Az amerikai sorozat sokunk szívébe belopta magát. Cikksorozatunk arra próbál választ találni, mitől érdekes pszichológiailag? Milyen családmodelleket láthatunk a sorozatban? Miből fakad a cím, azaz mitől modernek ezek a családok?

Cikkünk előző részében megpróbáltunk rávilágítani a szituációs komédia néhány érdekes és egyedi jellemzőjére. Ezek közül is a sajátos narratíváját emeltük ki, majd kitértünk Jay Pritchett és szűk családjának működésére. Boncolgassuk tovább a sorozatbeli másik két család, Mitchell és Claire Pritchett családjának tulajdonságait!

II. A 21. századi meleg-család

Az első évadban betekintést nyerünk egy meleg pár hétköznapjaiba, akik örökbe fogadtak egy vietnámi kislányt, Lilit. A pár tagjai Cameron Tucker, a melegszívű óriás és Mitchell Pritchett, a neurotikus ügyvéd. Utóbbi Jay fia, aki a sztereotip történetnek megfelelően egy régivágású apa mellett felnőtt homoszexuális fiú. Cam az anya figura – habár ez sok részben vita tárgyává válik. Mitchell keresi meg a mindennapi betevőt. Együtt próbálják megoldani a számukra új helyzetet, amelyben nem volt előttük egy példa sem: hogyan neveljünk homoszexuális párként gyermeket? Meglehetősen bizonytalanul, de egymásra támaszkodva tanulnak bele a szülőségbe. A kettőjük bizonytalansága a sorozat elején Lili nagyfokú túlféltéséhez vezet (pl.: Lili beüti a magát valahová, és egyből szaladnak a kórházba).

A hozzájuk rendelt szerepek elég egyértelműek. Cam otthon marad Lilivel, mindeközben Mitchell lemarad Lili fejlődésének fontos állomásairól a munkája miatt. Érdekes, hogy a történetben

az „új" családi formáció hordozza a tradicionális nemi szerepeket.

Úgy tűnik, a két szereplő egyensúlyban van. Egyikőjük sem fordul túl nagy elvárással a másik felé. Meg tudják beszélni a konfliktusaikat, rugalmasak és nyitottak egymással. Ha a másik tettével mégsem értenek egyet, akkor sem tányértöréssel oldják meg a dolgot. Megemlítik a kérdést, de nem avatkoznak bele a másik döntésébe – legalábbis nyíltan nem.

Noha sok mindent megbeszélnek, benne maradnak számukra kellemetlen szerepekben. Örök konfliktus kettőjük között Mitchell érzéketlensége és Cam túlreagálása. A jó zsaru–rossz zsaru szerepek közül szinte állandóan Cam kapja a hálásabb szerepet. Mivel Cam egyedül túl engedékeny lenne, a családnak szüksége van egy Mitchellre. Sokszor gonosznak tűnhet, de a működés szempontjából ő is rendkívül fontos szereplő.

Ahogy telnek az évadok, úgy látjuk őket egyre kompetensebb szülőként. Megtalálják az egyensúlyt, hogyan lehetne Camet is kiszabadítani az otthonülésből. Cam elkezd dolgozni, Mitchell pedig nagyobb részt vállal a szülőségből. Lili növekedésével egyre inkább megengedik maguknak a társasági életet, a kikapcsolódást is. Ezek mind más problémákat vetnek fel, viszont a kettőjük esetében ezek megoldásában is fejlődést láthatunk.

III. A „hagyományos” család

A harmadik család a Dunphy család, melynek öt tagja van. Phil Dunphy a furcsán – néha kínosan – de nagyon aranyosan viselkedő apa. Claire Dunphy, a szilárd feleség és anyuka. Három gyermekük van. Haley a legidősebb, a sorozat elején lázadó serdülőként tűnik fel. Alex a géniusz, főleg természettudományokban kiemelkedő középső gyerek. A legkisebb gyerek Luke, aki nagyon hasonlít Philre, csak még nála is furcsább.

A Dunphy családban Claire "hordja a nadrágot".
A Dunphy családban Claire „hordja a nadrágot”.

