„Az életben semmit sem lehet nyerni, ha nem gyűri le az ember az akadályokat, ahogy tettem.” A kihívások, az akadályok, a nehézségek, megpróbáltatások a sport természetes velejárói, például Cristiano Ronaldo, mint a korszak egyik legnagyobb focistája is pontosan tudja, hogy a kudarcok után (2004, hazai pályán elvesztett EB döntő) fel kell állni, és a sport kárpótol, adni fog újabb lehetőséget a siker megtapasztalására. A sikert egy focista vonatkozásban a csapat kollektív teljesítménye jelenti. Mi a siker titka? Hogyan érhető el a magas csapatszintű teljesítmény? Cikkünkből kiderül.

A sikerhez vezető út

Egy sportcsapat fennállása során számos kihívással és megpróbáltatással néz szembe. Fontos, hogy ezeket az akadályokat, nehézségeket hatékonyan oldja meg, a kialakult helyzethez rugalmasan alkalmazkodjon, ezáltal lehetőséget adva a csapat optimális teljesítményszintjének eléréséhez. A reziliencia, a mentális állóképesség és a megpróbáltatás tűrés gyökereiben ugyanazt a jelenséget írják le és közös bennük, hogy a kihívások, kockázatok, megpróbáltatások idején nyújtott viselkedésbeli reakciót elősegítő jelenségként írhatók le.

A mentális állóképesség lehetővé teszi, hogy a megterhelést reálisan közelítsük meg, és teljes mértékben átlássuk, a problémák fölött kontrollt gyakoroljunk és az optimális megoldásokban gondolkozva megtaláljuk a helyzetben rejlő potenciális lehetőségeket (Stoltz, 2003). Például a 2016-os Európa-bajnokságon Cristiano Ronaldo, mint a portugál csapat emblematikus tagjának, meghatározó játékosának kiválása váratlan és kellemetlen helyzetet eredményezett, amihez a játékosok és az edzők rugalmas alkalmazkodása, magas szintű mentális állóképessége, valamint maga Ronaldo mentalitása, reakciója kulcstényező volt a siker elérésében.

Küzdjünk meg a stresszorokkal 

A csapatszinten megjelenő reziliencia, mentális állóképesség fogalmára úgy tekintünk, mint egy támogató kapcsolatrendszerre, amelyet a bizalom, a kohézió, a kreativitás, a kollektív hatékonyság és a minőségi kapcsolatok jellemeznek. Minél több stresszorral küzd meg egy csapat a mindennapi élete során, annál könnyebben alkalmazkodik új helyzetekhez, néz szembe a kihívásokkal. A csapat rezilienciája úgy jellemzi a csapatot, mintha az egy egyéni vonás lenne.

Brodsky és munkatársai (2011) a csapat mentális állóképességét, mint folyamatot vizsgálták és úgy vélték, hogy a reziliencia kialakulásához szükség van egy olyan szervezeti kultúrára, amely erősíti a közösség összetartó erejét. Ekkor az egyének képesek a szervezeti stresszorokat pozitívan átkeretezni, és a csapat céljai, irányvonalai szerint cselekedni. A csapat rezilienciája pszichoszociális folyamatként is meghatározható, amely egymás támogatására, az összetartozás élményére, az egymás mellett való kitartásra és az egymástól való kölcsönös függésre (interdependencia) épül. Így megvédi a csapatot a negatív stresszoroktól és lehetővé teszi a pozitív adaptációt.

ice-hockey-goal-sport-team-38551
A reziliencia kialakulásához szükség van egy olyan szervezeti kultúrára, amely erősíti a közösség összetartó erejét.

Hogyan fejlődik a mentális állóképesség?

Morgan, Fletcher és Sarkar (2013) vizsgálatukban a mentális állóképesség kialakulásának folyamatát három szakaszra bontják a csapatsportokban. A korai csapat rezilienciáját a csapatformálás, a válogatott keret alakítása határozhatja meg.

  1. Első fázisban a mentális állóképesség szempontjából kiemelendő a vezetőedző inspiráló módszerei, a csapatszellem formálódása és a motiváció. Ebben a szakaszban a csapat rezilienciája erősödött, ha a csapattársak egymással megosztották tapasztalataikat, a hibákból, visszaesésekből tudtak tanulni, ugyanakkor képesek voltak tűrni a kritikát és a frusztrációt, kedvezőtlenül alakuló mérkőzések után (például a média vagy a közvélemény irányából).
  2. A második fázisban a csapat egységessé válik és kialakul saját identitása. Ekkor fejlődik a csapattársi viszony barátsággá, ezzel erősítve a rezilienciát.
  3. A harmadik fázisban a szociális identitás tölt be központi szerepet. Ekkor már a csapattagok összetartoznak, reflektálnak az egyéni és kollektív viszontagságokra és sikeres csapatalakítás következményeképpen kollektíven felvállalják a felelősséget.

Érdemes tehát a siker kulcstényezőjeként fémjelzett mentális állóképesség részletes tanulmányozása, mivel előrejelezheti, hogy a csapattagok, klubtagok, így végső soron az egész sportszervezet milyen mentalitással fog reagálni a felmerülő nehézségekre. Így akár a szervezeti diagnosztika egy hatékony eszköz is lehet, elősegítve a sportolók, sportcsapatok versenyképességének, eredményességének fejlesztését és annak fenntartását.