Mi az, ami elengedhetetlen egy harmonikus párkapcsolathoz? Min múlik egy szerelmi kapcsolat minősége? Miből adódnak a vitáink, mi húzódik valójában a felszín alatt? Miért fontos, hogy a felek között helyén legyen a bizalom és érzelmi közelséget éljenek meg? Mit kell tennünk, hogy mindezeket elérjük? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat az Érzelmekre Fókuszáló Terápia (EFT) módszertanán keresztül.

Az érzelmi válaszkészség kulcsfontosságú a szerelemben. Sue Johnson, az Érzelmekre Fókuszáló Terápia megteremtője szerint a biztonságos, szeretetteljes és harmonikus párkapcsolat, a tartós szerelem egyáltalán nem lehetetlen, ha van hozzá térképünk.

De mi is az a szerelem és miért tulajdonítunk neki olyan nagy jelentőséget?

A szerelem valójában az emberi faj legerősebb túlélési ösztöne, mivel a szeretet arra késztet minket, hogy érzelmileg kötődjünk a számunkra értékes személyekhez, akik érzelmi biztonságot nyújtanak számunkra, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy megküzdhessünk az élet adta nehézségekkel. A szerelmesek közötti kötelék menedéket jelent, ahonnan a pár tagjai egyenként is elindulhatnak a nagyvilágba. Ez biológiailag kódolt, természetes szükségletünk.

Az elmúlt 20 év során a romantikus szerelem és a kötődés közötti kapcsolatot illetően egy egészen új megközelítés fejlődött ki. Az Érzelmekre Fókuszáló Párterápia ezen az új szemléleten alapul, ugyanis a John Bowlby nevéhez fűződő kötődéselméletből indul ki, amit a brit pszichiáter, pszichológus a csecsemők és kisgyermekek, illetve édesanyjuk közötti kapcsolat vizsgálatainak eredményeként fogalmazott meg. Véleménye szerint ez a kötődés felnőttkorban is releváns marad, azonban a felnőttek kötődését ténylegesen alátámasztó kutatások nem sokkal Bowlby halála előtt kezdődtek csak el.

Legjelentősebb megállapításaik a következők:

  • Amikor biztonságban érezzük magunkat és magabiztosan támaszkodunk a párunkra, akkor kérünk és nyújtunk leghatékonyabban támogatást.

  • Amikor biztonságosan kapcsolódunk a társunkhoz, könnyebben birkózunk meg az általa okozott sérelemmel, és kisebb a valószínűsége annak, hogy agresszívek vagy ellenségesek leszünk vele szemben, ha haragszunk rá.

  • A szeretett személyhez való biztonságos kapcsolódás felszabadító érzés. Ilyen esetben saját magunkat is jobban el tudjuk fogadni. Minél jobban meg tudunk nyílni a társunk felé, annál önálóbbak és függetlenebbek lehetünk.
  • A biztonságosan kapcsolódó felnőttek kíváncsibbak és nyitottabbak az új információkra. Akik érzik, hogy a partnerük elfogadja szükségleteiket, sokkal magabiztosabban oldanak meg egyedül problémákat, és nagyobb valószínűséggel érik el a saját céljaikat.

Amikor gondokkal küzdünk, szükségünk van partnerünk érzelmi közelségére, és öntudatosabban mozgunk a világban, ha  tudjuk, hogy partnerünk támogat minket. Könnyen tudunk kapcsolódni a párunkhoz, amikor biztonságban érezzük magunkat vele, de szorongóvá, dühössé és irányítóvá, vagy épp kitérővé, zárkózottá válhatunk vele szemben, amikor bizonytalanok vagyunk a kapcsolatunkban. Pontosan ugyanúgy, ahogy azt John Bowlby és Mary Ainsworth az „Idegen helyzet” nevű kísérlet során az anyák és gyermekeik kapcsolatában tapasztalta.

