Az életben megannyi dolgot hajlamosak vagyunk a szerencsének tulajdonítani, nem is alaptalanul. Hiszen józan keretek között alig befolyásolható az, hogy épp a mi számainkat húzzák ki a lottón, ezzel szemben igen sokat tehetünk azért, hogy „épp jó” tételt húzhassunk a vizsgán. Akadnak emberek, akik mindenben szerencsésebbek vagy éppen balszerencsésebbek az átlagnál. Természetesen magyarázható ez jó és rossz csillagzattal is, de dr. Richard Wiseman úgy döntött, utána jár, van-e egy fokkal reálisabb alapja is a szerencsének, mint a bolygók aktuális állása vagy Fortuna kegye. Mintegy nyolcéves kutatását összegzi cikkünk alapjául szolgáló könyvében, a Szerencseiskolában.

Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy a szerencse maga többféleképpen is meghatározható. A „Magyar nyelv szótára” (1862) négy értelmét írja le, szemléltetésképp elég az első is: „Véletlen, váratlan, előre nem látott, akaratunktól független esemény, mely állapotunkat akár kedvezőleg, akár kedvezőtlenül érinti, s akár haszonnal, akár kárral jár.”

E fenti meghatározásból jól kitűnik, hogy az emberek a szerencsére mint megfoghatatlan, befolyásolhatatlan eseményre tekintenek, és ezt a tényt dr. Wiseman sem tagadja. Azonban már kutatása kezdeti szakaszában azt találta, hogy következetesség van az élet különféle területein tapasztalt szerencse mértékében. Azok az emberek, akik a munkájukban vagy a pénzügyeikben szerencsésnek vallották magukat, általában a magánéletüket is szerencsésnek tartották, és ugyanez állt a balszerencsésekre is. Ugyanakkor mindkét csoport csupán a véletlen művének tekintete szerencséje alakulását.

A szerencsés és szerencsétlen emberek egyaránt a véletlen számlájára írják szerencséjük alakulását

A szerencse négy alapelve

Dr. Wiseman a fejébe vette, hogy utána jár, befolyásolja-e más is a szerencsét a véletlenen kívül. Számtalan kérdőív és mélyinterjú elkészítése után, kizárva a szerencsések magasabb intelligenciáját, hova tovább, emelkedett pszichikus képességeit is, arra jutott, hogy a szerencse minden egyében túl, elsősorban személyiségjegyektől és személyes beállítódásoktól, szokásoktól és viselkedésmódoktól függ. Ezeket rendezte össze az alábbi négy alapelvvé.

1. Használd ki a véletleneket!

„A szerencsés emberek elősegítik a véletleneket, észreveszik a számukra kedvező lehetőségeket és megteszik a megfelelő lépéseket!”

Természtesen dr. Wiseman kutatásai során eljutott a személyiség kérdéséhez is. Résztvevői személyiségét a Big5 személyiségteszttel vizsgálta, melynek az együttműködés és a lelkiismeretesség dimenzióiban nem talált eltérést a szerencsések és a balszerencsések között, de jelentős különbség mutatkozott a két csoport tagjainál az extroverzió, az érzelmi stabilitás és a nyitottság dimenzióinak tekintetében.

Megfigyelte, hogy az önmagukat szerencsésnek valló résztvevők egyik szokása, hogy új emberekkel ismerkedjenek meg, majd ápolják ezeket a kapcsolatokat, mely jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy váratlan lehetőségeik adódjanak, pl. állásajánlatok formájában. Fontos azonban, hogy ismeretségeiket sosem haszonelven kötik, hanem őszinte érdeklődésből.

Dr. Wiseman szerint a szerencsés emberek szívesen kötnek új ismeretségeket

Érzelmi stabilitásuk révén a szerencsésebb emberek kevésbé hajlamosak túlaggódni a dolgokat, így könnyebben észreveszik a kínálkozó lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban végzett egyik kísérlete során a kutató egy előre elrendezett kávéházba hívott két résztvevőt, egy önmagát szerencsésnek és egy önmagát szerencsétlennek vallót. Mindkét résztvevő érkezése előtt letett egy-egy ötfontos bankjegyet a kávéház bejárata elé, majd megfigyelte, melyikük veszi észre azt. Noha elvileg mindkét személynek ugyanannyi esélye volt megtalálni a pénzt, azt csak a szerencsés résztvevő vette észre.

