Nap mint nap új kihívásokkal találkozunk, új helyzetekben kell helyt állnunk. A kezdetektől tanuljuk, és hosszú évek során alakítjuk ki életünk főbb szerepeinek hatékony viselkedési formáit. De bármennyire ügyesen is játsszuk tanult szerepeinket az élet színpadán, bizonyos helyzetekben egyéni karakterünk mégis átsejlik begyakorolt viselkedési mintáinkon. Ezek a karakterek korai tapasztalataink következtében, gyermekkorunkban fejlődtek ki, hátterükben úgynevezett driverek állnak. De honnan erednek ezek a parancsok, és mihez kezdhetünk azzal, ha megismerjük őket?

Biztosan mindannyian észrevettük már, hogy ha váratlan, a megszokottól eltérő, esetleg rémisztő szituációban kell helyt állnunk, akkor gyakran spontán módon, zsigeri szinten reagálunk egy ránk nagyon is jellemző, szerepfüggetlen karakterből. Nem is gondolnánk, hogy e karakter mögött olyan gyermekkorban rögzült driverek munkálkodnak, melyek elemi szinten hatnak ránk kamaszkorunk óta. Ezek rejtőznek tipikus mimikai reakcióink, testtartásunk és spontán viselkedéses jellemzőink mögött, különösen a stresszes, újszerű szituációkban, ahol a helyzet tudatos értékelésére nincs módunk vagy lehetőségünk. Viszont tévedés ne essék: karakterünk és a mögötte álló driver független valódi személyiségünktől, inkább csak

egy domináns viselkedési stratégia,

melyet a helyzettel való megküzdési szükséglet aktivizál.

A tranzakcióanalízis (továbbiakban TA) szerint gyermekkorunk meghatározó alakjai, elsősorban a szüleink sorskönyvi üzenetei rejtőznek drivereink hátterében. Ezek a sorskönyvi üzenetek bátorító, illetve tiltó szavak formájában és non-verbális üzeneteken keresztül hatottak ránk annak idején. Mind az eljövendő boldogulásunkat, mind beilleszkedésünket, mind pedig a társadalmi normáknak való megfelelésünket egyaránt szolgálták.

Már kisgyermekkorban komoly jelentőséggel bírnak a sorskönyvi üzenetek. A gyerek mágikus világképe segítségével próbálja értelmezni, hogy hogyan lehet leginkább elfogadott szülei számára.

A sorskönyvi üzenetek részét képezik a mintául szolgáló „így kell...” programok, a „ne tégy semmit...” típusú non-verbális gátló parancsok, a konkrét felszólításokat tartalmazó ellenparancsok, mint például a „légy jó gyerek...” üzenet, és az ezeket feloldó engedélyek. Szüleinktől kapott üzeneteink gyakran szándéktalanul fejeződtek ki irányunkba. Általában gondviselőink helyes, illetve téves oktulajdonításait, félelmeiket és feszültségeiket hordozták magukban. Céljuk, hogy tájékoztassanak bennünket arról, milyen működési móddal válhatunk elfogadottá és kívánatossá szociális közegeinkben.

Az ellenparancsok és az 5 driver

Az üzenetek közül kiemelkednek az ellenparancsok. Segítségükkel tanuljuk meg szüleinktől, mit vár el tőlünk a család és a társadalom. Felszólító módba rejtve hozzák a tudomásunkra, mely viselkedéssel nyerhetjük el környezetünk elismerését és megbecsülését. A TA teoretikusok úgy találták, hogy az ellenparancsok közül kiemelhető öt driver, amelyek kimagasló hatásfokkal bírnak a többihez képest. Bár ezek a driverek önmagukban

társadalmilag megbecsült és hasznos teljesítményre ösztönöznek,

ám olyan, az egyénre jellemző, stresszhelyzetben automatikusan működésbe lépő viselkedési módokat eredményeznek, amelyek gyakran korlátozzák az egyént szabad önkifejezésében, és érzelmei megélésében. Továbbá Taibi Kahler pszichológus megállapította, hogy amennyiben valaki képtelen időről időre kivonni magát az adott driver hatása alól, minden áron teljesíteni akarja a parancsot, az hosszú távon komolyabb pszichés betegségekhez is vezethet.

Az 5 driver:

  1. Légy tökéletes!
  2. Légy erős!/Bírd ki!
  3. Tégy erőfeszítéseket!
  4. Szerezz örömet!
  5. Siess!

shutterstock_107894234-690x300
A tökéletesség iránti vágyunk az élet minden területére kiterjed.

Ezek a driverek zsigeri működésünk alapját képezik. Felnőttkorunkra pedig már leválaszthatatlanul hozzánk nőnek. Egyrészről egyedivé tesznek bennünket, növelik mindennapi hatékonyságunkat, másrészről azonban

ellehetetlenítik spontán önkifejezéseinket,

és meggátolják önérvényesítésünket.

Ezért hát kiemelten fontos, hogy be tudjuk azonosítani a háttérben dolgozó parancsot vagy parancsokat. Meg kell tanulnunk, milyen üzenettel menthetjük fel maguknat alóluk. Most következzen az öt driver, elsődleges jellemzőik, és az engedélyek, melyekkel szükség esetén semlegesíthetjük őket.

Légy tökéletes!

A légy tökéletes karakterű emberek alaptévedése abban rejlik, hogy azt hiszik: csak akkor lehetnek elfogadottak környezetük (korábban szüleik) számára, ha mindent jól csinálnak. Ők az összes energiájukat abba fektetik, hogy a lehető legjobban végezzék a feladataikat. Tökéletességre, hibátlanságra törekszenek, mindenben sikeresek akarnak lenni, amihez hozzákezdenek. Céljuk, hogy végül győzedelmeskedjenek. Kritikai érzékük páratlan, magas színvonalon dolgoznak, lelkiismeretesek, viszont rettegnek a kudarctól, a kritikától. Emiatt elvesznek a részletekben, miközben másoktól is hasonló szintű tökéletességet várnak el.

