Szinte már közhelynek számító, de gyakran hallott tanács: „utazz egy kicsit, hogy megtaláld önmagad”. Egy nemrég megjelent tanulmány alapján azonban ha külföldön élünk egy darabig, valóban pozitívan formálódik a személyiségünk! Az amerikai Rice University kutatása alapján, ha egy ideig a saját országunkon kívül próbálunk szerencsét, erősödik az énképünk pontossága. Tehát jobban meg tudjuk határozni, kik is vagyunk.

Az énkép az önmagunkról alkotott és érzelmekkel átszőtt vélekedéseinket tartalmazza. Tulajdonképpen az arra adott válasz, hogy „ki vagyok én?" Ezek a saját magunkra vonatkozó nézetek a személyiségfejlődésünk során fokozatosan alakulnak ki. Alapvetően a környezettel való interakció hatására változnak, amikben három fő tényező játszik kulcsszerepet. A saját kezdeményezések, a szociális környezet és a kortárs kapcsolatok. Az önmagunk által kezdeményezett cselekvések során tapasztalatokat gyűjtünk. A szűk társas környezetünk részéről, tehát a szüleink, barátaink és tanáraink oldaláról a visszajelzések fontosak. Az általánosságba vett kortárs kapcsolatok esetében pedig a társas összehasonlításból fakadó élmények befolyásolják énképünket. Nem arról van szó, hogy egyszer kialakul énképünk és utána változatlan formában visszük magunkkal. Nem egy merev szerkezet, hanem a

tapasztalataink hatására folyamatosan alakuló, dinamikus rendszer.

Ugyanakkor stabilitásra törekszik, ami tetten érhető az énerősítés és az énkonzisztencia folyamatában. Előbbi azon késztetésünk, hogy önmagunkat pozitívan lássuk, míg az énkonzisztencia a már kialakult pozitív kép fenntartására utal. Mindezek elengedhetetlenek az egészséges személyiségműködéshez. Minél erősebb, konzisztensebb és tisztább az énképünk, annál nagyobb összhangban vagyunk önmagunkkal. De hogyan befolyásolja énképünket az utazás?

„Nem mindenki elveszett, aki vándorol”

Egy friss kutatás szerint Tolkien idézete tudományos alátámasztást nyert. Az Organizational Behavior and Human Decision Processes című szaklapban megjelent vizsgálat eredményei szerint

jobban körül tudjuk határolni az önmagunkról alkotott képet,

ha külföldön töltjük életünk egy szakaszát. Mivel napjainkban egyre több ember vállal eredeti hazájától távolabb munkát vagy tölt el tanulmányai során bizonyos időszakot más országokban, egyáltalán nem mindegy, milyen hatást gyakorol ránk a jelenség. Korábbi kutatásokban kimutatták, hogy a külföldi tapasztalatok növelik a kreativitást, csökkentik a csoporton belüli előítéleteket és előre jelzik a későbbi munkahelyi sikereket. Ugyanakkor kérdés maradt, hogy hatással van-e egy személy énképével való kapcsolatára a más országokban töltött életszakasz.

Kipróbálni magunkat külföldön nemcsak izgalmas, de az énképünknek is jót tehet!

Más eredmények alapján ismeretes, hogy az olyan hirtelen élethelyzeti változások, mint egy új munkahely elkezdése vagy egy válás, egyértelműen az énképünk gyengülésével járnak. Bár a külföldre költözés szintén komoly változást okoz a hétköznapi rutinunkban és a társas kapcsolatainkban, úgy tűnik, itt mégis pozitív hatásról beszélhetünk.

Kihívás, ami megerősít

A vizsgálatban több mint 1800 embernek az énképét tanulmányozták egy 12 tételes kérdőív segítségével. Olyan állítások kapcsán kellett értékelniük magukat, mint „Általában pontosan érzem, hogy ki vagyok és milyen vagyok” vagy „Ritkán érzek konfliktust a személyiségem különböző aspektusai között”. Azok,

akik már éltek külföldön, pontosabban gondolkodtak önmagukról.

Felmerülhet, hogy egyszerűen a pontosabb énképpel rendelkezők szívesebben használják ki a külföldi lehetőségeket. Hogy ennek utánajárjanak, olyan emberekkel is lefolytatták a vizsgálatot, akik még nem éltek más országban, de éppen erre készülnek. Azok a résztvevők, akik már éltek hazájukon kívül egy darabig, ebben a változatban is erősebb énképpel bírtak társaiknál. Egy munkahely vagy a tanulmányaink miatt egy időre elköltözni az országból izgalmasnak tűnhet, ugyanakkor kihívásokkal teli is. Az esetleges nehézségek ellenére olyan tapasztalatokat szerezhetünk, amik később is hasznunkra válnak. Az eredmények azt sugallják, hogy a külföldön töltött idő lehetőséget biztosít számunkra az önreflexióra, ezáltal pedig világosabb képpel fogunk rendelkezni önmagunkról.

Felhasznált szakirodalom Carver, C. S., Scheier, M. F. (2006) Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó Hajo, A., Obodaru, O., Jackson, G. Lu, Maddux, W. W., Galinsky, A. D. (2018). The shortest path to oneself leads around the world: Living abroad increases self-concept clarity. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 145(C), 16-29. Kulcsár, Zs. (1974) Személyiség-pszichológia. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat Lu, J. G., Hafenbrack, A. C, Eastwick,P. W.,Wang, D. J., Maddux, W. W.,Galinsky, A. D. (2017) Going Out” of the box: Close intercultural friendships and romantic relationships spark creativity, workplace innovation, and entrepreneurship. Journal of Applied Psychology, (102),1091-1108 Maddux, W. W., Bivolaru, E., Hafenbrack, A. C., Tadmor, C. T., Galinsky, A. D. (2014) Expanding opportunity by opening your mind: Multicultural engagement predicts job offers through longitudinal increases in integrative complexity. Social Psychological and Personality Science, 5 (5) 608-615 Tadmor, C. T., Hong, Y. Y., Chao, M. M., Wiruchnipawan, F., Wang W. (2012) Multicultural experiences reduce intergroup bias through epistemic unfreezing. Journal of Personality and Social Psychology, (103), 750-772