Végül pedig megfigyelte, hogy a szerencsés emberek hajlamosabbak új dolgokat kipróbálni, ezzel engedve teret a véletlen lehetőségeknek.

2. Hallgass a megérzéseidre!

„A szerencsés emberek megérzéseikre hallgatva hoznak sikeres döntéseket.”

Dr. Wiseman könyvének talán ez a legkevésbé megmagyarázható alapelve, hiszen a megérzés az a valami, ami jóformán megfoghatatlan, mégsem teljesen félreállíthatatlan, hiszen mindannyiunknak voltak már megérzései emberekkel, helyzetekkel kapcsolatban. Dr. Wiseman kutatása szerint azonban a szerencsés emberek előszeretettel követik intuíciójukat, sőt igyekeznek azt erősíteni is például meditációval, elvonulással vagy a probléma félretételével.

3. Higgy abban, hogy szerencsés vagy!

„A szerencsés emberek jövővel kapcsolatos elvárásai segítik őket álmaik és céljaik megvalósításában!”

A pszichológiában jártas ember számára nem lehet meglepő az, hogy az élettel, helyzetekkel és emberekkel kapcsolatos elvárásaink óriási befolyást gyakorolhatnak egy-egy szituáció kimenetelére. Dr. Wiseman kutatásai a szerencsével kapcsolatban is alátámasztották ennek igazságát.

Hinni kell a szerencsében ahhoz, hogy minél gyakoribb vendégünk legyen!

Egy vizsgaszituációban különösen balszerencsés résztvevőjéről leírta, hogy a lány olyannyira meg volt győződve arról, hogy nem lehet szerencséje a vizsgán, hogy gyakran fel sem készült vagy el sem ment vizsgázni, ezzel segítve elő azt, hogy hite megerősítést nyerjen. Ezzel szemben több szerencsés emberről leírta, hogy ugyanilyen megingathatatlanul meg voltak győződve arról, hogy ők szerencsések és azok is maradnak, ami segítette őket abban, hogy akár igen nehéz helyzetekben is kitartsanak és akkor is tovább próbálkozzanak, mikor kevés esélyük van elérni céljukat. Továbbá a szerencsés emberek új ismerőseik felé is azzal az elvárással fordulnak, hogy azok barátságosak és segítőkészek, együttműködésük pedig sikeres lesz, és gyakran hozzáállásuk révén ki is hozzák partnereikből ezen vonásokat.

4. Változtasd a szerencsétlenséget szerencsévé!

„A szerencsés emberek képesek arra, hogy a balszerencsét szerencsévé változtassák.”

A szerencsés emberek utolsó alapelve talán az egyik legfontosabb, hiszen kevés embert kerül el élete folyamán minden szerencsétlen esemény. Nagy mértékben befolyásolja azonban annak hatását az, hogy miként tekint rá az ember.

A szerencsések egyik sajátossága, hogy hajlamosak a szerencsétlen eseményeknek is meglátni a pozitív oldalát. Például ha legurulnak a lépcsőn, ettől pedig eltörik a bokájuk, annak örülnek, hogy nem a nyakukat szegték. Ugyanígy, a bekövetkezett szerencsétlenségekkel kapcsolatban hosszabb távon gondolkodnak, és arra számítanak, hogy végül az a javukra válik. Nem rágódnak a balszerencsés eseményeken, de igyekeznek konstruktív lépéseket tenni azok jövőbeni elkerülésére.

Tedd szokásoddá a szerencsét!

Noha dr. Wiseman könyve önmagában is érdekes olvasmány, a Szerencseiskola”, eleget téve nevének, a kísérletsorozat leírásán kívül tartalmaz egy kérdőívet, mellyel az olvasó meghatározhatja, hányadán áll a szerencsével, és több gyakorlatot is, melyek elősegítik a szerencsének kedvező szokások kialakítását. Továbbra sem kell azonban sarlatánságra gondolnunk, hiszen gyakorlatai olyan bevált módszerek, mint egy szerencsétlen esemény pozitívba fordítása vagy a meditáció, amely természetesen nem csak a szerencsére van kedvező hatással.

 

Felhasznált irodalom:

http://szerencse.szojelentese.com/ Wiseman, R. (2009). Szerencseiskola. Hogyan válhatsz szerencséssé? Budapest: Agykontroll Kft.