-nyelven tudják leginkább befogadni a szülői szeretetet.

Érzelmi tank

Úgy tölthetjük meg a gyermekünk érzelmi tankját, ha az ő szeretetnyelvén beszélünk. Ha azt érzi, hogy szeretjük, akkor sokkal könnyebben tudjuk fegyelmezni és nevelni, mintha érzelmi szükségletei betöltetlenek maradnának. Minden gyermek rendelkezik ilyen erőforrást jelentő érzelmi tankkal, ahova a növekedés erőpróbáló napjain fordulhat. Ebből a forrásból meríti a szükséges energiát. Bármelyik szeretet-nyelv is jellemezze gyermekünket, csakis feltétel nélküli szeretetet szabad adnunk. Miért is olyan fontos ez? Ez nagy részben meghatározza, hogy kiegyensúlyozott, boldog és érett felnőtt váljon belőle. A feltétel nélküli szeretet mindentől független. Nem függ a gyermek külső megjelenésétől, jó vagy rossz tulajdonságaitól, az elvárásoktól és még a viselkedésétől sem. A szeretet kifejezése nem azt jelenti, hogy a rossz magatartásnak is örülünk és elfogadjuk, hanem biztosítjuk a gyermeket arról, hogy a szeretetünk töretlen még azokban a helyzetekben is. Ha csak akkor szeretnénk gyermekünket, amikor az elvárásoknak megfelel, akkor nem érezné igazán a szeretetünket. Később ebből következően lehet, hogy elbizonytalanodnának, ügyetlennek és tehetségtelennek tartanák magukat, és a bizonytalanságérzés miatt alacsonyabb lenne önértékelésük, és szorongást érezhetnének.

Szeretet-nyelvek gyermekkorban

Ötéves kor előtt még nem ismerhető fel egyértelműen az elsődleges szeretet-nyelv. Ilyenkor még nagyon fontos, hogy mind az öt nyelven ki tudjuk fejezni érzéseinket a kisgyermekek felé. El kell látni a gyermeket osztatlan figyelemmel, bátorító szavakkal, gyöngéd érintésekkel, ajándékokkal, valamint segítő kézzel. Ha ráismerünk később, hogy melyik nyelv a legfontosabb számára, akkor sem szabad csak azon kommunikálni. Egyrészt mintát kell nyújtanunk számára, hogyan lehet többféleképpen átadni szeretetünket, másrészt egyes szeretet-nyelvek részben összekapcsolódnak egy másik szeretet-nyelvvel. Nem elég a gyermek számára a tárgyi ajándék, szükséges, hogy megadjuk az ajándékozás ceremóniájának az időt és a figyelmünket.

Vegyük sorra, hogy milyen szeretet-nyelveken keresztül kommunikálhatjuk és fogadhatjuk be mások szeretetét.

  • Fizikai érintés

Azok a gyerekek, akik a fizikai érintés nyelvén szeretik leginkább kapni a szeretetet, abból érzik, hogy szeretik őket, ha megölelik, megpuszilják, simogatják a hátukat. Felnőttek közül sokan kellemetlenül élik meg a fizikai érintést, így nem szívesen adnak másoknak sem. Ha egy felnőtt felismeri, hogy gyermeke ilyen módon igényelné a szeretetet, akkor szép lassan, de van lehetősége erre rátanulni. Kisfiúk esetében a cirógatáson meg a simogatáson kívül a birkózás, fogócskázás is ugyanúgy tudja feléjük közvetíteni a törődést. Minden gyermek esetében, de ezeknél a gyerekeknél különösen ártalmas, ha ezek az érintések haragot vagy indulatokat fejeznek ki. Az érintés számukra a szeretet jele és óriási kárt tud okozni, ha ezen a csatornán negatív érzéseket kapnak.

  • Elismerő szavak

A szavak nagy erővel bírnak. Ha egymásnak bátorító, elismerő vagy dicsérő szavakat adunk, azzal azt üzenjük a másiknak, hogy fontos számunkra. Azoknak a gyerekeknek, akiknek az elismerő szavak jelentik a szeretet-nyelvet, életre szóló erőforrásokat biztosítanak. Esetükben sem szabad elcsépelt, hiteltelen dicséreteket mondanunk. Figyelnünk kell arra, hogy hitelesen, tartalommal teli megerősítéseket adjunk. Az üres dicséretekhez hozzá tudnak szokni, alapvetőnek tekintik, és ha már nem érkezik feléjük a megszokott pozitív áradat, akkor megijednek. A bátorító szónak is nagy ereje van. Ahogy gyermekünk fejlődik valamiben, a célig vezető lépcsőfokokon elláthatjuk bátorító szavakkal. Ezekkel elismerjük azt, ahol éppen áll, és ez egy belső ösztönzést ad számára, hogy kitartson. Ezen a nyelven való kommunikációkor kerüljük el a hátsó szándékkal kiegészített elismerő szavakat. Nem köthetjük feltételhez ekkor sem a szeretetünk kommunikációját. Nem célravezető úgy fordulni gyermekünkhöz, hogy „Nagyon szeretlek, de ...”. Ha a szülők esetleg hadilábon állnak az elismerő szavak megfogalmazásával, akkor hasznos lehet egy füzetbe összegyűjteni azokat a mondatokat, amiket másoktól hallunk vagy könyvekben hoznak fel példaként, és ezeket gyakorolni.