Felmentést adhat számukra a következő gondolat: „Elég jó vagy így is!”

Légy erős/Bírd ki!

A légy erős emberek mindenkor sérthetetlennek tűnnek, nem mutatják ki az érzéseit, nem sírnak, nem érzékenyülnek el. Éppen ezért nehezen viselik maguk körül a nyafogást. Feladataikat nem bízzák másokra, nem kérnek segítséget, viszont erőnek erejével viszik végig, amit vállaltak. Zárkózottságuk testtartásukban is gyakorta megjelenik: karba font kezek, pókerarc jellemzik őket. Téves gondolataik abból fakadnak, hogy úgy érzik, érzelmeik és kívánságaik nem tartoznak a külvilágra. Ha mégis kifejeznék azokat, akkor a környezetük visszautasítaná őket. A légy erős emberek nagyon hatékonyan működnek rossz munkakörülmények között. A pánikhelyzetekben is hidegvérrel és gyorsan reagálnak, mivel könnyedén veszik magukhoz az irányítást, így biztonságos lékkört teremtenek maguk körül éreztetve, hogy kézben tartják a dolgokat.

Pozitív felszabadító üzenetük így szól: „Engedd meg magadnak, hogy érezz, és fejezd ki szabadon a vágyaidat.”

Tégy erőfeszítést!

Azok az emberek, akik szakadatlan erőfeszítést tesznek, állandó küzdelmet vívnak, egyfolytában harcolnak. Senki sem kérdőjelezheti meg, hogy keményen dolgoznak, ám a várt siker mégsem következik be életükben. Ennek oka, hogy nem tudják meglépni a sikerhez vezető utolsó lépéseket. Rendre saját maguk szabotálják a kitűzött céljaik elérését. Lebetegszenek, elveszítik a célt, vagy eleve esélytelen terepen indulnak el. Így egész életük örök küzdelem, amelyben egyfolytában erőfeszítést tesznek a vágyott, de soha el nem érhető cél felé. Szorgalmasak, tevékeny munkaerőt jelentenek, mivel sosem pihennek. Pont emiatt hajlamosak túlhajszolni magukat. Vágynak az elismerésre, miközben állandóan elégedetlenek, feszültek és idegesek. Háttérgondolatuk az, hogy környezetük csak akkor fogadja el őket, ha keményen dolgoznak. Éppen ezért nem engedhetik meg maguknak, hogy célt érjenek, hiszen akkor már nem dolgozhatnának keményen.

Pozitív üzenetük lehet: „Fejezd be amit elkezdtél, és aztán pihenj meg!”

Szerezz örömet!

A szerezz örömet karakterű emberek rendkívül megértőek, intuitívak és kellemesek. Mimikájuk és testtartásuk nyitott és barátságos. Állandóan tesztelik környezetüket, hogy mindenki boldog és elégedett-e. Pozitív alakjuk segít összetartani a csapatokat. Mindig konszenzusra törekszenek. Rugalmasan kezelik az embereket, és így ügyesen csiszolják össze az igényeket is. Gyermekkorukban azt az üzenetet kapták, hogy csak akkor elfogadhatóak a környezetük számára, ha örömet szereznek mindenkinek. Emiatt annyira keresik mások jóváhagyását és boldogságát, hogy nem tudnak nemet mondani, saját prioritásukat rendre háttérbe szorítva próbálnak megfelelni a többség elvárásainak. Gyakran hiányzik belőlük a magabiztosság, a bátorság és a kritikai érzék.

Pozitív gondolat, ami feloldhatja a parancsot: „Szerezz örömet magadnak!”

Siess!

mannequin-804567_960_720
Az internet és az okostelefonok korában, amikor az információ áradásának semmi sem vethet gátat, különösen nehéz ennek a parancsnak ellenállni.

Akik a siess driver uralma alatt állnak, azok az egész életüket rohanásban töltik, mégis állandó késésben vannak. Igazi zsonglőrként végeznek egyszerre száz feladatot, lelkes és aktív karakterek. Nagyon hatékonyak éppen ezért remek munkatársak. Hátrányuk, hogy gyakran sürgetnek másokat, sokszor olyan dolgokon aggodalmaskodnak, amihez tulajdonképpen nincs közük. Nagyon türelmetlenek, állandóan időhiányra panaszkodnak. Azok a gyermekek válnak ilyen felnőtté, akiket egyfolytában sürgettek szülei, emiatt azt gondolják, hogy a környezetük csak akkor fogadja el őket, ha minél gyorsabban, minél több feladatot végeznek el egyszerre.

Engedélyező gondolatuk lehet: „Adj magadnak időt és élvezd ki a pillanatot!”

Noha a driverekek pozitív hatása megkérdőjelezhetetlen, lelki és testi egészségünk érdekében fontos megtanulnunk, hogy adott esetben hogyan tudjuk magunkat felmenteni alóluk. Amennyiben tehát egy vagy több driver esetében magunkra ismerünk, ne akarjuk görcsösen eltávolítani magunktól a háttérben dolgozó, a karakterünket már évek óta formáló parancsot. Inkább keressük meg, és időről időre alkalmazzuk a felszólítást feloldó engedélyeket.

Székács Zsófia, tanácsadó pszichológus, a Lisznyai Pszicho-Műhely munkatársa