Érzelmi kapcsolataink minősége befolyásolja az énképünket, a másokkal fennálló kapcsolatainkat és a stresszkezelési képességünket is. Hatást gyakorol arra, hogy önmagunkat szerethető, kompetens és gondoskodásra méltó személynek látjuk-e, illetve hogyan ítéljük meg embertársainkat.

Biztonságos párkapcsolatban erősebbek és ellenállóbbak vagyunk.

A világot felfedezni és tanulni is jobban tudunk, ha valakire számíthatunk, ahogyan ez a gyermeki lét alapszükséglete is. Óriási erőt ad az érzés, ha valaki szeret, támogat bennünket.

Említést érdemel az is, hogy kapcsolataink minősége kihat az immunrendszerünkre és a mentális egészségünket is: befolyásolja, például, hogy mennyire vagyunk ellenállóak a depresszióval vagy a szorongással szemben.

Amikor közel vagyunk a társunkhoz, amikor átöleljük vagy szeretkezünk vele, elárasztanak bennünket az „öleléshormonok”, az oxitocin és a vazopresszin. Ezek a hormonok nyugodttá és boldoggá tesznek minket, és kikapcsolják a stresszhormonokat. Az oxitocin valójában arra késztet minket, hogy stressz esetén kapcsolódjunk a szeretteinkhez, hogy megosszuk velük az érzelmeinket.

Az érzelmi kapcsolatot, a közelség érzését az emberi agy a biztonsággal azonosítja. Ugyanakkor az elszigetelődés és a szeretett személyektől való érzelmi eltávolodás vészjelzést küld az agynak, hogy figyelmeztesse a veszélyre. Naomi Eisenberger, a Kaliforniai Egyetem pszichológusa szerint a másik embertől érkező elutasítás és a kirekesztés ugyanazokat az agyi területeket aktiválja az agyban, az elülső cinguláris kéregben, mint a fizikai fájdalom.

Mi a gyökere a párkapcsolati nehézségeinknek?

Az EFT módszer szerint a párkapcsolati problémák oka a biztonságos érzelmi kötődés megszűnése, illetve a negatív interakciók mintázata, amelyek részben tükrözik, részben pedig állandósítják a fennálló problémát.

A sürgető érzelmi jelzések, amelyek eredendő célja a másik közelebb hívása vagy a konfliktus enyhítése, idővel eltorzulhatnak, és beárnyékolja őket a harag, a negatív kritika vagy a látszólagos közöny. Mindezek nyomán megrendül a pár tagjai között a bizalom, és ez mindkét felet sebezhetővé teszi, növelve a bezárkózás és az elszigetelődés esélyét.

Sue Johnson szerint

a nagy konfliktusok és a súlyos párkapcsolati nehézségek középpontjában mindig az érzelmi eltávolodás áll.

Néha nehéz ráhangolódni a saját érzelmeinkre és igényeinkre, megérteni őket, és világosan kifejezni, valójában mire is lenne szükségünk. Amikor pedig félelmeinket félretéve sikerül megfogalmazni és kimondani őket, előfordul, hogy a párunk nem képes úgy reagálni rájuk, ahogyan erre a szívünk mélyén vágynánk. Nehéz megtanulni, hogyan kezeljük a fájdalom és az eltávolodás ezen pillanatait. Könnyen napi rutinná tehetünk olyan megküzdési stílust, ami eltávolít minket a párunktól, mert elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk rá, ezen felül dühössé vagy akár követelőzővé is válhatunk. Ezek az érzelmek pedig csak hozzásegítenek minket ahhoz, hogy az eltávolodás állandósuljon, és így belesodródunk a módszerben ördögi párbeszédeknek, illetve negatív ciklusnak nevezett vitákba, melyek során a párunkra ellenségként tekintünk.

A szerelmi kapcsolatokban az eltávolodás fájdalmat okoz. Biztosan éreztétek már úgy magatokat egy vita során, hogy magányosabbak vagytok az adott kapcsolatban, mint amikor még egyedül éltetek.