  • Minőségi idő

Együtt töltött idő, közös programok, figyelmünk gyermekünkre irányítása. A minőségi idő szeretet-nyelvén így kommunikálhatjuk, hogy szeretlek és fontos vagy nekem.

A gyermekünket az osztatlan figyelmünk ajándéka a szeretetről biztosítja. Manapság egyre nagyobb figyelmet kap a minőségi idő fontossága. Mind a két szülő dolgozik napközben, és elég kevés jut a zavartalan, közös pillanatok átélésére. Természetes, hogy nem jut mindig mindenre idő, de sokszor azok a gyerekek sem érzik a szüleik szeretetét, akik alapvetően szeretve vannak. Ez az időbefektetés viszont hosszú távon többszörösen megtérül. Nem elég viszont csak időt tölteni együtt. Az együttlét során vegyünk fel szeretetteljes szemkontaktus gyermekünkkel. Sokszor a szülők nem a pozitív érzések kommunikációjára használják a szemkontaktust, hanem így nyomatékosítanak utasításokat és így parancsolnak rendet. Az együtt töltött idő során lehetőség van meghitten beszélgetni érzéseinkről és megosztani élményeinket. Ilyenkor mintát adhatunk számukra, hogyan kell figyelmesen meghallgatni a másikat, és hogyan kell mások gondolatait, nézeteit tiszteletben tartani, ha nem értünk velük egyet. A minőségi időt előre is meg lehet tervezni. Lehet minden este meseolvasás vagy hetenként egy-két óra közös program.

  • Ajándék 

A legtöbb gyermek örül, ha ajándékot kap, de vannak olyan gyerekek, akiknek ez a szülői szeretet kifejeződését jelenti. Ezek a gyerekek sokkal nagyobb lelkesedéssel örülnek, ha ez az ajándék gondosan be van csomagolva és ünnepélyesebb keretek között kerül átadásra, hiszen az ajándék a szeretet kézzelfogható kifejezése. Nemcsak abban a pillanatban tud a szeretetről tanúskodni, hanem évekkel később is eszünkbe juthat róla, ha ránéznek.

Ha elváráshoz vagy valamilyen kéréshez kötjük a kilátásba helyezett ajándékot, akkor be kell látnunk, hogy nem ajándékot akarunk adni. Az nem ajándék, ha a gyermeknek felajánlunk egy fagyit, ha elmosogat vagy csöndben marad vagy az elvárásainknak megfelelően viselkedik. Az ilyen „ajándékok” inkább ellenszolgáltatásként vagy jutalomként működhetnek. Az ilyen fajta „ajándékozás” nem azt a célt fogja szolgálni, hogy a gyermek érzelmi tankját feltöltsük, hiszen nem az ajándékozott fél érdekét szolgálja, hanem az ajándékozóét.

Ha felismertük, hogy gyermekünk szeretet-nyelve az ajándékozás, ne essünk abba a hibába, hogy csak ezt a szeretet-nyelvet használjuk minőségi idő eltöltése nélkül. A szülők lelkiismeretfurdalásuk enyhítése miatt megpróbálják kompenzálni ajándékokkal a gyermek szeretetigényét. Ezt leggyakrabban elvált szülők esetében láthatjuk. Ezekben az esetekben a gyermek rátanulhat arra, hogyan tudja manipulálni szüleit és anyagiassá válhat.

  • Szívességek, szolgálatkészség

Minden gyermeknek jólesik és jó benyomást kelt a valódi szeretetből fakadó szívesség. Ha egy segítségnyújtás szeretet.nyelvvel rendelkező gyermek megkér minket, akkor nem egyszerűen csak a segítségünket kéri, hanem szeretetre is vágyik. Mivel számukra ez a segítségnyújtás az érzelmi tankjuk gyarapításáról is szól, így ha a szülő ekkor kedvetlenül vagy esetleg szitkozódva segít, akkor hiába az elvégzett szívesség, a gyermek kedvetlenül távozik.

Gyerekek esetében a segítségnyújtás során elengedhetetlenül fontos, hogy olyan tevékenységekben kell segítséget nyújtanunk, amelyet a gyermek még nem tud megtenni. Életkorából fakadóan még sok dolgot nem tud megtenni, és nekünk ekkor van lehetőségünk ebben őt támogatni és ezzel szeretetünket kifejezni. A segítségnyújtás nem válthatja ki a megfelelő készségek megtanítását a gyermeknek. Ez szolgálja legjobban hosszú távon az ő fejlődését. Egy 4 éves gyermek még nem tudja bevetni az ágyát és emiatt a segítségünkre szorul, de egy 8 éves már be tudja. Érdemes időben megtanítani a különböző dolgokra, hiszen ekkor vesszük valóban figyelembe az érdekeiket. A szolgálatkészségnek mintaadó szerepe is van. Nem elég szeretetből segíteni őket, de át kell adnunk a tudást, hogy hogyan tudnak magukon és másokon is segíteni.

