Mindnyájan találkoztunk már olyan emberrel, aki azonnal levett minket a lábunkról a személyiségével vagy elbűvölt bennünket megjelenésével, szinte mágnesként vonzva tekintetünket. Az ilyen embernek különleges kisugárzása van. Ha belép egy terembe, azonnal érdekessé válik a számunkra, „megérkezik”, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, fiatal vagy idős. Vajon mi van a karizmatikusság hátterében? Milyen előnyöket élveznek azok az emberek, akik alapvetően erős pozitív karizmával lettek megáldva, és tehetünk-e valamit azért, hogy mi is azzá váljunk?

A karizmatikusságnak számtalan formája van, megnyilvánul(hat) az élet bármely területén. Például a politikában, vállalati szférában, sportban, művészetekben, vagy akár csak a mindennapi életünkben. Maga a karizmatikusság ölthet negatív formát is, cikkünkben azonban a pozitív oldaláról közelítjük meg.

Gondoljunk csak Marilyn Monroe-ra, Steve Jobsra vagy Oprah Winfreyre. Mindhármuk lehengerlő személyiség, de egész más szempontból. Egy dolog azonban mindnyájukról elmondható:

van bennük valami, ami kiemeli őket a tömegből. Vitathatatlanul egyéniségek, egyedi látásmóddal rendelkeznek, és erős belső kisugárzásuk van.

A szociológusok között megoszlik a vélemény a tekintetben, hogy a karizmatikusság velünk született adottság, vagy egy képesség, ami tanulható és fejleszthető. Max Weber szociológus úgy ír a karizmáról, mint egy „természetfeletti” minőségről (tulajdonságról, entitásról), amelyet csak néhány szerencsés kiválasztott ember birtokolhat. John Antonakis a Lausanne-i Egyetemen töltött több évtizedes kutatása során ezzel szemben arra a megdöbbentő következtetésre jutott, hogy

a karizma igenis tanulható és fejleszthető képesség. Léteznek módszerek, amelyek segítségével növelhetjük a karizmaszintünket.

Ezek a trükkök az úgynevezett „karizmatikus vezetői taktikák“ (CLT – Charismatic Leadership Taktics), melyek bizonyítottan hatékonyak, nemcsak a kutatólaboratóriumokban, hanem a hétköznapi élet számos területén is.

A karizmánk fejlesztésével azért érdemes foglalkozni, mert az emberek a döntéseiket leginkább pillanatnyi érzéseik, benyomásaik alapján hozzák, amiket aztán racionálisan megmagyaráznak. Bármiről is legyen szó az életben, társas, baráti vagy üzleti kapcsolatról, a végén mindig egy ember áll szemben egy másik (vagy több) emberrel. Az ember az, aki kivívja a bizalmat vagy épp elveszíti, akibe beleszeretnek vagy épp elmennek mellette, aki meggyőz, inspirál vagy akitől elfordulnak. Magánéleti szempontból a karizmatikus emberek előnye, hogy komolyan veszik őket és adnak a véleményükre. Könnyen alakítanak ki társas és baráti kapcsolatokat egyaránt, melyekben tisztelettel és szeretettel bánnak velük.

A karrierépítés szempontjából különböző kutatások bizonyítják, hogy

a karizmatikus munkáltatók és munkavállalók alapvetően magasabb teljesítményértéket érnek el, és hatékonyabbnak tartják őket a vezetők és a beosztottak körében is.

A karizmatikus vezető alapvető tulajdonságai közé tartozik, hogy képes meggyőzni, lelkesíteni, teljesítményre sarkallni a beosztottjait, esetenként kiutat találni a zsákutcákból. E képessége versenyelőnyt biztosít a legtehetségesebb munkatársak bevonzásában és megtartásában. Eredménye, hogy az emberek vágynak arra, hogy a karizmával megáldott vezető csapatában dolgozzanak, együttműködhessenek vele. Tudják, hogy nyerő ember. A karizmatikus munkavállaló pedig nagyobb bizalmat élvezhet, ötleteit díjazzák, és hamarabb kapja meg az előléptetés lehetőségét. Összefoglalva a fentieket, a karizmatikus személyiség olyan, aki birtokában van egy megfoghatatlan képességnek, amellyel magához vonzza az embereket, szimpátiát kelt, és hatni tud másokra.

A karizmatikus emberek sikert sikerre halmoznak!

Ezek után lássuk a karizmatikus emberek főbb jellemzőit!

