A pszichológussá válás rögös útja számos állomást tartogat. A BA képzés elvégzése még csak az első lépés – legalább egy mesterképzés szükség ahhoz, hogy okleveles pszichológusok legyünk, és ilyen jellegű munka közelébe mehessünk. De az igazán elhivatottak, akik igazán magas fokon szeretnék űzni a hivatásukat, az MA képzés után szakképzésre vagy doktori képzésre jelentkeznek. Cikkünkben sorra vesszük a lehetőségeit annak, ha valaki szakképzésre szeretne jelentkezni.

A szakképzéseken belül két nagy csoportot különböztetünk meg: az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéseket és a nem egészségügyi felsőfokú szakképzéseket. Mindegyik alapvizsgával zárul, de az első csoportba tartozó képzésekkel lehet még tovább specializálódni, pszichoterápia és klinikai addiktológiai szakpszichológia szakirányba. Nézzük sorra a két nagy csoport szakképzéseit!

A klinikum

Vegyük át először az egészségügyi irányt. Ha a klinikum területén szeretnénk továbbtanulni, azt Budapesten, Debrecenben és Pécsett is megtehetjük. Mindhárom egyetemen rendelet által szabályozott keretek között zajlik a képzés, hasonlóan a szakorvosi képzéshez. A jelentkezéshez pszichológiai vagy egészségpszichológiai végzettség és egy, az egészségügyi ellátásban betöltött, főállású, klinikai pszichológiai jellegű munkahely szükséges – ugyanis ez szolgál majd a szakképzés gyakorlati helyeként. Félévenként néhány nap elmélet, mellette pedig a gyakorlati helyünkön folytatott folyamatos munkából áll az oktatás. Az alapvizsga letétele után klinikusi működési engedély kaphatunk, de továbbra is elvárják, hogy folyamatosan képezzük magunkat. Nyolc félév tanulás és gyakorlás vár még ránk, ha ebbe az irányba kötelezzük el magunkat, viszont a képzés sikeres zárása után mi is szakorvosi bérezést kaphatunk. A Debreceni Egyetem Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus képzése minden évben indul, átlagosan 30-35 főt vesznek fel évente, jelenleg 170 ezer forint egy félév. Három egész nap elmélet van egy félévben, mellette pedig bázisgyakorlat – választható debreceni és budapesti helyszíneken –, és nagy hangsúlyt fektetnek az önismeretre is. A képzésben főleg tanszéki oktatók vesznek részt, akik gyakorló klinikusok, pszichiátriai tapasztalattal rendelkeznek és jelenleg magánpraxisuk van.

A pszichológusképzés rendszere.

A budapesti Semmelweis Egyetem Felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésén integratív szemlélettel és az evidence based medicine (bizonyítékokon alapuló orvoslás) gyakorlatával találkozhatunk. A képzés kognitív és gyakorlati hangsúllyal zajlik, a nyolc félév mindegyikében 50 óra elméletet és 40 óra bázisgyakorlatot kell elvégeznünk (természetesen a meglévő munkánk mellett). Kiemelt fontosságú itt a képességfejlesztés, a szupervízió és az önismeret. A képzés főbb területei a pszichopatológia, a pszichoterápia, a fejlődéspszichopatológia és a mentálhigiéné –, és ezen területekhez illesztik mindig aktuálisan a bázisgyakorlatokat és a szupervíziós alkalmakat. A SOTE-n 180 ezer forint egy félév, de létezik államilag támogatott rezidensképzés is. (Ez a legtöbb szakképzésre igaz, a támogatott pozíciókat külön kell megpályázni az egyetemek honlapján.) MA-s diploma, munkavállalói igazolás szükséges, ugyanúgy, mint a debreceni képzéshez.

A Pécsi Tudományegyetem Felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésére az evolúciós és dinamikus szemlélet és a narratív megközelítés jellemző, s ez meghatározza a kurzusokat is. Fontos megjegyeznünk, hogy sem a pécsi, sem más egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésen nem rendelkezik az ember hallgatói jogviszonnyal, hanem „jelölt” státusza van, mivel szakvizsgára felkészítő gyakorlati képzésben vesz részt. A Pécsi Tudományegyetem rendelkezik budapesti bázisgyakorlati helyekkel is, így aki inkább a fővárosban teljesítené a gyakorlatát, annak arra is van lehetősége. Emellett, ha valaki gyermek szakirányra jelentkezik az egyetemre, Pécsett nevelési tanácsadókat is elfogadnak munkahelyünknek, amennyiben azt a képzés akkreditálta.