Ha szülőként mind az öt szeretet-nyelv kifejezését megtanuljuk, és így is teszünk a mindennapok során, akkor azzal egy mintát is nyújtunk a gyerekeknek. Arra tanítjuk ezáltal, hogy ők is többféleképpen fejezzék ki szeretetüket, és egyre érzékenyebben reagáljanak mások szükségleteire is. A gyermeki gondolkodásuk még nem teszi lehetővé, hogy másfajta módon is kommunikáljanak, mint ami a saját nyelvük. A szülőnek van arra lehetősége, hogy példákkal és szeretetteljes iránymutatással segítse gyermekét abban, hogy rátanuljon a többi szeretet-nyelvre is.

Mi a gyermekem szeretet-nyelve?

Gyerekkorban még óvatosnak kell lenni a beskatulyázással. A kicsik könnyen és gyorsan tudnak változni, így az elsődleges szeretet-nyelvük is idővel változhat. Ezért is hangsúlyozzuk, hogy mind az öt nyelven ki kell tudnunk szülőként fejezni a szeretetünket.

Idővel viszont ráérzünk arra, hogy melyik nyelvet érti legjobban gyermekünk. Ha megvan a tudásunk arról, melyik nyelv gyermekünk számára az elsődleges, akkor nem érdemes ezt a tudomására juttatni, főleg kamaszok esetében, hiszen ez a manipulációhoz adhat neki egy eszközt. Pillanatnyi vágyai elérésére próbálhatja ezt fordítani, és nem a valódi érzelmi szükségleteire keresi a választ. Például egy nagyon drága új ruhára vágyik, és azt állítja, hogy az ő szeretet-nyelve az ajándékozás. Felveti, hogy ha eléggé szeretjük, akkor megvásároljuk neki azt a ruhadarabot.

Nézzük sorba, hogy milyen szempontok segíthetnek minket, hogy felismerjük melyik gyermekünk elsődleges szeretetnyelve:

Hogyan fejezi ki a szeretetét felénk?

A gyerekek maguktól értetődően leginkább a saját szeretet-nyelvükön fejezik ki a másik felé is a szeretetüket. Kisebb korban ez még inkább elmondható. Főleg öt- és tízéves kor között, ha sokszor fejezik ki szóban vagy tettekben, kisebb ajándékokkal a szeretetüket, akkor erős támpontot kaphatunk arról, melyik nyelv számukra a fontos. Ez kamaszkorban már nem ennyire egyértelmű. Ők már stratégikusabbak és próba-szerencse alapon próbálják kifejezni felénk kedvességüket, sokszor manipulatív szándékkal.

Hogyan fejezi ki a szeretetét mások felé?

Ha kisiskolás gyermekünk ajándékkal kedveskedik a tanár néninek vagy az osztálytásainak, akkor az ajándékozás nagy valószínűséggel számára a szeretetet fejezi ki. Persze, ha korábban mi szülők sugallottuk ezt számára, hogy milyen jó ötlet lenne ajándékkal kedveskedni, akkor ez inkább csak a tanulás eredménye.

Mit kér leggyakrabban?

Elég hosszú kívánságlistával rendelkeznek a gyerekek, de érdemes megfigyelni, mi az, ami a lista élén áll és amit leggyakrabban kérnek. Ha arra kér minket gyakran, hogy értékeljük munkáját, akkor valószínűleg a szóbeli megerősítés a szeretet-nyelve. Ha játszani hív vagy mesét olvasni, akkor számára a minőségi idő tudja leginkább feltölteni az érzelmi tankját.

Mire panaszkodik leggyakrabban?

Ennek a megfigyelése akár félre is vezethet minket, hiszen a gyerekek sokszor pillanatnyi vágyaiknak adnak hangot panaszkodáskor, és nem kell egyből arra következtetnünk, hogy elsődleges szeretet-nyelvük el van hanyagolva. Ha elég figyelmesen és érzékenyen hallgatjuk ezeket a panaszokat, akkor a gyakoriságból tudunk következtetni arra, hogy melyik nyelv az, ami számukra fontos lehet. Más esetben a panaszkodás tartalma sokszor kötődhet a másik szülőtől hallott mondatokhoz, vágyakhoz, testvérféltékenységhez.

Ha felajánlunk választási lehetőséget, akkor melyik választja?

Egy ideig megfigyelhetjük, hogy ha két szeretet-nyelvet felajánlunk neki, akkor melyik mellett dönt. Ha ezt a módszert alkalmazzuk, és a választások többsége egy szeretet-nyelv köré csoportosul, akkor lehet meg is van a válasz.

 

Felhasznált szakirodalom: Chapman, G. D., Campbell, R., & Erika, P. (2003). Gyerekekre hangolva: a gyerekek öt szeretet-nyelve. Harmat.