Első pillantásra egy hagyományos családszerkezet tárul elénk. Viszont ha a szerepeket vesszük figyelembe, teljesen mást láthatunk. Míg Phil a szeretetet, addig Claire a struktúrát és problémamegoldást teszi hozzá a család életéhez. Ez a szerepleosztás épp az ellenkezője annak, amit a tradícionálisnak mondunk. Claire-nek sokszor úgy kell Philről gondoskodnia a viselkedése miatt, mintha egy lenne a gyerekei közül. Emiatt néha a majd lesz „valahogy”  stratégiát követi a család, ami káoszhoz vezet. Claire a rendszert szereti. Így ő rakja össze a dolgokat, teremti meg a rendet a káoszban. Ő az, aki ideges, ha valami nem úgy működik, mint ahogy elképzelték. A kapcsolatuk viszont azért mondható kiegyenlítettnek, mert a család fennmaradásához szükséges dolgok egy részéből Phil is kiveszi a részét. Például egyedül ő dolgozik a családban. Így ő is fontosnak érezheti magát és egyenrangú társa Claire-nek.

A családban Phil és Luke szövetségesek. Haley inkább Gloriához, mint az édesanyjához tud kapcsolódni, ugyanis mindketten nagyon szeretnek a megjelenésükkel foglalkozni. Alex egyedül marad az érett gondolkodásával és zsenialitásával. Ez nemcsak a családban, hanem az iskolában is jellemző rá. Alex és Haley egymás ellenpólusaként vannak jelen. Alex az okos, kirekesztett és csúnyácska lány, Haley a gyönyörű, népszerű, de butácska. Luke pedig a kissé figyelemzavaros mókamester.

A gyerekek növekedésével egyre terhesebbek a szerepek, láthatjuk ezek fellazulását.

A fenti családok mind másként működnek. Ez igaz a valóságban is minden családra. A Modern Család egymás mellé teszi ezeket a különféle helyzetű és szerepleosztású családokat. Ez izgalmassá teszi a sorozatot. Láthatjuk a konfliktusokat, a meg nem értettséget a családok között. Ami egyiknek evidencia, hogy megteszi a férje helyett, arra a másik feleség megrökönyödve reagál, és kijelenti, hogy ő sosem tenné meg. Egy eltérő perspektíva viszont nemcsak konfliktus, hanem megoldás forrása is lehet. Láthatjuk, hogy problémahelyzetben milyen jól működnek együtt ezek a családok. Megtalálják a megoldást, és képesek összefogni a vészhelyzet esetén.

A családok sokszínűsége jellemző a mai, „modern” társadalomra. Egyrészt innen is fakad a sorozat neve. Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy két férfi együtt neveljen fel egy gyereket. A Jay Pritchettéhez hasonló patchwork-családok is a modern kor szülöttei. Az új családszerkezetek kérdéseire és tulajdonságaira világít rá a sorozat. Természetesen ezeket egy sztereotipizált kép alapján jeleníti meg, ezért nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítanunk a sorozatban történteknek. Ugyanakkor mindenki szembesülhet egy-egy apró részlettel, amiben felfedezheti a hasonlóságot a saját családjával.

A sorozat valós kérdésekre irányítja a figyelmünket,

ezért segítséget nyújthat a hétköznapokban is.

Ráadásul a komédia családjai a kor vívmányait használják. Az egymással való kommunikációjukat különféle „okos” készülékek segítik – vagy hátráltatják. Görbe tükröt mutat a sorozat a modernizációnak. Láthatjuk a felgyorsult kommunikáció hátulütőit a család perspektívájából. Egy későbbi évadban külön részt is szentelnek annak, hogy bemutassák, hogyan zajlik az online térben való, folyamatos családon belüli kapcsolattartás. Claire minden taggal videohívást indít, mert azt hiszi, Haley eltűnt. Minden eszközt bevet, mire kiderül, hogy végig a szobájában aludt. Csak éppen egyik tag sem ment fel ezt ellenőrizni, mivel el voltak foglalva egymás hívogatásával.

A fentiekben olvashattunk a sorozatról néhány pszichológiai szempont szerint. Ez egy kis ízelítő volt, hiszen csak párat emeltünk ki a családpszichológia eszköztárából. Ám már ennyiből is látszik, hogy miért érdemes figyelmesebben nézni. A sorozatban felmerülő kérdések összetettsége és sokszínűsége elgondolkodtathat minket a modern családmodellek különbségeiről és hasonlóságairól.