Már több évtizede megfigyelhető, hogy jóval későbbre tolódott az első házasságkötés ideje, mint az előző generációk esetében. Cikkünkben megnézzük, milyen okok állhatnak emögött, ahogy azt is, hogy jó-e ez nekünk: avagy mikor a legkisebb a válás esélye? 

Még ha nem is vagyunk épp matematikai beállítottságúak, érdemes a házasságra számokban is ránézni: a statisztikák szerint az elmúlt (2019-es) évben megugrott a házasságkötések száma Magyarországon, utoljára a kilencvenes évek elején volt ilyen magas. A házasságot kötők kétharmadának ez az első házassága, és az egyharmaduknál legalább a pár egyik fele volt már házas. Az első házasságot kötők átlagéletkora a férfiak esetében 32,8 év, a nőknél pedig 30,1 év. Mindez azért érdekes, mert ebből is látszik, hogy nagyszüleink, de még szüleink idejéhez képest is jelentősen kitolódott, mikor kötünk házasságot, ami nálunk is követi a fejlett, nyugati országokban megfigyelhető trendet.

A pszichológusok egy új életszakasz beiktatásával nyugtázták ezt a változást – korábban, Erikson széles körben elfogadott személyiségfejlődési elmélete szerint a serdülőkort (13-19 év) a fiatal felnőttkor követte, ez volt optimális esetben az elköteleződés kialakításának időszaka. Arnett 2000-ben írt cikke nyomán azonban a kettő közé bekerült a kibontakozó felnőttkor szakasza is, ami a tinédzser kortól akár a húszas évek közepéig-végéig is elhúzódhat. Emögött Arnett szerint több összetevő áll, de talán a leglényegesebb a tanulmányok kitolódása, és az anyagi függés a szülőktől (akár együtt lakás formájában is), ezzel együtt pedig a későbbi munkába állás, illetve a párkapcsolati elköteleződés későbbre tolódása.

A fiatalok tehát egész egyszerűen később kerülnek arra az egzisztenciális szintre, amire a szüleik az ő korukban, és ez is késlelteti a házasságkötést és családalapítást.

Emellett az érzelmi érés is kitolódott: a kapunyitási krízisként vagy életnegyedi válságként emlegetett jelenséget is az Y-generáció (ezredforduló környékén születettek) „találta fel”, melynek lényege, hogy az útkeresés nem zárul le a tinédzserkorban, hanem a húszas évek alatt is tovább zajlik. Ez egyfelől egy alaposabb önismerethez, másfelől viszont későbbi elköteleződéshez vezethet mind a munka, mind a párkapcsolat tekintetében. Emellett ez a generáció az első, akik különösen nagy arányban élték meg a szüleik válását, így „ellentrendként” a korai házasságkötésre egyre elterjedtebbé vált az a hozzáállás, hogy a házasságkötést előzze meg saját magunk megismerése, és a karrier megalapozása, hogy ennek mentén megalapozottabb döntést tudjunk hozni.

Kutatások is foglalkoznak azzal, vajon milyen korban a legideálisabb házasságot kötni.

Ezért is érdekes kérdés, hogy vajon összefügg-e a válások száma a házasságkötés időpontjával: tényleg jobb döntést hozunk-e érettebben, és minél később, annál jobb? A kutatások szerint igen is, meg nem is. Wolfinger az amerikai házassági adatokat elemezve azt találta, hogy ha túl későn házasodunk, az ugyanúgy megnöveli a válás kockázatát, mintha túl korán. Ez a mintázat több év adataira levetítve is látható. Kiszámolta, hogy 5 évvel a házasságkötés után a tizenévesen házasodók esélye a válásra 38%, a húszas éveik elején házasodóknál pedig 27%. Ez az arány jelentősen lecsökken a 25 és 29 év között házasodóknál (14%), és a legalacsonyabb 30-34 éves kor között (10%). 35 éves kor fölött viszont ismét megnő 17%-ra, ami még mindig alacsonyabb persze, mint a nagyon fiatalon házasodóknál.

Wolfinger szerint a legideálisabb 28 és 32 éves korunk között házasságot kötni, legalábbis a válás esélyét tekintve.

Hogy fiatalon miért tartanak ki a párok kevésbé, azt azzal magyarázza, hogy ennyi idősen még kevésbé ismerjük saját magunkat, illetve kevésbé látunk rá tudatosan a párkapcsolatunkra is, éretlenebbül kezeljük a konfliktusokat, de a személyiségünk is sokat változhat még ebben az időszakban (például hogy mit fogunk dolgozni, melyek lesznek számunkra a fontos értékek, és ennek megfelelően ki illik hozzánk). Ezzel szemben 35 éves kor fölött pedig azért emelkedhet meg újra a válás esélye, mert ilyenkor már a pár tagjai kevésbé függenek egymástól anyagilag, nagy valószínűséggel mindketten önálló egzisztenciával rendelkeznek a kapcsolat kialakulásakor, így szabadabban dönthetnek a jövőjükről.

Úgy tűnik tehát, hogy a házasságkötés átlagéletkorának kitolódását követi a válási esély csökkenése is, ami jó hír a húszas éveik végén, vagy harmincas éveikben házasodóknak. Tegyük hozzá, hogy minden életkorban érettségünkön, önismeretünkön, elkötelezettségünkön múlik a kapcsolatunk sikere, és ebben egy korosztályon belül is nagy különbségek lehetnek. Egyik életkorban sincs biztos recept a jól működő házasságra, de tudatossággal mi magunk is sokat tehetünk érte, hogy csökkentsük a válás esélyét.

Kozma-Vízkeleti Dániel korábbi előadásában említette, hogy az életkor mellett a kapcsolat életciklusát is érdemes figyelembe venni az elköteleződéskor, ugyanis ennek is van egy fejlődési íve, és egyáltalán nem mindegy, mikor köteleződünk el benne. Ha még a rózsaszín köd időszakában kötünk házasságot (ami akár két évig is kitarthat), lehet, hogy később csalódás ér minket, ha azt gondoljuk, utána már nem kell megdolgoznunk a kapcsolatért. Ezt a szakaszt szimbiózisnak nevezzük, mert a magasfokú egymásra hangolódás, intenzitás jellemzi. Ezt követi a differenciáció, ami jellemzően egy konfliktusos szakasz: ilyenkor megmérkőznek egymással az egyéni érdekek és szokások a közös élet alapjainak lerakásában. Ideálisabb, ha ebben a szakaszban születik meg a döntés az elköteleződésről, hiszen itt már újra önálló emberként tudunk gondolkozni, valamelyest racionálisan is mérlegelve, hogy milyen közös életet tudunk kialakítani hosszú távon, és egyeznek-e a céljaink és értékeink. Ha itt megszilárdítjuk a kapcsolatunkat, megvívjuk a kellő csatákat, és nem egyénileg, hanem kapcsolatilag győztesen kerülünk ki belőle, akkor jó alapokat fektettünk le a házasságunkhoz.

Felhasznált irodalom

Két érdekes tény a magyar házasságokról. Portfolio

Erikson, E. H. (1950). Growth and crises of the “healthy personality.” In Symposium on the Healthy Personality, Supplement II to the transactions of the fourth conference on Problems of Infancy and Childhood, ed. M. J. E. Senn. New York: Josiah Macy, Jr. Foundation

Arnett, Jeffrey Jensen (2000). "Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties". American Psychologist. 55 (5): 469–480., doi:10.1037/0003-066X.55.5.469

The best (and worst) ages for couples to get married. Psychology Today

Nicholas H. Wolfinger (2015). Want to avoid divorce? Wait to get married, but not too long. Family Studies