Kapcsolataink kulcskérdése valójában a következő: „Itt vagy nekem?” „Elérhető vagy számomra érzelmileg?” Ez a lényeges, de kimondatlan kérdés bujkál a felszín alatt minden újra és újra visszatérő vitában, legyen szó a házimunkáról, a személyiségbeli különbségekről, a szexről, a gyerekekről vagy akár a pénzről.

Ha a pár tagjai szeretve és ezáltal biztonságban érzik magukat, képesek közösen, konstruktívan, a másik hibáztatása nélküli kezelni a nézeteltéréseket és a felmerülő problémákat. Ha nem, akkor a kapcsolati problémák és az egyéni félelmek végtelen vitákká alakulnak át, bármilyen gyakorlati kérdésről legyen is szó. A következményeket pedig mindannyian ismerjük.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a módszer tízből hét esetben képes volt javítani a nehézségekkel küzdő párok kapcsolatán.

Hogyan tud segíteni az érzelmi fókuszú terápia, illetve milyen lehetőségünk van arra, hogy megelőzzük a párterápiát?

Az EFT abban segít a pároknak, hogy újra közeledni tudjanak egymáshoz, képesek legyenek tisztázni a kötődési igényeiket és félelmeiket, a másik szeretetteljes és együttérző válaszreakciója mellett.

A biztonságos kötődés élménye valójában annak megtapasztalása, hogy a másik elérhető, válaszkész és érzelmileg bevonódott, vagyis figyel rám, képes befogadni, megérteni, elfogadni az érzéseimet, és hajlandó számomra megnyugtatón válaszolni a kétségeimre, félelmeimre, vigaszt nyújtani a fájdalmamra. Az érzelmi jelenlét létfontosságú. Ez az intenzív érzelmi élmény képes átalakítani a szerelmi kapcsolatokat azáltal, hogy segíti a pár tagjai közti bizalom és intimitás helyreállítását, a távolság csökkentésével pedig csökken a konfliktusok száma, és szeretetteljes, biztonságos kötelék formálódik.

„A program célja, hogy segítséget nyújtson a pároknak a párkapcsolatuk megjavításában, erősítésében és folyamatos továbbfejlesztésében.” (Sue Johnson)

Azok a párok, akik képesek megnyílni egymás felé, megtalálják az utat a másikhoz való kapcsolódáshoz, létre tudják hozni azt a hatékony kötődést, amely biztonságot kínál mindkét fél számára. Az ilyen kötelék támogatja a pár mindkét tagjának személyes növekedését és rezilienciáját is.

Az EFT „Ölelj át!“ program egyfajta pszichoedukáció,  melynek során a párok jobban megértik a szerelem természetét, illetve a kapcsolatot meghatározó kulcsfontosságú eseményeket, az általuk felvett szerepeket és a vitáik dinamikáját. Képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék saját maguk és párjuk érzelmi reakcióit, szükségleteit, valamint arra, hogy felismerjék, tudatosítsák, és irányításuk alá vonják a negatív interakcióikat, melyek a fájdalom mellett el is távolítják a feleket egymástól. Mindezek alkalmazásával lehetőséget teremtenek maguknak az őszinte érzelmi kommunikációra, és ezáltal a biztonságos kötődés kialakítására, mely hosszútávon segíti őket abban, hogy közösen, sérelmek okozása nélkül oldják meg a felmerülő problémáikat. A módszer elsajátításával és rendszeres alkalmazásával nem mélyülnek el a viták, javul az önismeretük, megtanulják felismerni és megosztani  az érzéseiket, valamint a szükségleteiket, ezáltal is mélyítve a kapcsolatot, az egymás iránti megértést, és a közös érzelmi megtapasztalásokat.


Felhasznált irodalom

S. Johnson (2008). Ölelj át! 7 lépés az életre szóló szerelemért Budapest, Harmat-EFT 2020.

https://mentalkucko.hu/services/eft_hmt/