Hosszú ideje fennálló hiedelmeinket és mély meggyőződéseinket nehezen változtatjuk meg. Ilyenek az attitűdjeink, valamint a politikai nézeteink is. Ám egy friss kutatás eredményei alapján úgy tűnik, hogy a pszichedelikumok sziklaszilárdnak tűnő vélekedéseinket is képesek befolyásolni.

Az Imperial College London kutatói a varázsgombák fő pszichoaktív hatóanyagának, a pszilocibinnek a hatását vizsgálták olyan depresszióval küzdő személyek esetén, akiknél a hagyományos gyógykészítmények és terápiák kudarcot vallottak. A kísérlet kezdeti eredményei azt mutatják, hogy a pszilocibin kezelés hatására csökkenthetők a depresszió tünetei, valamint a pszilocibin az agyterületek közötti kapcsolatok újrahuzalozását is eredményezi (Carhat-Harris és munkatársai, 2017). A kutatásról egy korábbi cikkünkben már részletesen írtunk.

Ugyanezen kutatásból nyert eredményeket más szempontból megvizsgálva azonban az is kirajzolódik, hogy a pszichedelikum hatást gyakorol a természettel való viszonyunkra, valamint a politikai nézeteinkre is. Lyons és Carhart-Harris (2018) hét, kezelésnek ellenálló depresszióval küzdő személynek adott pszilocibint. A nemrégiben megjelent publikációjukban arról számolnak be, hogy ezeknél a személyeknél a természethez való kapcsolódás nagyobb foka, valamint

MÉRSÉKELTEBB AUTORITER POLITIKAI NÉZETEK FIGYELHETŐK MEG.

A korábban publikált tanulmányukban is megdöbbentő eredményeket kaptak. Kimutatták, hogy a pszilocibin hatására új kapcsolatok jönnek létre különböző agyterületek között. Ily módon a varázsgomba újrahuzalozza a depresszióval küzdők agyát. Ezt kiegészítve, kérdőíves módszerrel megvizsgálták a kísérletben résztvevők kapcsolatát a természettel, valamint a politikai nézeteiket is.

A kutatás eredményei felvetik azt a lehetőséget, hogy a pszilocibin fogyasztása tartós változásokat okozhat az emberek szemléletmódjában. Már egy héttel a kezelés után megnőtt a terápiában résztvevő személyek természethez való kötődésérzése, és ezeket a hatásokat további hét-tizenkét hónapon keresztül ki lehetett mutatni. Ezen felül – az eredetileg autoriter nézetektől elszakadva – inkább a libertariánus nézetrendszerhez közeledtek.

Változó perspektívák

Az eredményeket összehasonlítva, statisztikailag szignifikáns különbség található a válaszokban.

A VARÁZSGOMBA MEGVÁLTOZTATTA AZ ALANYOK MEGGYŐZŐDÉSEIT.

Növelte a résztvevők természethez való kapcsolódásának mértékét, miközben a politikai nézeteiket az autoriter-libertariánus spektrumon az utóbbi irányába mozdította el. Ezek az eredmények hónapok múltán, sőt egy évvel később is konzisztensen mutatkoztak. A varázsgomba tehát hosszú távon képes megváltoztatni gondolkodásmódunkat.

A PSZILOCIBIN TARTÓSAN CSÖKKENTHETI AZ AUTORITER ATTITŰDÖK MEGLÉTÉT.

Többek között az eredmény azért is megdöbbentő, mivel hiedelmeink és attitűdjeink általában időben stabilak, és egyáltalán nem, vagy csak nehezen változtathatók meg. Azonban a pszilocibin képes felülírni ezt az időbeli konzisztenciát, ráadásul elég rövid idő alatt.

Kétségkívül hatalmas potenciál rejlik a pszichedelikumokban olyan esetekben, amikor a hagyományos gyógymódok kudarcot vallanak. Azonban jelen kutatás eredményeit fenntartásokkal kell kezelni, mivel szinte elhanyagolhatóan kis mintán végezték el a kísérleti kezelést. Továbbá az sem tisztázott egyelőre, hogy a változások a pszilocibin direkt következményei, vagy esetleg az enyhülő depresszió eredményezte őket. Jövőbeli kutatások egyik célkitűzése ezen eredmények replikálása széleskörű mintán, egészséges személyek bevonásával is. Az mindenképp kijelenthető, hogy a varázsgomba hatására valami történik, azonban annak feltárása, hogy pontosan milyen hatást fejt ki az agyra, és ezek a változások mennyire hosszú távúak, a jövő kutatásainak feladata.

Felhasznált szakirodalom: Carhart-Harris, R. L., Roseman, L., Bolstridge, M., Demetriou, L., Pannekoek, J. N., Wall, M. B., Leech, R. (2017). Psilocybin for treatment-resistant depression: fMRI-measured brain mechanisms. Scientific reports, 7(1), 13187. Lyons, T., Carhart-Harris, R. L. (2018). Increased nature relatedness and decreased authoritarian political views after psilocybin for treatment-resistant depression. Journal of Psychopharmacology, 1-9. További forrás: itt Kiemelt kép: Peter Dejong/Associated Press