 1. Mindig a jelenben élnek. Tevékenységeik során a jelen pillanatra koncentrálnak, nem ragadnak a múltba, és nem aggódnak a jövő miatt.
 2. Magabiztosak és céltudatosak. Tisztában vannak önmagukkal, a képességeikkel, értékeikkel. Pontosan tudják, kik ők és hova tartanak.
 3. Elfogadják és szeretik külső és belső adottságaikat egyaránt. Elégedettek, fizikai, szellemi és lelki értelemben egyaránt.
 4. Empatikusak és kedvesek. Képesek értő figyelemmel hallgatni társaikat, és kérdeznek. Nemcsak azért érdeklődnek mások felől, hogy udvariasságot mutassanak, hanem valóban kíváncsiak és lelkesek. Nyíltan a szemünkbe néznek, és őszinték a gesztusaik.
 5. Tudják, hogy sorsuk a saját kezükben van. Kemény erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében, és ennek általában meg is van a gyümölcse. Ha valami mégsem a terveik szerint alakul vagy hibáznak, nem másokat okolnak, a körülményeket vagy a helyzetet, hanem vállalják a felelősséget.
 6. Elhivatottak és szenvedélyesek. A világot optimista szemszögből nézik. A megoldásfókuszú gondolkodásmódot részesítik előnyben.
 7. Kommunikációjuk és testbeszédük kifejező, a helyzetnek megfelelő. Kiváló szónokok, a szavak mesterei. Kommunikációjuk óriási lelkesítő erővel bír, amivel képesek formálni a hallgatóság érzelmi állapotát. Művészien használják a „story telling“ történetmesélés eszközét. A humor számukra az élet fűszere. Testbeszédük kifejező, egyértelmű, és őszinte.

Végül lássunk néhány egyszerű lépést a karizmánk növeléséhez!

 • Mindig legyenek céljaink. A célok kitűzése és az oda vezető út előre visz, fejlődésre sarkall, és mozgósítja az energiáinkat. Ez ugyan belül történik, ám egy erős pozitív kisugárzást eredményez.
 • Éljünk magabiztosan. Elsősorban önmagunknak akarjunk megfelelni. Vállaljuk fel személyiségünket, véleményünket, és nem utolsósorban a külső adottságainkat. Ha valamivel nem vagyunk elégedettek, merjünk változtatni.
 • Legyünk egyensúlyban önmagunkkal, szerepeinkkel és a környezetünkkel egyaránt. Ne próbáljunk mások lenni, mint akik vagyunk, adjuk önmagunkat, mert a valódi vonzerő ebben rejlik.
 • Folyamatosan fejlődjünk. Tanuljunk önismeretet, törekedjünk személyiségünk folyamatos fejlesztésére, ezáltal nagyobb magabiztosságra teszünk szert. Sajátítsuk el a kommunikáció művészetét, mert ez az együttműködés eszköze, ezzel tudunk elsősorban hatni másokra. Vegyük elő humorérzékünket és használjuk bátran!
 • Törődjünk a külső megjelenésünkkel. A karizmatikusság szempontjából nagyon fontos az első benyomás. Ezzel közvetítünk magunkról információt a külvilágnak. Járjunk emelt fejjel, húzzuk ki magunkat. Alakítsuk ki saját stílusunkat. Ha szükséges, kérjünk segítséget a környezetünktől, szakemberektől, hogy ki tudjuk hozni magunkból a maximumot.

„Azok hódítanak, akik elhiszik hogy képesek rá.” (Vergilius)

Jim Rohn ezekkel a tanácsokkal látja el a karizmatikusságra törekvőket: Bármennyi időt és áldozatot megér azoknak az embereknek a tanulmányozása, akik jól boldogulnak az életben. Gyűjtsd össze a sikerrel kapcsolatos gondolatokat és információkat minden rendelkezésre álló forrásból! Olvass könyveket! Végy részt szemináriumokon! Szánj időt azoknak az ismereteknek az összegyűjtésére, amelyeket a siker megkövetel! Tanulmányozd azoknak a szokásait, nyelvhasználatát, öltözködési stílusát és irányelveit, akik kivívták a sikert!” 

Végezetül pedig ne feledjük, hogy a karizmatikusság egyik fő eleme a hihetőség, hitelesség. Nem lehet megjátszani vagy utánozni. Nekünk kell először bíznunk magunkban és a saját vonzerőnkben, s ha így teszünk, mások is hinni fognak benne.

Felhasznált irodalom:

Antonakis, J. (2017). Charisma and the "New Leadership". In J. Antonakis & D. V. Day (Eds.), The nature of leadership(3rd ed., pp. 56-81). Thousand Oaks: Sage Publications.

Pogosian, M. (2019). Is Charisma a Gift or Can It be Trained? In Psychology today, Between Cultures https://www.psychologytoday.com/us/blog/between-cultures/201902/is-charisma-gift-or-can-it-be-trained

Nemko, M. (2019). Developing a Winning Personality. In Psychology Today https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-do-life/201903/developing-winning-personality

Seppala, E. (2016). 6 Surefire Ways to Increase Your Charisma https://www.psychologytoday.com/us/blog/feeling-it/201601/6-surefire-ways-increase-your-charisma

Békési, B. (2018). Wow hatás. Fedezd fel a valódi vonzerőd.