Vasárnap hajnalban, 86 éves korában elhunyt Ritoók Magda, a magyarországi pszichológiai tanácsadás megalapítója, az ELTE Pszichológiai Intézet Tanácsadás Pszichológiája Tanszékének vezetője, a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesületének (FETA) létrehozója. Ritoók Magda rendkívüli módon gazdagította munkásságával a hazai tanácsadást, kibővítve a tanácsadás alkalmazási körét, jelentőségét és lehetőségeit.   

Ritoók Magda 1936-ban született Budapesten. 1958-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán kezdte meg tanulmányait. A kezdetekben gyakorló pszichológusként és pályaválasztási tanácsadóként dolgozott. Később tagja lett a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutatócsoportjának, ahol részt vett a köznevelési rendszer tervének kidolgozásában. Létrehozta az ELTE Tanácsadó szakpszichológusi képzést és az Életvezetési Tanácsadást, ahol külföldi és magyar hallgatók számára biztosítanak ingyenes pszichológiai tanácsadást.

Emellett az ELTE Kortárs Segítő Csoport létrejöttében és továbbfejlesztésében is kitüntetett szerepe volt. A Kortárs Segítő Csoportban fiatal egyetemistákat vonnak be kortársaik megsegítésére, melyhez tapasztalt szakemberek nyújtanak állandó szupervíziós segítséget. Mindemellett a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke volt éveken keresztül, és számos kutatással gazdagította a pszichológia tudományát, azon belül is a tanácsadás interdiszciplináris területét.  

Ritoók Magda rendkívül elhivatott volt a szakmájában, a tanácsadás témaköre számára kifogyhatatlan lehetőségeket rejtett magában. Rengeteg tudást szerzett külföldről is, melyet a hazai pszichológus társadalomhoz is eljuttatott. Egész életében serényen dolgozott azon, hogy a pszichológusi segítségnyújtást minél szélesebb körökhöz el tudja juttatni, hogy a tanácsadás magas színvonalat képviseljen Magyarországon, bármely területéről legyen is szó. Az ő szavait idézve:  

„…naponta örömömet találom a munkámban, 50 év óta. Ennek a forrása elsősorban az emberekkel – fiatalabbakkal, idősebbekkel – való kapcsolat. Ehhez társul az oktatás és a kutatás érdekessége, élménye.” (Ritoók Magda) 

A hazai tanácsadás megalapításában és szemléletformálásában kitüntetett szerepet játszott. Munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a tanácsadás minden életkor számára, az oktatási rendszer minden egyes szintjén meg tudjon valósulni. Elindította a felsőoktatási tanácsadás misszióját Magyarországon, mely által számos fiatal tehetséget, nehezített körülményből induló diákot segítettek meg a továbbtanulás útján. Emellett pedig támogatást nyújtottak a diákok karrierlehetőségeinek feltérképezésében, a fiatal felnőttkorban előforduló elakadások és krízishelyzetek kezelésében, a tanulási nehézségek megsegítésében, a pályaválasztásban stb.

Ritoók Magda rendkívül fontosnak tartotta, hogy a fiatal felnőttek a középiskolai évek után is megkapják a kellő segítséget, hogy tanulmányaikban, pályaválasztásukban és személyes életükben kiteljesedhessenek. Alapvető hozzáállása az volt, hogy minden életkorban, egy élethosszon keresztül lehetősége legyen az embereknek kellő segítséget kapni intézményesített keretek között is. Hitt abban, hogy ahogyan az ember személyes fejlődése is egy élethosszon keresztül tart, a tanácsadás is ezt az élethosszig tartó fejlődést hivatott nyomon követni.   

A tanácsadás szerepét nem csupán a pszichológusi munka keretein belül tartotta fontosnak: 

„A tanácsadás a professzionális segítő kapcsolati tevékenységek rendszerébe tartozik, melyek a legszélesebb értelemben vett egészséges társadalmi alkalmazkodást szolgálják.”

A tanácsadás alapvetően olyan emberek számára szeretne segítséget nyújtani, akiknek nincs pszichiátriai kórképük, azonban elakadtak az életükben, valamiképp megakadtak a fejlődésükben, személyes kiteljesedésükben.  

„A tanácsadás, mint szakma, viszonylag új Magyarországon; megjelenését részben tudományági differenciálódás, részben az a tapasztalat segítette, hogy a nem pszichiátriai beteg, de pszichológiai támogatást igénylő emberek (sérültek családtagjai, szerhasználók, élethelyzetükben elakadt személyek stb.) sok esetben nem tudnak kihez fordulni, hiányoznak a döntéseket előmozdító és az „egészségesek terápiáját” vállaló intézmények és szakemberek.” 

Ezt a gondolatot követve született meg Ritoók Magdában az ötlet, hogy a pszichológusok tanácsadói munkájának minőségét tanácsadói szakképzéssel támogassák meg. Az ELTE-n mára igen népszerűvé vált ez a szakképzési irány, a pszichológiai tanácsadás mára virágkorát éli. Ritoók Magdának köszönhetően pedig nem csak azoknak van rá lehetősége, akik megengedhetik maguknak, hogy magánrendelőbe járjanak. Az általa létrehozott szervezeteken keresztül azok a fiatal felnőttek is részesülhetnek tanácsadásban, akik ezt anyagilag nem engedhetnék meg maguknak.  

Ritoók Magdának rengeteget köszönhet a hazai és nemzetközi pszichológia, munkájával olyan értéket teremtett, melynek hatása elkísér minket az idők során, biztos alapokat adva a tanácsadói munka továbbfejlődéséhez, kivirágozásához és a mentálhigiénével foglalkozó szakemberek összedolgozásához.   

Felhasznált irodalom

Herkovits M. és Ritoók M. (2013). Tehetségek vonzásában. Kiadó: FETA, Budapest. 

Kissné Viszket M., Puskás-Vajda Zs., Rácz J. és Tóth V. (2016). A pszichológiai tanácsadás perspektívái – Tisztelgő kötet Ritoók Magda 80.születésnapjára. Kiadó: L’Harmattan Kft, Budapest. 

Ritoók M. (2009). A tanácsadás szerepe a lelki fejlődésben. Bárczi Gusztáv Tanár-képző Főiskola. www.lelkiegeszsegert.hu/tudomanyos/tanacsadasszerepe.pdf. Letöltve: 2022.04.26. 

https://index.hu/belfold/2022/04/24/ritook-magda-gyaszhir-pszichologia-elte-kepzes-szakpszichologus/?token=f2b3e564205622f19c84faa0bf652e2a. Letöltve: 2022.04.26.

Kép letöltve innen: https://www.feta.hu/node/81. Letöltve. 2022.04.26.