Min múlik baráti kapcsolataink alakulása? Hogyan hatnak életünkre a barátságaink? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgat Marisa G. Franco pszichológus legújabb, Együtt jobb, a baráti kapcsolatok pszichológiája című művében. Könyvajánlónk.

A pszichológia témájú könyvek választéka napjainkban rendkívül széles. Számos különböző önismereti vagy tágabb lélektani kérdéskörben kínálnak köteteket a szerzők. Nincs ez másképp a családi vagy párkapcsolati témákat boncolgató írások esetében sem. A baráti kapcsolatok kérdésével foglalkozó művekből azonban már kisebb a választék, noha a téma rendkívül fontos. Marisa G. Franco pszichológus legújabb könyve ezért is hiánypótló. 

Az Együtt jobb, a baráti kapcsolatok pszichológiája című kötet a pszichológia tudományában kevésbé jártas olvasóknak is kedvcsinálóként szolgálhat. Bár a könyv kifejezetten a baráti kapcsolatok témakörére épül, olyan alapvető pszichológiai fogalmakkal vagy elméletekkel is megismerkedhetünk az oldalain, mint például a kötödődéselmélet alapvetései. Franco egészen az alapokig nyúl vissza, hogy bemutassa, miként hatnak ránk meghatározó szociális kapcsolataink, azok megléte vagy hiánya, illetve alakulása. 

Feltűnő, hogy a szerző hétköznapi területekről  – például a közösségi médiából – is hoz példát vagy merít információkat, de ezeket számos kutatási eredménnyel együtt tálalja, ezáltal közelítve egymáshoz a tudományos állításokat és a mindennapi tapasztalatokat.

Mi az, ami igazán számít?

A mű egyik alapvető témája a barátság mint kapcsolat taglalása. Milyen kapcsolat is a baráti kapcsolat? – teszi fel a kérdést. Hiszen eltér a romantikus viszonytól, nem tartja össze családi kötelék, mégis valahol talán a kettő között tölt be kitüntetett szerepet.

A szerző többször felveti, hogy talán társadalmi szinten nem is értékeljük kellően a baráti kapcsolatokat,

illetve sok esetben másodlagos kapcsolatként tekintünk rájuk. A mű ezt a hozzáállást is igyekszik formálni. Kiemeli továbbá, hogy mivel a kapcsolatainkban bontakozunk ki igazán, baráti kapcsolataink is meghatározóan hatnak énképünk formálódására. Ezért is fontosak Franco meglátásai, melyek segítségével hatékonyabban mozgolódhatunk baráti kapcsolataink hálójában. Emellett a szerző olyan társadalmi tényezőket is említ, melyek befolyásolhatják barátságaink minőségét és alakulását, eszközöket kínálva az ezekkel való megküzdésre.

Érzelmeink a kapcsolatok kontextusában

Franco számos aspektusból közelíti meg a barátságok alakulását, a kezdeményezéstől a fenntartáson át, a kapcsolat minőségének és mélységének formálásáig. 

Különös hangsúlyt kapnak az olyan motívumok, mint a sebezhetőség vagy a hitelesség, melyek hiánya gátolhatja mind a kapcsolat kialakulását, mind annak ideális elmélyülését.  

A sebezhetőség kapcsán taglalja az erre vonatkozó esetleges előfeltételezéseinket, azok hatását, illetve hogy milyen mértékben függhet a szociális támogatottság-érzésünk mértéke a sebezhetőségünk mértékétől. Hiszen a hajlandóságunk, hogy kitárulkozzunk és felfedjük valódi érzéseinket, belső vívódásainkat, meghatározza barátságaink alakulását. A szerző abban is segítséget nyújt, hogyan válogassuk meg, kinek mutatjuk meg belső világunkat, illetve hogyan teremtsünk meg mi magunk egy valódi, bizalmi légkört.

Franco figyelmet szentel az érzelemszabályozásra, az érzelmeink megélésére is. Az érzéseinkkel való megküzdés, az önismeret, az egészséges énkép fontossága és a hatékony önszabályozás kérdése mind szerepet kap a műben, hasznos tanácsokkal, gondolatébresztő szempontokkal látva el az olvasót.

Emellett a nehéz érzéseinkkel való szembenézésre, a negatív érzelmeink megélésére és kifejezése, illetve a konfliktussal terhelt helyzetekre is életszerű példál mentén kínál megoldási javaslatokat, melyek segítségünkre lehetnek baráti kapcsolataink útvesztőiben. Továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy nem kell minden kapcsolatunknak ugyanazon szükségleteinket kielégítenie. 

Végezetül álljon itt egy könyv egyik elgondolkodtató idézete:

Minden barát egy olyan világot képvisel, amely talán meg sem születik bennünk, amíg meg nem ismerjük az illetőt, és csak a találkozás révén jön létre az a bizonyos új világ.” 

Merjünk hát jobban belemélyedni baráti kapcsolataink világába, vegyük szemügyre azok szerepét az életünkben. Franco kötete ideális kísérő olvasmány lehet ehhez. 

Marisa G. Franco (2023): Együtt jobb - A baráti kapcsolatok pszichológiája.  Libri, Budapest.