Irány Szeged!

Még mindig az egészségügyi szakvizsgák nagy csoportjában maradva, de már nem a klinikum területéről jelentkezik a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus képzése. Itt elsődleges céljuk a szomatikus betegellátásban, prevencióban és rehabilitációban ellátást végző pszichológusok képzése. 36 hónapos, 6 féléves képzésük 180 ezer forintba kerül félévenként, és itt is lehetőség van néhány főnek központi gyakornoknak jelentkezni, állami finanszírozásba. A 10-15 fős évfolyamok heti rendszerességű előadásokon és tantermi gyakorlatokon vesznek részt, szupervízióban és klinikai bázisgyakorlatokban részesülnek. A szomatikus betegellátásban dolgozó oktatók nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatra. Szoros az együttműködés a pszichológusok és orvosok között, a képzés is erre irányul, valamint kiemelten kezelik a betegek és a szakellátó orvosok közötti kommunikáció segítését és a szakellátók kiégésének prevencióját.

A nem egészségügyi felsőfokú szakképzések

Ezeken az irányokon már nem lehet olyan egységes képzési és követelményrendszer megállapítani, mint az előbb felsorolt szakirányokon, hiszen itt egyetemenként és szakonként eltérő lehet a képzés jellege és iránya. Az ELTE Pedagógiai szakpszichológus képzése az iskola- és óvodapszichológia területére és a gyermekvédelemre képez szakpszichológusokat. Ez egy sokszínű, szerteágazó, nem terápiás, hanem sokkal inkább preventív jellegű terület. Fontos a pályaorientáció, a tehetséggondozás, a mediáció, a tanulási és a figyelmi problémák területeinek kiemelten kezelése. A végzett szakpszichológusok a közoktatásban, pedagógiai szakszolgálatban, gyermekvédelmi intézményekben is elhelyezkedhetnek, és magánpraxist is folytathatnak. Ha erre a képzésre szeretnénk jelentkezni, akkor a diplománk mellett egy év, a közoktatásban vagy oktatási, nevelési intézményben eltöltött szakmai gyakorlatot kell igazolnunk.

Tanácsadás, munkapszichológia és szexuálpszichológia

Az ELTE Tanácsadó szakpszichológus képzése 2007 óta államilag akkreditált képzés. Ez egy négy féléves képzés, melyhez egy év igazolt pszichológiai szakmai gyakorlat szükséges, a kimenetelhez pedig – a szakvizsgán túl – 150 óra, egybefüggő pszichoterápiás önismeret elvégzését kell igazolni. Itt érdemes megjegyeznünk, hogy ez nem egyedülálló: a legtöbb szakképzés sikeres befejezéséhez ez szintén szükséges. A szakképzése 170 ezer forint félévenként, havi 3 nap, és a rengeteg elhelyezkedési terület mellett három fő specializációs irányt választhatunk: munka- és pályatanácsadás, családi és párkapcsolati tanácsadás és krízistanácsadás.

A BME Munka és szervezet szakpszichológus képzése tér el a leginkább a szakképzések viszonylag egységes sorából. Ehhez egy évnyi szakirányú tapasztalat és pszichológus végzettség szükséges. Itt nem munkahelyekhez, hanem oktatókhoz kapcsolódnak a jelöltek, akik nem csak a pszichológia területéről érkeznek. Szervezet és rendszerfejlesztéssel is foglalkoznak a képzésben résztvevők, az esetek egyéni kidolgozására és csoportos megbeszélésükre és

rengeteg gyakorlati tapasztalatszerzésre is lehetőségük van.

A nem egészségügyi felsőfokú szakképzések csoportjába tartozik továbbá az ELTE Szexuálpszichológiai szakpszichológus szakirányú továbbképzése. 4 féléves, melynek során a szexuális problémákban való segítségnyújtást és a szexuális életre nevelést sajátíthatják el a jelentkezők. Akik ilyen irányba szeretnének specializálódni pszichológusi praxisukban, vagy gyakran találkoznak ilyen jellegű problémákkal, azoknak érdemes erre a szakképzésre jelentkezniük.

Ezek tehát röviden azok az alapvető információk, melyekre érdemes figyelnünk ha szakképzésre szeretnénk jelentkezni. Azonban nagyon fontos, hogy minden esetben tájékozódjunk az egyetemek honlapján a jelentkezés részleteiről, dátumokról, be- és kimeneteli követelményekről és a képzés részleteiről.