Több tanulmány is szólt már arról, hogy a pénz és hatalom hogyan formálja az emberek személyiségét, most viszont azt vizsgálták, mi a közös azokban az emberekben, akik saját erőből gazdagodtak meg.

A Humanities and Social Sciences Communications című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a milliomosok egészen egyedi személyiségjegyeket hordoznak a többi emberhez képest, és ez különösen igaz azok esetében, akik saját erőből gazdagodtak meg.

Marius Leckelt, a Mainzi Egyetem munkatársa és kollégái a német lakosság különösen vagyonos tagjait vizsgálták az országos gazdasági felmérés adatai alapján. A csapatot a résztvevők nettó vagyona érdekelte, nem pedig a jövedelme, mivel úgy érezték, hogy ez jobb mércét jelent a teljes anyagi erőforrásokról. Ezt az alapján számolták ki, hogy milyen vagyontárgyakkal rendelkeznek az illetők, (ingatlan, részvények, magántulajdonban lévő vállalkozások stb.), illetve  mennyi adósságuk van (jelzáloghitelek, kölcsönök stb.). Ez alapján a „gazdag” kategóriába kerültek, akiknek a nettó vagyona legalább 1 millió euró volt, illetve „nem gazdagnak” minősítették azokat, akiknek 800.000 euró alá esett. A gazdagon belül azok lettek a „saját erőből meggazdagodók”, akiknek a vagyona elsősorban önfoglalkoztatásból vagy vállalkozásból származott, és „örökösök”, akiknek a vagyona nagyrészt ajándékokból vagy örökségből származott. Emellett létrehoztak még egy „vegyes” kategóriát, akiknél hasonló arányban szerepelt mindkettő.

Ezután a kutatásban résztvevők kitöltöttek egy Big Five személyiség-kérdőívet, valamint a kockázatvállalási hajlandóságukról is kérdezték őket.

Más személyiségvonásokkal rendelkeznek az örökösök, mint a saját erőből meggazdagodók.

Az eredmények arra mutattak rá, hogy a gazdag résztvevők személyiségprofilja eltér a nem gazdag résztvevőkétől: kockázattűrőbbek, nyitottabbak, extravertáltabbak és lelkiismeretesebbek, és kevésbé érzelemvezéreltek. Ez a legerősebben azoknál mutatkozott meg, akik saját erőből gazdagodtak meg, őket követték azok, akik vegyes vagyonforrással rendelkeztek; ezzel szemben az örökösök nem illeszkedtek olyan jól ehhez a személyiségprofilhoz. A nem gazdag mintán belül kis hányada volt azoknak a résztvevőknek, akiknek (viszonylag szerény) vagyona saját erőből jött össze, de érdekes módon ezek az emberek hasonló (bár kevésbé hangsúlyos) személyiségprofilt mutattak gazdag társaikhoz.

Összességében tehát a megnövekedett kockázattoleranciából, nyitottságból, extraverzióból és lelkiismeretességből, valamint alacsonyabb neuroticizmusból álló személyiségprofil együttjár a meggazdagodással. Nem nehéz belátni, hogy a szorgalom, vagy a kockázatvállalási hajlandóság hogyan növelheti meg valakinek az esélyét a gazdagságra. A szerzők azonban rámutatnak arra, hogy ezek a tulajdonságok nem juttatják automatikusan gazdag élethez az embereket – elvégre a nem gazdag csoport résztvevői hasonló személyiségprofilt mutattak anélkül, hogy magas nettó vagyonnal rendelkeztek volna. És természetesen a személyiségen kívül sok más tényező is befolyásolja az emberek anyagi helyzetét, például az értékrendjük, a származási családjuk, vagy igen, sokszor a szerencse is.

Leckelt, M., König, J., Richter, D. et al. The personality traits of self-made and inherited millionaires. Humanit Soc Sci Commun 9, 94 (2022). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01099-3

https://digest.bps.org.uk/2022/04/05/here-are-the-personality-traits-of-the-self-made-millionaire/