A Mentor-program célja, hogy a budapesti gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek egy része speciális tehetséggondozásban részesüljön. A programban résztvevő gyerekek képességeikhez és személyiségükhöz testre szabott fejlesztést kapnak, amelynek köszönhetően tágul lehetőségeik köre. A Vásáry Tamás Alapítvány gondozásában működő Közel Hozzánk program önkéntesei bemutatják szakmai munkájuk egyik sarokkövét.

 

Gyermekotthonban nevelkedő gyermekekről, elszánt mentor-önkéntesről és a köztük kialakuló kapcsolatról szól ez a történet. Minden mentor-gyermek páros heti rendszerességgel találkozik, hogy élményeket, érzéseket, gondolatokat osszanak meg egymással. Mindeközben a gyermekotthon lakói megtapasztalhatják, milyen egy olyan kapcsolatban létezni, amely biztonságot és elfogadást nyújt, a képességeik kibontakoztatását segíti és a figyelmi fókuszban ők maguk állnak.

Idáig eljutni kijózanító volt

A Közel Hozzánk program az otthontalan felnőttek tehetséggondozásával foglalkozva számos gyermekotthonba vitt zenés-játékos programokat, amelyeket hajléktalan élethelyzetű önkéntes társaival szervezett meg. Bár mindig sikerült a kezdeti kaotikus hangulatot – hát igen, a gyermekotthonok lakói kemény műfaj, nem afféle csendben várom, hogy mi kerekedik ki ebből típusú gyermek – megható vidámsággá alakítani, az egyik otthonból a másikba menve mégis majd megszakadt az önkéntesek szíve.

„Egy-egy napra adunk valami jót, majd odébb állunk?” Hisz az elszakadás így is épp eléggé az élettörténetük része. Így hát a szervezet önkéntesei úgy döntöttek, hogy az ünnepi fellépések helyett rendszeres fejlesztő foglalkozásokat alakítanak ki.

Hamar ráébredtek, hogy ez aztán a kihívás! Minden alkalommal beleszeretni a gyerekekbe, látni ahogy a segítő folyamatban elkezdik szárnyukat bontogatni, és az agresszív magatartást egyre többször együttműködő hozzáállás váltja fel, a rideg távolságtartást vagy az egy tőről fakadó túlzott ragaszkodást pedig egy mély kötődés.

Egyre inkább dolgozni kezdett bennük, hogy itt nem állhatnak meg. Sok év tapasztalata és közben szerzett szakmai továbbképzések nyomán úgy határoztak, emelik a tétet és belevágnak: elindítják Mentor Programjukat, amelyben a kiválasztott gyermekekkel egy-egy önkéntes mentor személyre szabottan foglalkozik.

Egy gyerek életében meghatározó jelentőségű, hogy legyen legalább egy valaki, aki kiemelten figyel rá
Egy gyerek életében meghatározó jelentőségű, hogy legyen legalább egy valaki, aki kiemelten figyel rá

Biztonság, mintakövetés, önmegvalósítás

Bár a Mentor szó elsőre ridegen hangzik, számos bensőséges tartalommal tölthető meg. Olyan programokat szerveznek az önkéntesek a mentoráltjuknak, amelyek ráhangolódnak a gyermek igényeire, vágyaira és a kapcsolat épülésének folyamatára. Mindezzel több céljuk van, álljon itt belőle néhány a legfontosabbak közül:

  • A Mentorált élethez, kapcsolataihoz és munkához való attitűdjei, értékrendszere, megküzdési formái és életstílusa alternatív mintaként jelenik meg a Mentoráltak számára.
  • A Program során végig fokozott hangsúly van azon, hogy a gyermekben lévő vágyak és képességek támogatásával segítsék őket a bennük rejlő lehetőségek kibontakozásában, életük aktív és proaktív formálásában. A biztonság szükséglet kielégítésével, a mintakövetés közvetítésével és a segítő kommunikáció mint eszköz által számos készség mentén fejlődnek a mentorált gyerekek, ami hozzájárul ahhoz, hogy önmegvalósító energiáik utat találjanak.
  • Fejlesztik a mentoráltak kiemelkedően fontos személyiségvonásait és társas kompetenciáit. Céljuk, hogy reálissá váljon az önértékelésük, javuljanak a megküzdési és kontroll képességeik, finomodjon döntéskészségük, kialakuljon a pályaidentitásuk és belső érzelmi stabilitásuk.

Hogy mi történik pontosan, arról rendszeresen tudósítunk majd a Mindset Pszichológia felületén. Egyúttal megragadnánk az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk az érintett gyermekotthonoknak programunk maximális támogatásáért és a gyermekek érdekének szem előtt tartásáért, valamint a Pwc-nek, amely „Másokról szól” társadalmi felelősségvállalás pályázatán keresztül projektünk finanszírozásában szerepet vállalt.